Korrespondenz zwischen A. G. van Hamel und drei isländische Gelehrten

In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik

Abstract

The University Library in Utrecht holds photocopies of 19 letters by the Dutch celtologist A. G. van Hamel (1886–1945) to Icelandic friends. The originals lay in the Landsbókasafn in Reykjavík. The first letter is written in English and concerns the preparations of van Hamel’s second trip to Iceland in 1929. All other letters are in Icelandic. A few letters concern the poem van Hamel composed in commemoration of Iceland’s 1000th birthday in 1930. The other letters (from 1929 to 1937) concern van Hamel’s membership of the Íslenzkt Bókmenntafélag and the exchange of scholars and books between the universities of Utrecht and Reykjavík. The last letter contains a report about the situation in Holland after the liberation in 1945.

 • Anon.1936. “Íslensk syning í Hollandi,” in: Fálkinn 941. Lieferung: 3.

 • DraakMaartje1946. “Levensbericht A. G. van Hamel,” in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: 7080.

 • FinnbogasonGuðmundur1933. “Rezension: A. G. van Hamel, IJsland: oud en nieuw (1933),” in: Skírnir 107: 226227.

 • GraveJaap2018. “De Duitse neerlandistiek in de Eerste Wereldoorlog. Over de vlucht van Anton Gerard van Hamel, de wendbaarheid van Theodor Frings en de slimheid van Gesinus Kloeke,” in: Nieuw Letterkundig Magazijn 36(1): 4044.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HamelA. G. van1929–30. “Levensbericht R. C. Boer,” in: Jaarboek van KNAW: 150.

 • JaskiBart2008. “Een brief aan Van Hamel in de Universiteitsbibliotheek Utrecht,” in: KELTEN 39: 1516.

 • JónssonMagnús1943. Alþingishátíðin 1930Reykjavík: H. F. Leiftur.

 • KersbergenA. C.1930. “Jong IJsland,” in: De Gids 4: 1947.

 • KockErnst Albin1923–1944. Notationes norroenae: Anteckningar till Edda och Skaldediktning I–XXVIIILund: Gleerup.

 • NordalSigurður (hg.) 1933. Egils saga Skalla-GrímssonarÍslenzk fornrit IIReykjavík: Hið Íslenzka fornritafélag.

 • VooysC. G. N. de1945–46. “Levensbericht A. G. van Hamel,” in: Jaarboek van de KNAW: 231237.

 • WildeInge de2007. ‘Werk maakt het bestaan draaglijk’. Barend Sijmons (1853–1935)Groningen: Barkhuis.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 58 47 5
Full Text Views 120 115 0
PDF Downloads 17 16 0