People Entries for Index

In: Western Jesuit Scholars in India
Free access
People Entries for IndexAcosta, José de89, 89n13, 89n14, 90, 90n19, 91, 112Amaladass, Anand6, 242Amaladoss, Michael5, 18, 247Antoine, Robert126n26, 229, 234Aquinas, Thomas46, 59n13, 85n7, 85n8, 86, 86n8, 87n9, 8889, 89n12, 95, 121n18, 231, 241Thomism86, 143, 231n2, 232, 237, 239, 244Baltus, Jean-François147148, 148n10, 149, 169, 177Bertrand, Joseph12, 90n17, 93, 200n12, 202, 203n17, 204, 210, 210n6, 210n7, 211n10, 212218Beschi, Costanzo Gioseffo15, 16, 170, 219, 220Bouchet, Jean Venant11, 14, 145, 145n2, 145n4, 146147, 147n8, 148, 150155, 157167, 167n64, 168169, 169n67, 170172, 172n71, 173175, 175n76, 176182, 182n94, 183, 183n98, 183n99, 184, 184n99, 185188, 193n3, 194, 199201, 201n14, 219Bulcke, Camile13, 126n26, 143Calmette, Jean,170Coeurdoux, Gaston-Laurent171, 182n94, 183n98, 191, 201n14, 219Dandoy, Georges13, 229, 234, 236de Nobili, Roberto2, 511, 14, 16, 1820, 20n2, 21, 21n4, 22, 22n13, 2324, 24n19, 2528, 28n27, 29n31, 29n32, 3031, 31n39, 3233, 33n40, 34, 34n41, 3536, 36n44, 3741, 41n10, 4252, 52n4, 53, 53n5, 5455, 55n8, 5658, 60, 60n14, 6163, 65, 65n1, 66, 66n2, 6768, 71, 71n13, 72, 74n18, 7577, 77n26, 79, 80n31, 82, 82n1, 82n2, 8485, 85n7, 85n8, 86, 88, 88n11, 89, 89n14, 89n16, 90, 90n17, 91, 91n21, 91n22, 92, 92n23, 93, 93n27, 9496, 96n30, 97, 97n1, 98, 98n2, 99106, 108, 110114, 114n5, 115, 117, 119121, 121n18, 122, 124127, 127n1, 128, 128n3, 129134, 136138, 141n3, 142, 159, 161, 170, 170n68, 171172, 194, 197198, 198n9, 199, 201n14, 209, 209n3, 211n10, 217219, 239de Rhodes, Alexandre112, 194Dhavamony, Mariasusai30, 30n34, 92n23, 240241Desideri, Ippolito3, 194, 200n13, 201n3de Smet, Richard13, 126n26, 143, 234, 236, 236n18, 238240Dubois, Jean-Antoine171, 210n7Fallon, Pierre234, 236Fenicio, Giacomo82n2, 83n2, 89, 114n5, 170, 194Gonçalves, Diego82n2, 89, 114n5Henriques, Henrique219Hirudayam, Ignatius16, 18Huet, Pierre-Daniel153155, 159, 171, 181, 199n10Johanns, Pierre1314, 143, 204205, 229, 234, 236237, 239Kṛṣṇasāmidāsa271Lipner, Julius231232, 232n6, 232n7Lockman, John175180Murr, Sylvia181183Naṃpiḷḷai267268, 271Periyavāccāṉpiḷḷai268269, 269n17, 270n17Perl, Jeffrey M229230Pons, Jean François170Puthiadam, Ignatius240241Rāmānuja205, 236, 240241, 267268, 272Rajamanickam, Savarimuthu18, 21n3, 37n1, 52n4, 66n2, 82n1, 83n3, 103n10, 128n3, 129Ricci, Matteo65, 65n1, 67n4, 89, 89n14, 90, 112, 191n2, 194, 196198, 201n14Rukmani, T.S238, 239n30, 240Śaṃkara7273, 88, 121, 232, 238241, 256Sheth, Noel243Tēvar, Meykaṇṭa30Thebaud, Augustus203204Upadhyay, Brahmabandhab228, 231235, 238Valignano, Alessandro112, 191n2, 194198Vattanky, John240241Wallace, William13, 204, 220, 220n4, 220n6, 221230, 234236Westcott, Brooke Foss220n4, 232, 236Xavier, Francis115, 158, 160, 170, 192193, 193n3, 194, 209, 219

Western Jesuit Scholars in India

Tracing Their Paths, Reassessing Their Goals

Series:

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 11 11 5
PDF Downloads 0 0 0