‮פסקי דין נוספים מבית הדין של ק״ק מיץ (אב תקמ״ט–טבת תק״ן)‬‎

in Protocols of Justice (2 vol. set) 
No Access
Get Access to Full Text

Subject Highlights

 

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Protocols of Justice (2 vol. set) 

The Pinkas of the Metz Rabbinic Court 1771-1789

Series: