Author IndexAbi-Saab, Rosemary143n56, 144n62, 150, 151n103, 158n141Akehurst, Michael41, 60n56, 70n109, 76, 81, 114, 120n75, 124n93, 126n100, 143, 146, 147, 187, 188n280, 197n16, 200, 201n46Andenæs, Mads2n6, 62n71, 87n216, 99n303, 126, 200Bassiouni, M. Cherif23n94, 24n104, 52n121, 59n40, 60n50, 61n57, 62n73, 62n78, 70, 73n129, 76, 77n154, 92n253, 93, 95, 98, 105n3, 108n15, 110, 120n71, 129n116, 130n121, 133, 136n24, 139n39, 145, 146, 148, 157n133, 158, 171n190, 182, 183, 202, 209n82, 218n121, 341, 342n2, 343n6, 344Berry, David S.26, 47, 58n30, 69, 92n252, 139n35, 167, 174, 187, 197n17, 200n38, 342n4Besson, Samantha2n7, 10n3, 20n71, 27n116, 28n120, 34, 35n25, 55n6, 56n13, 117n54, 130n125, 135n18, 198n23, 211n94, 344n15Brett, Annabel S.28Brierly, James L.52n124, 59n40, 61n57, 195n9, 212n98Brown Scott, James9n1, 13, 16n44, 20n69Cheng, Bin1, 25n108, 26n109, 51n117, 61, 62n69, 69, 94n266, 128, 129, 140n42, 156, 195, 203, 212n98, 344Coppens, Dominic58n32, 59n41, 61n59, 62n68, 70n111, 98, 110d’Aspremont, Jean2n7, 10n3, 20n71, 26, 27, 28n120, 32n8, 34, 35n25, 47n89, 52n121, 55n6, 56, 57, 58n30, 63, 70, 71, 110, 117n54, 135n18, 138n34, 195, 196n10, 197, 198n23, 203n59, 209, 211n94, 212n98, 342n5, 345n15de Vattel, Emer27, 28, 56de Wet, Erica23, 53n128, 58n39, 61, 77, 117Elias, Olufemi17n53, 47, 57, 77n157, 88, 90n234, 99, 118, 120n77, 127, 128n112, 130n127, 133n7, 144n63, 145, 147, 181, 196n14, 197n16Fitzmaurice, Gerald2, 34n17, 50n113, 59n41, 62n67, 64n86, 69, 70, 90n238, 91, 92n249, 130n131, 136137, 159, 166, 169, 306Fitzmaurice, Malgosia10n3, 144, 181n234, 202, 212n103, 341n4Francioni, Francesco189n288Gaja, Giorgio16n48, 17n52, 22n83, 24, 25n107, 26n110, 50n113, 52, 53n125, 57n27, 69n107, 76, 86, 89, 98, 113n34, 117, 120n72, 123, 127n103, 135, 136, 151, 168n170García-Salmones Rovira, Mónica32n8Geraets, Dylan58n32, 59n41, 61n59, 62n68, 70n111, 98, 110Greenwood, Christopher55n7, 60n56, 87, 133, 166, 181Haggenmacher, Peter55n6, 56Herczegh, Géza17n53, 19, 5557, 58n33, 59n48, 60n52, 70, 74n139, 76n150, 83, 88n227, 89, 90n239, 95n269, 116, 118, 120n74, 129, 130n120, 136, 139n35, 142, 145, 146n81, 150n97, 156n130, 157n133, 166, 169, 174, 181, 183, 195, 196n15, 218n121Houben, Piet-Hein24n98Hudson, Manley O.10n2, 21n82, 24n101, 52, 59n44, 77n160, 92n253, 114, 119, 218n122Jennings, Robert33n15, 34n19, 73n129, 95n269, 130n128, 179n221, 198n23Kaufman Hevener, Natalie52, 57, 94, 108n15, 120n76, 128n112, 129, 130, 137, 197n16Kleinlein, Thomas43, 55n5, 57, 58n29, 60, 61n58, 69, 70n109, 71n122, 76, 77n160, 94, 124, 126, 127, 129n116, 130n126, 135n19, 136n25, 143n57, 144, 145, 146n78, 149n93, 198n22, 199n34, 202, 206Kohen, Marcelo54n1, 130, 157n134, 198n24, 341n3Kotuby, Charles T.61Kotzur, Markus189n288Kozłowski, Artur88, 98n294, 129n115, 130n122, 200n41, 218n121Kunz, Josef L.59n41, 77, 82Kwiecień, Roman64n83, 98, 156n131, 218n121Lauterpacht, Hersch62n66, 90n237, 91, 92, 117, 118, 168, 194, 195, 196n15, 200n38Leiss, Johann Ruben39n60, 62n71, 87n216, 99n303, 126, 200Lepard, Brian D.66, 70n109, 92n251, 129n113, 130, 131, 145, 146n81, 150, 151, 156n129, 217n120Lesaffer, Randall27n116, 55, 135n18Lim, Chin Leng17n53, 47, 57, 77n157, 88, 90n234, 99, 118, 120n77, 127, 128n112, 130n127, 133n7, 144n63, 145, 147, 181, 196n14, 197n16Lloyd-Jones, David26, 