Index of Modern Authorsvan Ackeren, M.103n16, 104n18, 105n19, 115n40Ademollo, F.163n6, 166n16, 173n39Allan, D.J.186, 188n4Allen, A.12n32–3, 13n39Allen, R.56n87, 111 and n30Almeida, J.A.3n7Aloni, A.5n13Altmann, W.120n3–4Annas, J.32n3, 232n9, 234n14, 238n27Apel, K.-O.28n8Apelt, O.103 and n12Armstrong, A. I.307n24Armstrong, J.M.234n14Aronadio122n11, 126n25Aubry, G.306n22Bailly, J.121n5Balansard, A.104n18Balot, R.14n42–3, 17n51Baltes, M.263n43, 272n85Barnes, H. E.318n75Barney, R.163n7, n9, 164n11, 173n39Bastianini, G.254n10–2, 256n22 and 24, 259n31, 261n38, 263n43–5, 264n47–8, 265n51–3, 266n55 and 57, 267n63, 268n64, 269n70, 270n72, 272n85Baumlin, J.56n10, 57n22Baxter, T.164n12, 172n36Beierwaltes, W.312n40–1, 313n45Beloch, K.63n33, 68n38Bernard, W.103 and n15Berndt, T.73n6, 78n22Berve69n42Betegh, G.235 and n19, 236n20Bicknell, P.73n5Bidez, J.35n7Bloedow, E.73n4, n5, n6Bluck, R.54n3, 86n52, 262n42Boas, G.54n3Bolton, R.201n27, 202n28Bonazzi, M.16n50, 229n2, 232n12, 253n7, 254n14, 255n18, 256n20 and 23, 259n31, 263n45, 265n53, 266n55 and 57, 267n61 and 63, 268n64–6, 269n70, 271n77, 273n88Boys-Stones, G.229n2Boudon Millot, V.280n4–5, 281n6, 282n13, 286n22Bradshaw, D.139n2Brisson, L.58n29, 303n8, 304n12, 306n18, 307n24Brittain, Ch.253n7, 271n79–80Broadie, S.75n12Bruns, I.121n4Brunschwig, L.45n24Burnet, J.167n19Burnyeat, M.53n1, 140 and n6, 141 and n7–9, 158n49, 169n27, 172n35Butti de Lima, P.58n28Cairns, D.211n13, 214n26Campbell, L.62n89Canto-Sperber, M.86n52Capra, A.73n6, 93n68Carlini, A.120n1, 263n43 and 45, 266n55Centrone, B.121n4, 122 and n11, 127n27, 128n37, 132n47Chappel, T.141–2 and n10–1, 145n24, 154n34Charalabopoulos, N.83n41Charles, D.187n3, 201n27Chiaradonna, R.271n77 and 81, 273n88, 281n8, 304n12, 308n25, 316n63Cilento, V.303n8, 307n24Clavaud, R.73n4, n5, n6, 80n32Cobb, W.120n3, 134n52Colesanti, G.5n13, 6n16Collins, E.73n5, n6, 76n17, 84n46, n47, 51n85, 181n61, 182n22Corcilius, K.304n12Cornford, F.M.D.140 and n6, 152, 155 and n35, 157–8n44, 257n25Coventry, L.73n5, n6, 84n46Cover, M.261n39Crivelli, P.163n5Dean-Jones, L.75n14, 83n44De Corte, M.304n12De Lacy, Ph.282n12Deleuze, G.28n9Demont, P.73n3Denyer, N.37n11, 173n39De Stryker, E.33n5, 35n7Detel, W.267n59Devereux, D.186, 188n4Diels, H.253n4–7, 256n22, 261n39, 263n44Dillon, J.229n2, 237 and n21–2, 240, 256n19, 272n83, 273n88Dixsaut, M.264n50Dodds, E.R.12n35, 56n87Donini, P.220n50, 229n2, 237n22, 241n35, 280n5, 289n35Döring, K.35n7, n9, 36n10, 37n11, 40n13, n14, 121n4, 123n12, 124n15 and 18, 125n19, 126n20 and 22, 134n50Dörrie, H.263n43, 272n85Duffy, B.73n6Dusanic, S.175n44Edelstein, L.53n1Egermann, F.J.63n33El Murr, D.254n14, 262n42, 265n53Eliasson, E.240n33Engels, D.73n6Erler, M.58n29, 100n5–6Eucken, C.76n17Faggin, G.303n8, 307n24, 315n50Falcon, A.199n24Farrel, D.111n32Ferrari, F.74n11, 81n39, 146–7 and n26, 150n30, 157n43, 172n35, 246n39, 247n42Field, G.54n2Fine, G.81n38, 262n42, 271n79Fink, Ph. F.306n20Fränkel, H.7 and n20, 13n41Frede, D.188n4Frede, M.53n1, 271n81, 272n82, 281n7Friedländer, P.72n2, 120n3, 121, 121n7, 134n52–3Fronterotta, F.306n20–1Fuhrmann, M.108 and n25Fussi, A.148n27Gadamer, H.G.238 and n29Gaiser, K.73, 74 and n8, n9, 84n47, 91n65, 92n66Gallazzi, C.54n1Garcia-Ballester, L.280n5, 289n31, 292, 292n46Gaiser, K.310n34Garofalo, I.280n4Gauthier231 and n7Gentili, B.1n1Gerson, L.P.229n2, 233n13, 234n14Giannantoni, G.172n35Giannopolou, Z.139n2, 142–3n13, 149n29, 150n30Gigon, O.188n5Giuliano, F.77n20Glotz68n39Goldin, O.202n28Gómez-Lob, A.112n35Gomperz, T.58n29Gonzalez, F.22n3, 27n5Graeser, A.266n56 and 59Gribble, D.32n2Grote, G.120n3Grundmann, Th.252n3, 262n41Gulley, N.53n1Habermas, J.28n8Hadot, P.318n74Halfwassen, J.306n18, 312n40 and 42, 313n44–5Hallich, O.252n3, 262n41–2Hankinson, R.J.280n5Harder, R.301n1Harte, V.114n39, 166n17, 167n19, n21, 168n22, n23, n24, 169n25, 170n8Harward, J.63n33Haskins, E.176n47, 177n48, n50, 178n51, 181n61Havelock, E.162n3Hawhee, D.56n16Heidegger, M.28n9Heitsch, E.73n5, 126n21Helmig, Ch.246n39, 262n42, 269n70, 270n72, 272n83, 273n88Henderson, M.73n4, n6, 84n46, n47Henderson, W.6n17Henry, D.187 and n1Henry, M.73n5Horn, Ch.302n5Hossenfelder, M.271n80Howland, R.181n21Huby, P.73n6Iannucci, A.5n13Ibáñes-Puig, X.139n2, 246n39Invernizzi, G.253n9Inwood, B.189, 1912, 197Irwin, E.2n3, 4n8–9, 16n49Irwin, T.55n5, 58n29, 214n29, 14n42Isnardi Parente, M.53n1, 65n36, 302n7Kahn, C.53n1, 72n1, 75n5, 106 and n23, 183n69Karbowski, J.188n4Karfik, F.306n20, 309n29Kelsey, S.199n25Kennedy, G.214n27Kenny, A.189, 191–2 and n10, 193n13, 194n14–5, 18, 196n19–20, 197, 209n3, 213n19Kinneavy, J.56n9, 57n21, 57n24Kirk, G.314n50Konstan, D.215n30Kupreeva, I.280n5Jaeger, W.2 and n2, 4 and n11–2, 15n46Janell, W.121n4Jirsa, J.31n1Johansen, T.K.74n10Johnson, D.50n26Joosse, A.50n26Jouanna, J.279n1, 280n3 and 5, 282n16Joyal, M.121n4 and 8, 122, 122n10, 123n13, 124n16, 126n23, 127, 127n26, 28 and 35, 131n44Lamb, W.128n37Lami, A.280n4Lardinois, A.P.M.H5n13Lattimore, R.6, 12n34Lavaud, L.306n18 and 23, 316n68Lavecchia, S.238n27Leith, D.280n5Levi, T.57n23Leroux, G.320n80Lesher, J.H.203n30Lewis, J.5n13, 7 and n19, 9n28, 13n37–8, 14n42 and 44Lo Casto, C.306n20Long, A.A.230 and n3–4, 231 and n8, 232 and n11, 271n78–9Long, C.73n5, 85n49Loraux, N.73n6, 76n15, 78n23, 82n40, 