Index of Authors

Allen, Woody 66–67
Allison, Dale C. 227, 228 n10
Anderson, Gary A. 292–293, 292 n50
Austin, John L. 21, 23
Balagangadhara, S. N. 115–117, 116 n77
Beavis, Mary Ann 17 n7, 137, 237 n7, 249 n52, 286 n28
Boucher, Madeleine 134–136, 136 n26
Bourdieu, Pierre 23, 301
Boyarin, Daniel 18, 131
Bradley, Keith 289
Bruner, Jerome 114
Büchler, Adolf 242 n22
Burlingame, Eugene W. 115, 115 n72
Carrithers, Michael 112
Collins, Steven 107, 114
Conze, Edward 104
Corley, Kathleen E. 237
Daube, David 137–138 n32, 138–139 n34–35, 143 n42–43, 144 n47
Davies, William D. 227, 228 n10
Derrett, John D. M. 286
Dodd, Charles H. 1 n1
Dowling, Elizabeth V. 236, 236–237 n3
Fauconnier, Gilles 38
Fausbøll, Viggo 104
Feldman Barrett, Lisa 39
Fiebig, Paul 3, 134 n15, 304
Finkelstein, Louis 25, 30–32, 184 n8, 185, 244
Flusser, David 1–2 n3, 2 n6, 5, 17 n7, 77 n15, 132, 132 n7, 134 n15, 135 n22, 160 n1, 169 n29, 179 n51, 183, 210 n19, 212 n24, 216 n32–33, 217 n34, 227, 229–230, 230 n16–17, 232, 243 n25, 301
Fohr, Sherry 110
Foucault, Michel 95
Fraade, Steven D. 285
Fraenkel, Yonah 4 n11, 15 n3, 18, 18 n16, 130–131 n4, 131, 150 n4, 155 n18, 156–157, 157 n25, 160 n1, 163 n15, 166, 166 n23, 168 n28
Gathercole, Simon 247, 247 n44
Gemünden, Petra von 282, 282 n11
Glancy, Jennifer A. 286, 287 n29
Goldberg, Arnold 130–131 n4, 131, 132 n7, 133 n10, 135, 135 n21, 141 n39, 142 n41, 145 n48, 206 n9
Goldziher, Ignaz 72 n1, 72–73, 73 n4, 86 n35
Goshen Gottstein, Alon 268
Granoff, Phyllis 99 n14, 101
Harrill, Albert J. 281
Hasan-Rokem, Galit 248, 248 n48
Heinemann, Isaak 68, 174 n43
Hertz, Joseph H. 57–58, 57 n1
Hezser, Catherine 4 n11, 19 n20, 20 n22, 22 n33, 132 n8, 253 n70, 254 n77, 281–282, 284 n18, 286–287 n28, 296, 301, 306
Jaini, Padmanabh S. 108
Jeremias, Joachim 83 n27, 223 n51, 227, 228 n10, 229, 229 n13–14, 242 n22
Johnson, Mark 38
Jülicher, Adolf 1–2, 1 n1, 2 n4, 4, 4 n11, 20, 79 n20, 132 n6, 133–134, 134 n12, 134 n17, 135–137, 207 n12, 212 n25, 301, 304
Kartzow, Marianne B. 254, 254 n75
Kimelman, Reuven 268, 276
Lauer, Simon 207, 248 n46
Lakoff, George 38
Leibowitz, Nechama 167
Levinson, Joshua 132 n9
Luz, Ulrich 227, 228 n10, 229, 229 n11–12, 229 n14
Merz, Annette 258
Motzki, Harald 73
Neusner, Jacob 131
Noy, Dov 138 n33, 150 n5, 153 n12
Obeyesekere, Ranjini 119–120, 120 n93
Oesterley, William O. E. 304
Olson, Daniel C. 18
Rhys Davids, Thomas W. 103, 103 n20, 104–105, 120, 120 n96, 121
Ricoeur, Paul 117–118, 134
Rubin, Nissan 267–268, 267–269 n6, 270
Russell, James R. 194
Saller, Richard 291
Samely, Alexander 130 n2, 131
Satlow, Michael L. 244–245 n32
Saussure, Ferdinand de 282
Schoeler, Georg 73
Schottroff, Luise 210
Schwarzbaum, Haim 2 n6, 3 n7, 138 n33, 142 n41, 149 n3
Searle, John 21, 23
Snodgrass, Klyne R. 5 n15, 208 n13, 212 n25
Sokoloff, Michael A. 155
Stern, David 4 n11, 18, 18 n15, 20 n22, 62 n20, 130–131 n4, 131, 132 n8, 163 n15, 168 n28, 185 n11, 219 n40, 245 n33, 251 n62, 305
Strobel, Friedrich A. 231–232, 232 n21
Suchostawska, Laura 37
Sundermann, Werner 192 n38, 192–193 n40
Theißen, Gerd 252 n67
Thoma, Clemens 17 n7, 207, 259 n100
Trümper, Monika 289–290
Turner, Mark 38
Urbach, Ephraim E. 219 n40, 266 n5, 267
Vallely, Anne 115–116, 122
Visotzky, Burton L. 270–272, 275
Weber, Max 104
Wegner, Judith R. 155–156
Weinrich, Harald 281–283
Weiss, Dov 40, 45, 55, 59 n9
Witherington, Ben 236, 236 n2
Woodward, Mark R. 114
Ziegler, Ignaz 3, 62 n20, 190 n28
Zimmermann, Ruben 2 n4, 16 n4–5, 17 n7, 19 n17, 20 n23, 79 n20, 132 n8, 133 n9, 134, 134 n14, 137–138, 212 n25, 236 n1, 239 n12, 241 n21, 242 n22, 302
Zeitlin, Solomon 288–289

Parables in Changing Contexts

Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism

Series: 

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 601 7 1
PDF Views & Downloads 0 0 0