69, 95, 129n115McCormack, Timothy L. H.67Mendelson, Maurice H.1n3, 10n7, 33n15, 34n24, 38, 39, 58n36, 59, 60n49, 61n60, 73n129, 88, 130n128, 135n19, 148, 151, 158, 171, 172n191, 178, 179n221, 198n23Mosher, Steven A.52, 57, 94, 108n15, 120n76, 128n112, 129, 130, 137, 197n16Oppenheim, Lassa37, 53n127, 56, 90n237, 194, 195, 196n15, 347Paparinskis, Martins129n117, 134n14, 138n34, 158n139, 182Parry, Clive23n91, 24n105, 53n126, 55, 56n11, 69n107, 70, 117, 118, 120n75, 129, 136n21, 181, 341n3Pellet, Alain1n3, 1n4, 15n38, 15n41, 16, 17n53, 19n67, 20n70, 20n73, 22, 24n104, 26n109, 26n110, 27n113, 31n3, 32n5, 34n17, 36n36, 37n40, 3840, 42n71, 43n73, 50n112, 70, 73n129, 74, 77n156, 83n195, 84n198, 84n200, 86, 87n215, 89, 119, 130, 133n4, 133n8, 133n10, 134n13, 134n15, 136, 144n63, 148, 149, 152n109, 156, 181, 184, 185, 186n257, 188, 198n22, 198n23, 199, 200n41, 201n47, 212n97, 341n2, 342n6, 344n11Raimondo, Fabian O.1, 34n23, 40, 42, 57n27, 59n42, 195, 200n38Redgwell, Catherine1n3, 33n16, 39n57, 40, 58n31, 59n42, 61n65, 67, 68, 108n15, 117n56, 118, 127, 129n116, 130n127, 137, 201n47, 217n120, 341n2Reinisch, August211n94Rosenne, Shabtai16n47Saganek, Przemysław65n88, 127n105, 129, 196n12Schachter, Oscar128, 130n131, 187, 188n275Schlesinger, Rudolf B.54n2, 95, 102, 108n15, 118, 129n115, 196n15, 197n21Schramm, Bérénice K.54n1, 130, 157n134, 198n24, 341n3Schwarzenberger, Georg22, 57n26, 58n38, 59n46, 59n47, 60, 62, 70, 92n252, 93n258, 136, 195, 196n13Skomerska-Muchowska, Izabela32n6, 34n17, 51n115, 52n121, 59n46, 64n83, 64n86, 64n87, 82n187, 108n14, 108n15, 135n19, 139n34, 145, 150, 156, 158, 168n172, 169, 172, 201n49, 218n121Sobota, Luke61Spiermann, Ole10n3, 10n4, 10n5, 10n8, 11n12, 12, 13, 14n31, 14n32, 14n36, 15n37, 15n38, 15n39, 15n40, 15n42, 16n45, 18n55, 19, 20n71, 20n75, 21n76, 22n84, 27n117, 29n128, 30n131, 39n58, 56, 117, 198n23, 344n15Sykes, Katie23, 24n98, 44, 61, 73n130, 98, 130n121, 182n240, 182n243, 182n244, 201n47Thirlway, Hugh18n56, 23n96, 32n4, 34n19, 35n32, 37n41, 39n59, 49, 51n114, 58n34, 58n38, 59n40, 59n42, 59n43, 59n45, 63, 69n107, 70n112, 83n195, 84n199, 86n212, 108n15, 133, 135n18, 136, 137, 141n49, 146, 148, 155, 167, 171n189, 178n218, 181, 183, 185n256, 186n263, 188, 196n10, 197n16, 198n23, 199, 209n82, 212n99, 218n121Tunkin, Grigory16, 17n52, 90n234, 120, 150n97, 157n133Voigt, Christina135n20Watts, Arthur95n269Weatherall, Thomas182Wheaton, Henry22n89, 23, 27n118, 28White, Margaret18n62, 129n116, 185n256, 188, 189Wouters, Jan2n6, 58n32, 59n41, 61n59, 62n68, 62n75, 70n111, 98, 110, 129n117, 134n14Yotova, Rumiana10n7, 11n13, 13n28, 14n35, 14n36, 18n62, 21n77, 21n80, 22n83, 23n94, 34n18, 36n36, 40, 41n67, 49n102, 58n36, 59n44, 60n50, 61, 70n108, 70n115, 71, 73, 74n135, 77n159, 90n235, 94, 99, 108n14, 111n33, 113n34, 117n56, 120n70, 124n94, 126n100, 127n104, 129n116, 130n121, 130n125, 136n21, 139n37, 142n51, 143n57, 145n70, 145n73, 148, 158n139, 162n154, 195n5, 195n6, 195n7, 195n9, 196n15, 197n17, 199n33, 200n36, 200n40, 200n41, 202n54, 212n98, 213

General Principles of Law Recognized by Civilized Nations (1922-2018)

The Evolution of the Third Source of International Law Through the Jurisprudence of the Permanent Court of International Justice and the International Court of Justice

Series: