Thematic Entries for Index

In: Western Jesuit Scholars in India
Free access
Thematic Entries for IndexAvatāra7, 1921, 21n4, 21n5, 2324, 24n19, 31, 31n39, 32, 38, 38n3, 43, 47n32, 137138, 243, 243n40, 243n41Apologetics7, 10, 16, 43, 52, 55, 58, 142143, 173, 189191, 194, 199, 207Argument11, 15, 24n19, 4547, 49, 60, 71, 79, 93, 99, 103, 109, 130, 133, 162, 164, 167, 167n64, 168, 173, 189192, 196, 199, 201, 207208, 225, 238, 240Brahmā53, 118119, 135136, 155157, 164, 166, 179, 200n12, 270Brahman6869, 72, 7480, 204, 234n.10, 238239, 255257Brahmins2, 4n5, 12, 19, 41n10, 45, 71, 71n13, 77n26, 82n2, 99, 101102, 106, 108, 110, 123124, 133134, 134n13, 137, 141, 146, 160, 164165, 171, 174175, 181182, 201202, 210, 213218, 244245, 255Caste9, 12, 19, 32, 37, 41, 41n10, 43, 51, 54, 58, 59n13, 75, 9798, 98n2, 99, 102107, 107n19, 108111, 117, 134, 134n13, 146, 151, 156, 162, 209, 209n2, 210, 210n7, 211217, 217n21, 218, 239n30Colonialism1, 184, 207Comparison39, 49, 80, 119, 157, 161163, 169170, 193, 201n14, 229, 241, 243, 272Dialogue6, 9, 16, 36n44, 83, 93, 111, 210, 218, 228, 238, 240242, 244245, 261, 275Evangelization10, 19, 172n71, 184, 186, 240Guru67, 20, 2427, 27n26, 2829, 29n30, 3033, 33n40, 3436, 39, 4546, 48, 83, 96n30, 133, 135136, 139140, 248Idolatry8, 28, 85n7, 87, 87n10, 8889, 89n12, 89n13, 90, 90n18, 94, 114115, 118, 120121, 121n18, 122125, 149, 158, 181, 203, 213, 219, 222, 240Incarnation7, 16, 2021, 23, 2527, 29n32, 3031, 34, 40, 43, 43n22, 4445, 4748, 243Inculturation7, 20, 20n3, 25, 34, 35n43Adaptation67, 1920, 25, 32, 35n43, 3839, 41, 47, 51, 67, 97, 127, 146, 212, 216, 233Kṛṣṇa28, 60, 61n15, 9394, 100, 157, 223, 243, 262, 267Mission3, 5, 1012, 26n22, 34, 41, 48, 85, 89, 97, 113, 114n5, 143, 145146, 150, 152, 170, 179, 188, 192, 199, 210, 218, 220n4, 221, 225, 234, 237, 245, 260Missionary27, 1011, 1315, 25, 36n44, 3739, 41, 4345, 4849, 51, 65, 72, 77, 80, 82, 86, 89, 89n13, 90, 90n17, 93, 95, 9798, 103, 112113, 114n5, 115, 117, 120, 122, 125126, 126n25, 127128, 132, 142143, 145, 154, 159, 170171, 171n70, 172173, 175, 180181, 183186, 186n100, 187189, 191n1, 194195, 201, 201n14, 206207, 219225, 228, 234Orientalism126n25Polemics172, 240Rāma88, 9395, 116118, 122, 125, 131, 137138, 143, 164, 243, 262, 267269, 269n17, 270, 270n17, 272, 274, 276Reason7, 8n8, 1516, 19, 24, 35, 40, 44, 4649, 5152, 55, 58, 6162, 62n16, 63, 6667, 72, 75, 77, 77n26, 79, 8485, 85n8, 86n8, 87, 9192, 92n23, 93, 96, 103, 106107, 114118, 123, 129n4, 130, 132, 135137, 143, 148, 168169, 173, 183, 197, 202, 206, 215, 227, 232, 232n6, 234Reasoning2, 8, 12, 25, 6162, 67, 84, 85n8, 9396, 108, 127, 135, 140, 142, 159, 191, 196, 206207, 256Rebirth1112, 16, 19, 38, 38n3, 47n32, 51, 127, 162164, 189, 189n1, 190, 190n2, 191, 191n2, 192198, 198n9, 199200, 200n13, 201, 201n14, 202, 204206, 206n24, 207208Metempsychosis11, 189, 200n13, 202Reincarnation11, 127, 153, 159161, 163165, 171, 189, 189n1, 196Rudra53, 118, 135136, 138, 155, 157Śaiva Siddhānta7, 28, 29n29, 30, 31, 33n40, 34, 3637, 60n14, 61, 9192, 92n23, 9396, 103, 108, 110111, 240Salvation7, 16, 22n13, 25, 27, 32, 33n40, 44, 46, 51, 54, 8485, 87, 90, 102103, 105106, 108, 121, 146, 153, 164, 186, 191, 196, 214, 223, 263Sītā88, 262, 268269, 269n17, 271, 273274, 276Śiva7, 24, 2829, 29n30, 3033, 33n40, 39, 45n28, 54, 60, 60n14, 91, 116, 118n12, 118n14, 127n1, 130131, 135, 138, 156, 164, 164n58, 203n16Society12, 32, 38, 40, 40n9, 41, 41n10, 4248, 65, 67, 86, 90, 99, 101102, 111, 122, 125, 134n13, 170, 172, 182, 211212, 233, 235, 242classical40, 40n9, 42, 4648, 66, 170, 211n10, 218modern20, 29n29, 34, 38, 4751, 62, 65, 104, 115, 124, 147, 163, 166, 170, 172173, 185186, 191, 194, 196, 207, 212Spirituality1314, 221225, 234, 247, 250, 254, 266 Ignatian1314, 247, 250, 254Śrīvaiṣṇavism14, 95Superstition47, 51, 6667, 75, 89n12, 101102, 114115, 125, 147, 153, 181, 219Theism31, 57, 87, 202204Monotheism203Polytheism57Theology36, 13, 20, 30, 31n39, 3233, 33n40, 3436, 56, 60, 60n14, 61, 7576, 82n2, 8586, 91, 93, 93n26, 120, 123, 131133, 144, 169, 223, 226, 232, 238240, 242, 245, 253, 275Comparative theology143Liberation theology245Translation6, 6n7, 15, 16n11, 21n3, 40n9, 4546, 48, 52n4, 68n7, 72n15, 73n16, 83n4, 86, 88n11, 104n11, 113n3, 114n6, 129n6, 134n13, 161, 175177, 182, 189, 202, 248n1, 255n11, 256n13, 267n12, 269n16, 270n17, 273n27Veda25, 32, 46, 71n12, 8487, 94, 103109, 120121, 157, 204, 212Vaiṣṇavism14, 28, 28n27, 33n40, 41n10, 93, 95, 100, 103, 109110, 223Vedānta2, 14, 70, 72, 72n14, 73, 7881, 123, 123n21, 139n24, 143, 205, 229, 231232, 232n6, 232n7, 236, 236n19, 237239, 241, 256257Viṣṇu2, 24, 28, 32, 53, 9394, 100, 17n1, 134138, 155, 157, 258259

Western Jesuit Scholars in India

Tracing Their Paths, Reassessing Their Goals

Series:

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 3 3 0
PDF Downloads 0 0 0