Index of NamesAbraham106, 221, 378Allen, Michael241Allender, Dan374n48Anselm of Canterbury3, 15, 16, 114, 202, 209, 231–232, 256Aquinas, Thomas178, 196, 202Aristotle36, 253, 229Arius66n29, 119–120, 123, 142n50Athanasius30, 120, 123, 142n50, 202, 204Augustine of Hippo15, 178n8, 180, 184, 196, 202, 227, 324, 383n88, 384Avis, Paul287n63Barr, James98Barram, Michael308–311Barth, Karl21, 31, 43, 50, 54, 56–57, 88, 95, 110, 115, 126, 130, 146, 147, 152, 161–162, 227, 301Basil of Caesarea197, 222, 234Bauckham, Richard273n26, 305, 306, 348, 365n11, 382Bavinck, Herman52–53Bayer, Oswald243Beck, Ulrich296Beek, Abraham van de64, 74, 135n20, 142n50Belousek, Darrin257, 281n47, 374n48Berk, Tjeu van den241n6Berkhof, Hendrikus11, 17, 19–26, 28–142, 161, 248, 253Bevans, Stephen4, 7, 8, 9, 16, 274n26, 301n38Bird, Michael267Boersma, Hans363n6, 374n48, 375n51Bok, Nico den232n104Bonhoeffer, Dietrich18, 87, 104, 297, 379Borger-Koetsier, Guda102n7, 114n17, 142n49, 256n54Borght, Eddy Van der303n46Bosch, David7, 274n26, 300n33Boyd, Gregory257n59Brazier, Paul146n5, 147n13Brink, Gijsbert van den15n58, 16n63, 17, 135n17, 149–151, 375n51Brinkman, Martien4, 9, 18, 83, 364n6Brownson, James291n78, 304, 311–314Brueggemann, Walter14n56, 158, 295, 310n71, 344n63Brunner, Emil110Buber, Martin93Bultmann, Rudolf83–84, 100, 110, 128, 288Calvin, John82n109, 85, 391n125Campbell, Ted278–287, 312, 376n54Coakley, Sarah384Coe, Shoki6, 37, 133, 294–296, 302, 310Coleridge, Samuel152, 170, 241Crisp, Oliver134n15, 134n16Cyril of Alexandria202, 221Darwin, Charles39–40Derrida, Jacques363n6Descartes, René83, 185, 243, 323–324Dickson, John280n42Dodd, Charles288Drost, André99n186Dunn, James206, 266n3, 273, 287, 289Durham, John372Elert, Werner200–201Engelsiepen, Jane291n77Engelsviken, Tormod295n10Eusebius of Caesarea30, 123Ewijk, Hans van350Fiddes, Paul130n9, 130n10, 370n31, 383n88, 390n120Finlan, Stephen374n48Flesseman-Van Leer, Ellen64, 116, 142n48Ford, David16, 17n66, 153, 155Forrester, John337n29Frei, Hans204Fretheim, Terrence344n63, 381n75Frost, Michael367Gathercole, Simon281n47Gavera, John65Gay, Craig167n52Geense, Adriaan64Geertz, Clifford286Girard, René374n48Goheen, Michael269n11, 270n13Gorman, Michael137, 308, 320, 369n28Gort, Jerald6Graafland, Cornelis64, 140n37Green, Bradley184, 250n32Green, Garret325n117Green, Joel137n27, 375n53Greene, Colin18, 272n22Gregory of Nazianzus141, 202, 383n88Gregory of Nyssa384Grün, Anselm367n22Guder, Darrell23, 307–308Gunning, Johannes52Gunton, Colin11, 12, 17, 19–26, 125Gutiérrez, Gustavo20, 24, 152Haak, Cees3n6Haarsma, Deborah378n63, 381n75Hall, Douglas7, 372n39Hanegraaff, Wouter370n32, 386n103, 387Hardy, Daniel153Harskamp, Anton van32Hartshorne, Charles146, 147, 161–162Harvey, Lincoln184Hays, Richard311n72, 313–314, 317Hegel, Georg43, 51, 72, 189, 211Heidegger, Martin84, 89, 341Heraclitus179, 185, 233Hick, John146Hiebert, Paul296n16Hirsch, Alan367Hoedemaker, Bert8, 271–272, 298Höhne, David160n16Hollinghurst, Steve13n51, 13n52, 251Holmes, Stephen151, 156, 160, 250, 252Houtepen, Anton64Hunsberger, George10, 303–314Hurtado, Larry139n33, 140n39, 248, 368n26, 382Ignatius202Irenaeus74, 86, 139, 166, 189, 202, 208, 222, 378Irving, Edward228, 254Jeffery, Steve369n30Jenkins, Philip364n10, 365n10Jenson, Robert146, 162n24, 178n8, 182, 222, 236n122, 250, 252, 285n60Johnson, Luke274n26, 289n71, 319Jonge, Marinus de102n7Jüngel, Eberhard179Kähler, Martin207, 267Kant, Immanuel43, 172–173, 175, 189, 203, 210, 211, 378Käsemann, Ernst110Kater, Maarten171n74, 236n122Kennedy, James33Kettle, David130Kidd, Reggie3n6Kierkegaard, Søren43, 53–54, 126, 245–246Knijff, Hans de64, 82n112, 356n113Kooi, Cees van der15n58, 16n63, 17, 135n17, 375n51Kreider, Alan327n126Kuehne, Dale346n75Kuitert, Harry54, 70n51Küng, Hans95, 245, 287n62, 327n126Küster, Volker9, 280–281, 362n2Kuyper, Abraham286Lérins, Vincent of284n59Levinas, Emmanuel323, 363n6Lowe, Walter353, 373n43Luther, Martin3, 82n109, 321, 353n101Mann, Alan310n71Maximus the Confessor258McGill, Arthur356n117McKnight, Scott282, 376n54Meek, Esther243Meijering, Eginhard29, 51n85, 65–66Migliore, Daniel15n57Mitchell, William244n16Moltmann, Jürgen32, 95, 115, 128, 132, 147, 152, 161, 229, 280n42, 364n10, 365n11Moore, Thomas356n113Neuhaus, Richard24Newbigin, Lesslie2, 3, 6, 9, 10, 23, 269–270, 307Nietzsche, Friedrich78, 339, 344n62, 353, 366, 386n101Nouwen, Henri355n110, 363n5, 363n6Ockham, William of152, 197Oden, Thomas285n59Operation Mobilisation2n3Origin202Owen, John134n16Paas, Stefan4n8, 12n46, 12n47, 12n48, 13n54Packer, James361Palamas, Gregory240Palmer, Martin281n46Pannenberg, Wolfhart104, 110–111, 147, 152, 209Parmenides179, 185, 232Parratt, John21, 296n16, 298, 317n85Pascal, Blaise243, 321Pattison, Stephen375n51Paul of Samosata66n29, 118Pelikan, Jaroslav24, 245, 342n53Peterson, Eugene354Peursen, Kees van89–91Plato36, 164, 189, 196, 229, 241, 324Polanyi, Michael187–188, 243, 341Rahner, Karl52Raiser, Konrad269Reformed Theological Seminary3Reimarus, Hermann109–110Reno, Russell354Richard, Pablo309Rieger, Joerg247, 299Ritschl, Albrecht40Ritschl, Dietrich207Robinson, John32, 90, 116, 146, 223Sartre, Jean-Paul92, 191,Saussaye, Chantepie de la51–52Schaeffer, Hans166n49, 184, 246n24Schleiermacher, Friedrich39, 43, 51, 126, 210–211, 343n60Schmiechen, Peter369n28Schoonenberg, Piet116Schreiter, Robert7–8, 18Schwöbel, Christoph149, 183Shenk, Wilbert6n15Shults, LeRon235n117, 253–254, 259n66, 375n52, 381Siegers, Pascal333Smith, James324–328Soulen, Kendall378, 384n91Spence, Alan134n16, 139n34, 254, 258Stackhouse, Max301n36Strauss, David110, 190, 205, 225Stringer, Michael145n1, 226n71St. Victor, Hugh and Richard of242Sunquist, Scott297Tanner, Kathryn363n5Tarnas, Richard12–13, 77Taylor, Charles11, 13, 77, 137n26, 255, 324, 332–340Taylor, John242, 389Teilhard du Chardin, Pierre72, 223Tertullian202Tillich, Paul43, 54–56, 95Tilling, Chris373n43, 382Tomlin, Graham243Torrance, Thomas241Tracy, David266Vanhoozer, Kevin55n105, 137, 329n129, 373n44Vinci, Leonardo da243Volf, Miroslav300n34, 302n43Walls, Andrew9, 19, 274–275Weaver, Denny375n48Webster, John153, 155, 182n33, 183Whitney, William166n49, 183, 250Wijsen, Frans10Williams, Rowan145, 147Wilson, Marvin300n34Wittgenstein, Ludwig341Wolterstorff, Nicholas255Wright, Chris305–306, 311n72Wright, Tom142n47, 160, 375n51, 377Wyschogrod, Michael244, 300n34

The Gospel in the Western Context

A Missiological Reading of Christology in Dialogue with Hendrikus Berkhof and Colin Gunton

Series:

Table of Contents

Information

Metrics

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 15 15 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0

Related Content