84n48Louis, P.256n19, 271n77, 272n84Löwenclau, I.73n6, 76n17, 78n23, n26, 80n31, n33, 82n41, 84n47, 91n63Maddalena, A.6n14, 53n1Maffi, E.145n23, 156 and n40, 157n42Maggi, C.303n8, 304n12Mahoney, P.87n56Maier, H.121n8Männlein-Robert, I.313n46Mansfeld, J.302n3 and 5Manuwald, B.3n5, 7 and n21, 8n27, 9n28, 10n31, 13n39Marboeuf, C.31n1Martinelli Tempesta, S.156 and n37, 263n45, 255n55Maso, S.304n12Mazzarelli, C.232n12McCabe, M.175n43McCoy, M.27n5McDowell, J.139 and n4Meyer, M.259n33Michalewski, A.229n2, 237 and n22, 245, 238n26Miller, M.113n36Mineo, M.132n46Mingay, J.188Momigliano, A.58n29Monoson, S.73n6, 76n17, 81n35, 83n42, 84n46, n47, n48, 87n56Moraux, P.209n3, 266n57Morrow, G.54n2, 63n33Müller, C.72n2Müller, H.F.120n3, 301, 301n1Musti, D.69n41Nails, D.63n32, 101n8Natali, C.187 and n3Nehamas, A.179n54Neschke-Hentske, A.238n27, 239n31Nesselrath, H.-G.7 and n18–22, 8n23–25, 12n32 and 36, 13n39Nielsen, K.M.187 and n1Nightingale, A.75n13, 76n18Nilsson, M.123n14, 124n17Noussia-Fantuzzi, M.8n26, 9n29, 10n30, 13n40, 15n45–8Novotný, F.63n33Nutton, V.280n2, 4 and 5, 281n6, 282n13, 283n17, 284n19, 285n21, 286n25, 295n54Oehler, K.302b3O’Meara, D.35n8, 311n36Opsomer, J.253n7, 254n16–7, 264n49, 266n55–6, 270n70 and 72, 271n74–5, 272n85, 302n3 and 5Ousager, A.313n8Owen, G.W.E.190n9Pais, E.68n37Panaiotidi, E.318n74Panno, G.306n20, 311n36, 317n71Pangle, T.120n3, 128n37Pappas, N.73n4, n5, 78n23, 87n56Pasquali, G.63n33, 63n34Passmore238n27Patzig, G.266n56Pavlu, J.121n4Peponi, A.-E.311n36Perilli, L.280n4Perl, E.D.306n18Perrotta, G.6n14Petrucci, F.79n27, 91n64Philippson, P.56n13Pietrobelli, A.280n4, 281n6, 282n13, 286n22Pigeaud, J.289n31Pohlenz, M.271n79–80, 272n83Poulakos, T.170n29, 173n38, 175n45, 178n52, 179n55Pownall, F.73n4, 83n45Pradeau, J.-F.238n27, 31n1Praechter, K.267n60Prato, C.1n1Prauscello, L.311n36Pucci, P.128n37Rackham, H.229n1Rämö, H.57n17Rapp, C.213n24Rashed, M.280n5Raven, J. E.314n50Reale, G.120n3, 132n47Regali, M.75n12, 78n25Reis, B.272n84Remes, P.313n45–6, 320n80Renaud, F.35n7Reuter, M.316n64Reydams-Schils, G.234n14, 241n35Rider, B.45n24Roloff238n27Rosenstock, B.73n5, 75n14, 83n43, n44, 84n47, n48Rosivach, V.78n23Rostagni, A.57n18Rossetti, L.58n29Roversi, C.28n8Rowe, C.27n5, 53n1Rue, R.139n2, 147n28Ryle, G.139 and n3Salmieri, G.190n7Schällibaum, U.304n11, 306n23Schanske, D.162n2Schiefsky, M.282n12Schleiermacher, F.99n3, 102n11–2, 103n13, 105n21, 112n34, 120, 120n2, 127n29, 129n40, 130n41–2, 134n51, 135n54, 314n50Schofield, M.74n11, 79n30, 314n50Scholl, N.73n5, n6, 76n17, 84n47Sedley, D.81n37, n38, 89n62Sharples, R.W.209n2 and 4, 210n7Shorey, P.109n28Schöpsdau, K.312n39Schramm, M.305n16Schubart, W.253n4–5, 