Index of Names and Works

Abbate, Carolyn 154–6
Abizadeh, Arash 128, 128n11
Affeldt, Steven G. 80n2
Allen, R. E. 154n5
Ambrus, Gauthier 5n8, 45n6, 57n9, 60, 60n
Anson, George 192n4
Aristotle 95–6, 95n4, 139, 193–4
Armitage, David 200n15
Audi, Paul 179
Bachofen, Blaise 3n5, 73n13, 75n19
Bal, Mieke 124n3, 129n13
Barat, Raphaël 103, 103n23, 103n24
Barbin, Evelyne 70n
Barth, Hans 82, 82n5
Batteux, Charles 139–40, 139n
Behn, Aphra 199–200
Beiner, Ronald 74n15
Beisbart, Claus 107n, 110n
Benhabib, Seyla 70n
Bensaude-Vincent, Bernadette 69n8
Bergamo, Mino 184
Bernardi, Bruno 3n5, 69n8, 73n13, 74–5, 94, 95n3, 95n4
Bertram, Christopher 79n, 107n, 111n, 117n
Blanchot, Maurice 1, 4
Bloch, Michael 97n8, 98
Boccolari, Francesco 7
Boileau, Nicolas 26n
Bondeli, Julie 55n6
Bossuet, Jacques-Bénigne Lignel 179
Bourdin, Jean-Claude 73n14
Bovens, Luc 107n, 110n
Brown, Bruce Alan 153n3
Buffon, Georges-Louis Leclerc de 181
Burlamaqui, Jean-Jacques 194
Cassirer, Ernst 2
Cernuschi, Alain 143
Champy, Flora 3, 6, 101n16
Charrak, André 143n10
Cicero 6, 100–4, 100n14, 100n15, 101n16, 101n17, 101n18, 103n24, 128n12
Cognet, Louis 184
Cohen, Joshua 79n, 83n8, 83n10, 107n, 111n, 113n
Condillac, Étienne Bonnot de 2, 18–9, 152–3, 179–80
Cone, Edward T. 154, 156
Constant, Benjamin 99n12, 196
Cook, Mercer 200n14, 200n17
Corbier, Christophe 143n10
Corneille, Thomas 19
Courtine, Jean-Jacques 27n2
Crébillon, Claude Prosper Jolyot de 174
D'Alembert, Jean Le Rond 12, 17, 18, 20, 21, 183
Dauphin, Claude 3n4
D’Avila, Thérèse 183, 183n10
De Certeau, Michel 176
De Man, Paul 129–30, 129n14
De Sales, François 182–5, 183n10
Dent, Nicholas 83
Derathé, Robert 3n6, 73n13, 80n4, 194n8
Derrida, Jacques 2, 4, 14, 15n4, 96, 96n, 129–30, 129n14, 143n10
Destri, Chiara 101n16
Dictionnaire de l’Académie 94n
Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux 173–5, 179n8, 185
Diderot, Denis 18, 20, 28n9, 73, 174, 182
Didier, Béatrice 156n8
Dinouart, Joseph-Antoine-Toussaint 27n2
Dobel, J. Patrick 66n3
Dolar, Mladen 125n
Dorigny, Marcel 190–1, 191n3
Du Bos, Jean-Baptiste 139n, 144n
Du Tertre, Jean-Baptiste 199
Duchez, Marie-Élisabeth 141n7
Durand, Béatrice 28n12
Ehrard, Jean 191n3
Eigeldinger, Jean-Jacques 147n21, 168
Elias, Norbert 27n3
Encyclopédie 66, 73, 173, 175n3, 182, 183, 200
Engel, Steven T. 107n, 120n17
Euripides 50
Faret, Nicolas 26n
Fénelon, François 27, 27n5, 174, 184–5
Ferrand, Nathalie 18n8
Formey, Jean Henri Samuel 54–5, 54n
Foucault, Michel 131n19, 177n4
Fubini, Enrico 144n
Fumaroli, Marc 26n
