Free access
Ab. N.

Mīrzā Muḥammad Ṭāhir Vaḥīd Qazvīnī, ʿAbbās-nāma, I. Dihgān, ed., (Tehran, 1951/1329).

Ah. T.

Ḥasan Rūmlū, Aḥsan al-Tawārīkh, (C. N. Seddon, ed.), (Baroda: Oriental Institute, 1931).

Ay. H.

Muḥammad Bāqir Majlisī, ʿAyn al-Ḥayāt, (Tehran: ʿIlmī, 1954/1333)

B. Si.

Zayn al-ʿĀbidīn Shīrvānī, Būstān al-Siyāḥa, (Shiraz, 1923–4/1342 Q.)

Chardin

J. Chardin, Les Voyages du Chevalier Chardin en Perse, 10 Vols., (L. Langlès, ed.), (Paris, 1811).

Dh. U. Sh.

Sayyid al-Murtaḍā, al-Dharīʿa ilā Uṣūl al-Sharīʿa, (A.-Q. Gorji, ed.), (Tehran: Tehran University Press, 1969–70/1348).

Du Mans

Rafael Du Mans, Estat de la Perse en 1660, (Ch. Schefer, ed.), (Paris, 1890).

FSh

Ḥasan b. Mūsā al-Nawbakhtī, Kitāb firaq al-shīʿa, ed. H. Ritter (Istanbul, 1931).

Gemelli

“A Voyage Round the World,” J. F. Gemelli-Careri in J. Churchill (ed.), A Collection of Voyages, Vol. IV (London, 1704).

Ghayba

Abū Jaʿfar Muḥammad b. al-Ḥasan al-Ṭūsī, Kitāb al-ghayba, ed. Āghā Buzurg al-Tihrānī (Najaf, 1965/1385).

H. S.

Khwānd Amīr (Ghiyāth al-Dīn ibn Humām al-Dīn al-Ḥusaynī), Ḥabīb al Siyar, 4 Vols., (J. Homāʾī, ed.), (Tehran: Khayyām, 1954).

H. Sh.

Mullā Aḥmad Ardabīlī, Ḥadīqat al-Shīʿa, (Tehran, ʿIlmīyya Islāmīyya), n.d.

J. M.

Muḥammad Mufīd, Jāmiʿ Mufīdī, 3 Vols., (I. Afshar, ed.), (Tehran, 1961/1340).

Kamāl

Ibn Bābūya, Muḥammad b. ʿAlī, al-Ṣadūq, Kamāl al-dīn wa tamām al-niʿma fī ithbāt al-ghayba wa kashf al-ḥayra, ed. ʿA. A. Ghaffārī (Tehran, 1975/1395).

K. A. J.

Ṣadr al-Dīn Muḥammad Shīrāzī, Kasr Aṣnām al-Jāhiliyya, (M. T. Danish-pajouh, ed.), (Tehran, 1962/1340).

Khj.

al-Riḍāʾiyyāt wa-l-Kharājiyyāt, (Tehran, 1895–6/1313 Q.).

Kh. T.

Qāḍī Aḥmad Qumī, Khulāṣat al-Tawārīkh, Preussische (now Deutsche) Staatsbibliothek, Berlin, MS Orient, fol. 2202. (now published in 2 vols., E. Ishrāqi, ed. [Tehran, 1980/1359].)

K. Mk.

Mullā Muḥsin Fayḍ, Kalamāt-e Maknūna, (Tehran, 1898–9/1316 Q.)

M. Din

Shaykh Ḥasan ibn Zayn al-Dīn, Maʿālim al-Dīn wa Malādh al-Mujtahidīn, (Tehran: ʿIlmiyya Islāmiyya, 1958/1378 Q.).

MF

Saʿd b. ʿAbd Allāh al-Ashʿarī al-Qummī, Kitāb al-maqālāt waʾl-firaq, ed. M. J. Mashkūr (Tehran, 1963).

M. M.

Qāḍī Nūrullāh Shūshtarī, Majālis al-Muʾminīnt 2 Vols., (Tehran, Islāmiyya, 1975–6/1354).

Mj. T.

Mīrzā Muḥammad Khalīl Marʿashī Ṣafavī, Majmaʿ al-Tawārīkh, A. Iqbāl, ed., (Tehran, 1949/1328).

M. W.

Ibn al-Muṭahhar al-Ḥillī, Mabādī al-Wuṣūl ilā ʿilm al-Uṣūl, (Najaf, 1970).

Narrative

A Narrative of Italian Travels in Persia in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Hakluyt Society, Vol. 49, Pt. 2, (London, 1873).

Nq. A.

Maḥmūd Afūshteh-ī Naṭanzī, Nuqāwat al-Āthār fī Dhikr al-Akhyār, E. Ishrāqī, ed., (Tehran 1971/1350).

Olearius

Adam Olearius, Relation du voyage en Moscovie et en Perse, (Paris, 1656).

Proceedings 1979

Surat-e mashruh-e mozākerāt-e majles-e barrasi-ye nahāʾi-ye qānun-e asāsi-ye jomhuri-ye eslāmi-ye Irān, 4 vols. (Tehran, 1985/1364).

Proceedings 1989

Surat-e mashruh-e mozākerāt-e shurā-ye bāznegari-ye qānun-e asāsi-ye jomhuri-ye eslāmi-ye Irān (Tehran, 1990/1369).

Q. Kh.

Valī Qulī Shāmlū, Qiṣaṣ al-Khāqānī, British Library, Add. MS 7656.

Q. U.

Muḥammad Tunikābunī, Qiṣaṣ al-ʿUlamāʾ, (Tehran: ʿIlmiyya Islāmiyya, n.d. [1878]).

R. Ad.

M. A. Mudarris, Rayḥānāt al-Adab, 8 Vols., (Tabriz, 1967).

R. J.

Muḥammad Bāqir Khwānsārī, Rawḍāt al-Jannāt fī Aḥwāl al-ʿUlamāʾ waʾl-Sādāt, (M. A. Rawdati, ed.), (Tehran, 1947/1367 Q.).

R. J. J. J.

Ḥāfiẓ Ḥusayn Karbalāʾī Tabrīzī, Rawḍāt al-Jinān va Jannāt al-Janān, 2 Vols., J. Sulṭān al-Qurrāʾī, (Tehran 1965/1344).

R. S. N.

Riḍā Qulī Khān Hidāyat, Rawḍat al-Ṣafā-ye Nāṣirī, 10 Vols., (Tehran, 1960–61/1339).

Ross Anon.

Anonymous history of Shah Ismāʿil, British Library, MS Or 3248 (Ross Anonymous).

R. S. J.

Muḥammad Bāqir Majlisī, Risāla-ye Suʾāl va Javāb, printed together with Tadhkirat al-Awliyāʾ etc. (Tabriz, 1953/1332).

Sanson

Sanson [Missionary], The Present State of Persia, (London, 1695).

Seh Asl

Ṣadr al-Dīn Muḥammad ibn Ibrāhīm Shīrāzī, Risāla-ye Seh Aṣl, (S. H. Nasr, ed.), (Tehran: Tehran University Press, 1961/1340).

Shāfī

Shaykh al-Taʾifa Ali Jaʿfar al-Tusi, Talkhīṣ al-Shāfī, ed. H. Bahr al-ʿUlum (Najaf, 1963/1383).

T. A. Ab.

Iskandar Beg Turkamān, Munshī, Tārīkh-e ʿĀlam-ārā-ye ʿAbbāsī, 2 Vols., (Tehran, 1971/1350).

T. Akh.

Zayn al-Dīn ʿAlī ibn ʿAbdulmuʾmin, Takmilat al-Akhbār, [1571/979], University of Tehran Microfilm #1981 (folios unnumbered). (Now published as ʿAbdi Beg Shirāzi, Takmilat al-akhbār, ed. ʿA.-H. Navāʾi [Tehran, 1990/1369]).

T. Hq.

Maʿsūm-ʿAlī Shāh, Ṭarāʾiq al-Ḥaqāʾiq, 3 Vols., (M. J. Maḥjūb, ed.), (Tehran, 1960/1339).

T. J. A.

Qāḍī Aḥmad Ghaffārī, Tārīkh-e Jahān-ārā, (Tehran: Ḥāfīẓ, n.d.).

Tk. H. L.

Tadhkira-ye Ḥazīn-e Lāhījī, published as The Life of Sheikh Mohammed Ali Hazin, (F. C. Belfour, ed.), (London, 1831).

Tk. M.

Tadhkirat al-Mulūk, (V. Minorsky, ed.), (London: E. J. W. Gibb Memorial Series, N.S., XVI, 1943).

T. Sh. Tp.

Memoirs of Shah Tahmasp (Tadhkira-y Shāh Ṭahmāsp), (Calcutta, 1912).

T. W.

[Ibn al-Muṭaharr] ʿAllāma al-Ḥillī, Tahdhīb al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl, (Tehran, 1890–91/1308 Q.).

V. S. A.

Sayyid ʿAbd al-Ḥusayn Khātūnābādī, Vaqāyiʿ al-Sanīn vaʾl-Aʿvāmm, (Tehran: Islamiyya, 1973/1352).

Z. B.

Mullā Aḥmad Muqaddas Ardabīlī, Zubdat al-Bayān fī Aḥkām al-Qurʾān, (Tehran, 1966–7/1386 Q.).

Z. U.

Bahāʾ al-Dīn ʿĀmilī, Zubdat al-Uṣūl, (n.p., 1851/1267 Q.)

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 11 3 0
PDF Views & Downloads 0 0 0