256n22, 261n39, 263n44Sedley, D.135n54, 139 and n1, 142 and n12, 143 and n14–16, 144 and n17–20, 145 and n22, 146, 149n29, 150n30, 152 and n32, 230 and n3–4, 231 and n8, 232 and n11, 233, 252n1, 235n18, 236, 238n27 and n20, 240 and n32–34, 253n4, 254n9–11, 256n22 and 24, 257n25 and n27, 258 and n28–9, 259n31, 261n38, 263n43–6, 264n47–8, 265n51–3, 266n55 and 57, 267n60–3, 268n64–5, 269n70, 270n72, 271n78 and 88, 272n86, 273n88Sihvola, J.2n4Simpson, P.L.189, 192, 197Singer, P.N.280n5, 282n13, 284n20, 288n29–30, 290n39, 291, 291n41–2, 292n45, 293n47Sipiora, P.56n10, 57n22Smith, J.56n15Socher, J.120n3Sorabji, R.280n5Sordi, M.69n41Souillhé, J.63n33, 121n4Slaveva-Griffin, S.303n8Spinelli, E.139n2, 150n30, 154n33Staudacher, P.129n40, 130n41–2, 134n51, 135n54Stauffer, D.73n5, n6, 76n17, 77n19, 84n46, n47, 88n57, n58Steiner, P. M.310n32Steinhart120n2Stern, P.246n39Stern-Gillet, S.319n80Strycker de, E.73n3Sullivan, R.182n66Tarrant, D.121n4Tarrant, H.35n7, 245n38, 253n6–8, 255n18, 256n21–2, 259n31–2, 260n34 and 36, 261n39, 263n44, 264n45, 266n55–6, 267n62, 268n65–6, 269n67–8, 269n69, 271n75, 273n88, 274n91–2Taylor, A.73n6Taylor, C.214n29Tenca69n42Thesleff, H.74n11Thurow, R.73n6Tielmann, T.280n5, 282n12Timmermann, D.180n60Tornau, Ch.318n78Torri, P.232n12, 240n32, 241n35Trabattoni, F.21n1, 21n2, 27n6, 120n3, 121n6, 144n21, 155n36, 156 and n37–40Tredé, M.56n7Trivigno, F.76n6, 91n64Tsitsiridis, S.73n6, 77n21, 78n22, n23, 79n27, n28, 83n41, 84n48, 87n56Tulli, M.73n5, n6, n7, 76n17Unruh, P.113n36, 116n41Van der Eijk, Ph.279n1, 280n5, 282n16Van Noorden, H.79n30Veatch, H.231 and n6Vegetti, M.74n11, 81n36, 82n39, 166n18, 280n2 and 4, 290n38–9Vimercati, E.305n16Vlastos, G.2 and n2, 3n6, 4n10, 72n2, 73n6, 111n22Wachsmuth, C.232n12, 246Waddington, C.120n3Walker, J.181n63Walzer, R.188Ward57n17Waterfield, R.73n3Weiss, R.102, 102n10, 111n37, 113n36, 114 and n38Werner, D.44n20West, M.1n1Westlake69n43Whittaker, J.237n21–2, 256n19, 271n77, 272n84Wilamowitz, U.73n6Wilson, J.56n8Wolf, R.189, 1912, 197Woozley, A.D.111, 111n31Young, G.108, 108n26Zabarella, J.204Zehnpfennig, B.133n4–9Zelcer, M.73n4, n5, 78n23, 87n56Zonta, M.291n42Index of Relevant PassagesAlbinusPrologue150, 8–10245AlcinousHandbook of Platonism2.153.5–62372.153.5–242404.155.20–34273n8810.164.7–1423710.164.3023712.166.40–13.168.823714.169.16–171.1423728.181.43–45242Alexander of AphrodisiasEthical Problems9, 129.2–82119, 129.24–252122, 142.8–12210AnonymousCommentary on the Theaetetus2,11–232552,32–39256, 256N222,39–52257, 2582,52–3,25254, 263264, 2657,14–2024414,45–15,16258, 259, 26015,16–23260, 26516,14–17,3267, 268n64, 273n8917,25–3226847,31–48,7265n54, 270ApuleiusOn Plato and his Doctrine23.252–253241AristotelesEudemian Ethics1.6, 1216b26–351891.7, 1217a18–211921.7, 1217a40–41194n141.8, 1217b1–2194n151.8, 1218b7–111951.8, 1218b24–271962.1, 1220a13–191972.1, 1219a35–39196Nicomachean Ethics1.2,1094a18–242301.4 1095a 18–202302.7, 1108a30–352093.8, 1116a27–322174.9, 1128b12–152144.9, 1128b15–212092104.9, 1128b21–262234.9, 1128b33–3522210.9, 1179b10–18218Physics1.1, 184a16–231981.7, 191a15–19200Posterior Analytics2.2, 90a15–162012.8, 93a21–222022.8, 93a28–29202CiceroOn the ends of good and evil5.26232Prior Academics29,41,17229GalenMatters of HealthI, 15, 5–9293On my own opinions5283728328482859295On the affected partsiii.5–6290On the causes of symptomsii, vii.191–194K294On the doctrines of Hippocrates and Platovii, 3.1–5282, 286The Capacities of the Soul Depend on the Mixture of the Body4K782–5288HesiodWork and Days256–2702270–2733IsocratesAntidosis26177On Peace145180Panathenaicus2182To Philip28180PlatoAlcibiades121A3–124B632124E1–127D53052125C4–D836, 38, 4648127E9–133C64243133C21–E24445134D1–549135B7–C24849Apology28E10831D2–4126Cratylos384B174385 A– B164Critias109B1–D280121A8–B492Crito44E-46A99, 10046B102, 10946C–47C10948A–D10749A–E107, 10850A–C110, 11352E108Euthydemus277E–278B174305C–D176Gorgias454E–455A23n4473E–474A22477B-477E S.105508B–C106521D170527E1–788Laws1.631B6–C1862.661B4–C5874.716C–D2345.747B6–C38910.895A–C302 n6; 310n3310.893D–E311 n39Menexenus236E3–237A177237A4–B27778238B1–67879246D8–247A28485Meno78D7–E18682B–85B26997E6–98A826126298A252, 253, 262n43, 262, 263, 265, 266, 269, 273, 274Parmenides135C27Phaedo69A6–C2150151, 153, 15680A–B23492D–E25, 26100B–102A274107B26Phaedrus249E4–250A2272278B–E24Republic6.500B9–D2151152, 1566.500C–D2347.515A–C16610.613A7–B1234Seventh Letter324B5–758326A15859326A2–759328B7-C160328C4–864343D25Sophist241D28248D–E306n20Symposium207C–209E234235Theages128D2–5123, 125129E1–3122, 126, 128, 132129E3–130A4128130A5–D6132135130E1–3133135Theaetetus145C7–8258, 259145D7–E6266267, 269146E7–10257150C8–E1129131, 134150E1–3133135172D4–E4148174 A4–B4149175B8–D7152153175D3–5149150176B1–2150, 153, 156157176B–E233, 236176C3–D589176E3–177A3144145185D8–9145185E3–8146189E–190A22Timaeus36C–37D309n2990B–D235236PlotinusEnneads4.3 [27] 12.14–25313n475.3 [49] 1.10–15309n276.2 [43] 18.5–8306, 3076.6 [34] 6.31–37301n1, 3036.7[38] 35.1–153206.9 [9] 8305n17318PlutarchOn Talkativeness504C24On the Delays of the Divine Vengeance500D–E246SolonFr. 1, 29–329Fr. 1, 65–705Fr. 3, 173,4Fr. 514Fr. 8, 3–413Fr. 2012Fr. 2112StobaeusAnthology2.49, 16–27230, 232, 24546