Furetière, Antoine 94n
Gainot, Bernard 191n3
Garsten, Bryan 128n12
Gauthier, David 3–4
Genette, Gérard 155
Gessner, Salomon 126n
Gildin, Hilail 64–5
Girardin, Sophie-Victoire-Alexandrine de 56n8
Gluck, Christoph Willibald von 156–7, 159–65
Goethe, Johann Wolfgang von 55–6, 174
Goldschmidt, Victor 74n17
Gordon, Jane Anna 191n2
Gouhier, Henri 179n9
Graciàn, Baltasar 26n
Grimsley, Ronald 82n7
Grotius, Hugo 80–1, 95, 102n20, 189, 190, 192, 193, 194, 194n8
Guichet, Jean-Luc 5n8, 6
Gusdorf, Georges 174n
Guyon, Madame 183, 185
Habib, Claude 127n7
Haeringer, Etienne 3n4
Hall, Cheryl 64
Hammer, Carl 56n7
Hanley, Ryan 115n, 117n
Haroche, Claudine 27n2
Hegel, G. F. W. 82n6, 151
Hess, Johann Jakob 55n6
Hobbes, Thomas 80–1, 189, 194
Homer 154, 168
Hulliung, Mark 2n1
Inston, Kevin 85
Israel, Jonathan 82n6
Jameson, Russell Parsons 196n12
Jaouën, Françoise 67n
Jaucourt, Louis de 66–7, 200, 200n16
Jones, Jr., James F. 131n19
Juarroz, Roberto 186
Kamuf, Peggy 129, 129n13
Kelly, Christopher 3n6, 13, 65n, 107n, 120n16, 120n17
Kintzler, Catherine 3n4, 14, 139–40n4, 140n5, 141n8, 144n
Klausen, Jimmy Casas 124n3, 132, 132n23, 191
Kolb, Peter 199
Kremer, Nathalie 139–40n4
Künsli, Martin 55n6
La Bruyère, Jean de 67
Lacan, Jacques 123, 123n, 130, 133
L’Aminot, Tanguy 53n2
Lamy, Bernard 26n, 67
Lanson, Gustave 2
Laporte, Roger 173
Lapyrionok, Roman 100n15
La Rochefoucauld, François de 27n3, 67
La Tour, Henriette-Lucy de 55n6
Launay, Michel 65n, 67, 72
Leigh, R. A. 65
Lelarge de Lignac, Joseph-Adrien 178n7
Lenne-Cornuez, Johanna 5–6, 190n
Levine, Andrew 83n9
Lillo, George 19n
Lilti, Antoine 5n7
Linguet, Simon-Nicolas 199
Locke, John 27n6, 35, 80–1, 176, 192, 194–5, 194n9, 200
Loevlie, Elisabeth Marie 1, 131n20
Lully, Jean-Baptiste 163–4
Mably, Gabriel Bonnot de 196n12
Malaval, François 174, 185
Malesherbes, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de 14–5, 52–3
Mall, Laurence 3n3, 184n
Marivaux, Pierre de 184, 199
Marks, Jonathan 28n12
Marso, Lori 129
Martin, Carole 41n3
Martin, Nathan 7, 143n10
Masters, Roger 3n6, 108n, 114n
McCormick, John 101n16
Meier, Heinrich 75n20
Meister, Johann Heinrich 55n6
Melon, Jean-François 196n12
Melzer, Arthur 29n, 82n6
Mémoires secrets 53
Merleau-Ponty, Maurice 49n11
Metastasio, Pietro 23
Miller, Christopher 191n3
Molière 19
Montaigne, Michel de 60n, 151, 181
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat 6, 64, 101–2, 101n18, 101n19, 102n20, 102n21, 189–91, 194–5, 196n12, 199–200
Morgenstern, Mira 131–2, 132n22
Moritz, Karl-Philip 174
