10. Marteling, muiterij en beeldenstorm

militair geweld in de Nederlandse Atlantische wereld, 1624-1654

In: Geweld in de West

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Geweld in de West

Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800

Series:

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 230 185 6
Full Text Views 124 115 0
PDF Downloads 8 2 0