Mostefai, Ourida 2n2, 5n8, 6, 13, 52n
Murat, Michel 146n18
Neidleman, Jason 4, 6, 88n14
Neuhouser, Frederick 30n15, 108n, 113n, 114n
Neumeyer, David 155n7
Nicolet, Claude 100n14
Nietzsche, Friedrich 168–9
O’Dea, Michael 3n4, 5, 142n, 144, 145n16
O’Hagan, Timothy 108n, 114n, 117n, 118n12, 130n15
Olivo, Gilles 73n13
Ovid 22
Pachet, Pierre 174n
Pascal, Blaise 69, 69n7, 181
Paulhan, Jean 1
Peabody, Sue 191n3
Perrin, Jean-François 3, 4, 8, 177n5
Petrarch 23
Philonenko, Alexis 69n8
Piquet, Jean-Daniel 201n18
Plato 17, 139, 154–5
Plutarch 60n, 64, 194n7
Porset, Charles 15, 15n5
Prévost d’Exiles, Antoine François 199
Primavesi, Patrick 18n9
Pufendorf, Samuel 80–1, 95, 193, 194n8
Putterman, Ethan 109n4
Racine, Jean 19–20, 23
Radica, Gabrielle 17, 28n8, 147n20
Rameau, Jean-Philippe 14–5, 15n6, 157
Rancière, Jacques 61n
Regnard, Jean-François 19
Rehding, Alexander 156n8
Renault, Mathieu 200n15
Rey, Marc-Michel 68
Riley, Patrick 84
Robespierre, Maximilien 200–1n17, 201n18
Rosenfeld, Sophia 37n24, 66
Rousseau, Jean-Jacques
Confessions 4, 5n9, 11–2, 14–5, 15n4, 20–1, 41, 49n10, 124, 126n, 131, 131n21, 175
Considérations sur le gouvernement de Pologne/ Considerations on the Government of Poland 86, 88n13, 90, 104n26, 116–7, 119
Consolations des misères de ma vie 168–9
Du contrat social/ The Social Contract 3, 6, 24, 50, 53, 64–76, 79–90, 94, 96–105, 107–14, 116–20, 123–4, 128, 128n9, 130, 130n17, 189–91, 193–6, 199, 200, 201
Correspondance complète 13, 14, 55n5, 55n6, 56n8, 185n
Correspondance générale 68n5, 68n6, 72n
Le devin du village/ The Village Soothsayer 7, 20, 145, 153–63, 167
Dictionnaire de musique/ Dictionary of Music 3, 12, 93, 139–46, 148–9, 157–9, 164n12, 167–8, 170
Discours sur l’économie politique/ Discourse on Political Economy 98, 98n11, 99, 109n3
Discours sur l’inégalité / Discourse on Inequality 12, 14, 15–7, 22, 23–4, 41, 43, 74, 119, 119n15, 123, 130, 132, 137, 153, 190, 192–3
Discours sur les sciences et les arts/ Discourse on the Arts and Sciences 12, 17, 28n9, 57, 85–6
Émile / Emile 5n8, 6, 16, 24, 26–37, 40, 42–50, 52–62, 68, 72–3, 75, 102n20, 103, 103n22, 114–6, 116n, 117n, 119, 119n15, 120, 124–5, 137–9, 141, 144–8, 176–7, 189, 191, 196–7
Émile et Sophie/ Emile and Sophie 8, 46, 191, 197–9
Epître à Monsieur Parisot 20
Essai sur l’origine des langues/ Essay on the Origin of Languages 1, 4, 14–5, 16, 39, 41, 45n8, 66, 68, 70, 74, 93, 94, 95–6, 95n3, 122–124, 129–31, 130n16, 131n18, 136–42, 144–8, 151–4, 164, 168–70, 184
Examen de deux principes 138, 143
Fragment sur le goût/ “Fragment on Taste” 140
Institutions chimiques 69n8
Julie, ou la Nouvelle Héloïse/ Julie, or the New Heloise 2–3, 8, 15n6, 22–3, 24, 40n, 53, 57–8, 86, 93, 93n, 123–4, 126–9, 127n7, 127n8, 131, 133, 142, 144, 174, 182, 184–5, 191–2
Lettre à d’Alembert/ Letter to D’Alembert 3, 12–3, 17–22, 17n, 23–4, 35, 153, 183
Lettre à C. de Beaumont/ Letter to Beaumont 29n, 53, 75
Lettre à M. Burney 160, 170
Lettre sur la musique françoise 143, 160–1, 163
Lettres à Malesherbes 183n11
Lettres écrites de la montagne/ Letters Written from the Mountain 66, 104
Lettres morales/ Moral Letters 27, 175–7
Le Lévite d’Ephraïm/ The Levite of Ephraim 3, 7, 122–33
Manuscrit de Genève/ Geneva Manuscript 28n9, 68, 73–4, 96–7
Narcisse/ Narcissus 20, 154
Observations sur l’Alceste/ Observations on Alceste 156–7, 159–60, 165–7
Pigmalion/ Pygmalion 166–7
Projet de constitution pour la Corse/ Constitutional Project for Corsica 120n17
Rêveries du promeneur solitaire/ Reveries of a Solitary Walker 1, 3–4, 11, 131, 175, 179–83
Rousseau juge de Jean-Jacques/ Rousseau, Judge of Jean-Jacques 4–5, 5n9, 14, 28n9, 87n, 131, 137, 145, 175, 177–80, 181
Rousset, Jean 178n6
Rueff, Martin 28n8
Saccamano, Neil 65n
Sala-Molins, Louis 190
Schaeffer, Denise 88n13, 90n
Schoene, Adam 3, 7, 131n18
Schwartzberg, Melissa 83n8
Scott, John T. 72n, 75n19, 109n3, 109n4, 117n
Shklar, Judith N. 3n6, 28n12, 69n8
Silvestrini, Gabriella 104n25
Simon, Julia 3n5
Slings, S. R. 154n5
Smith, Jeffrey A. 120n17
Souriau, Étienne 155
Spector, Céline 3, 8, 28n11, 31n, 37n23, 73n14, 136n, 139–40n4, 196n11
Sreenivasan, Gopal 83n8, 83n10, 108n, 113n
Starobinski, Jean 2, 4, 5, 5n9, 11–2, 12n, 15, 17, 24, 27n7, 40n, 41n4, 71, 71n10, 73n13, 88n12, 124n4, 128n10, 151n, 168n, 169
Stern, Martin 158n
Steuckart, Agnès 66n2
Stewart, Philip 74
Still, Judith 129, 129n13
Strauss, Leo 75
Surin, Jean-Joseph 184
Tacitus 97, 97n6
Tasso, Torquato 23, 168
Thomas, Downing A. 152n
Tissoires, Amélie 3n4
Touchefeu, Yves 73
Trachtenberg, Zev 110n, 114n
Trouillot, Michel-Rolph 193n
Trousson, Raymond 5
Tuck, Richard 98n10
Vallette, Gaspard 65
Varikas, Eleni 200n15
Viglieno, Laurence 2
Volpilhac-Auger, Catherine 5n8, 45n6, 57n9
Voltaire 18–9, 199
Waeber, Jacqueline 3n4, 145n15, 153n4, 156n9, 158n, 166n, 167n14
Waksman, Vera 75n21
Waldura, Markus 143n10
Waterlot, Ghislain 75n21
Weltman-Aron, Brigitte 184n
Westmoreland, Peter 7
Williams, David Lay 71n11, 79n, 110n, 118n13
Wingrove, Elizabeth Rose 129
Wokler, Robert 14, 142n
Wyss, André 146n18
Yamashita, Masano 6