Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?

Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.

Help

 

Have Institutional Access?

Login with your institution. Any other coaching guidance?

Connect

Abstract

The etymology of the name of the river Dommel in the Netherlands causes some serious difficulties. In fact it has up to now been seen as an unsolved problem. A new close examination of the oldest attestations, like Dudmala (AD 704), has resulted in a new analysis, viz. *dūd-mal-a in which dūd- means ‘folk’, mal- means ‘dingplaats’ and -a is the appellative for ‘water’ < *aχwa-: ‘running water near to a dingplaats’. The two first elements find their parallel in the German place name Detmold, traditionally considered as going back to Germanic *Þeud-maχla – 1263 detmalle, 783 theodmalli.

Sections
References
 • BerkelGerald van en Kees SamploniusNederlandse Plaatsnamen. Utrecht 1995.

 • BerkelGerald van en Kees SamploniusNederlandse Plaatsnamen verklaard (Nederlandse plaatsnamen 12). Amstelveen 2018.

 • BontA. P. deDialekt van Kempenland deel III Geografische namenAssen 1969.

 • BreeCor vanLeerboek voor de historische grammatica van het Nederlands 2e uitgave Leiden 2016.

 • CampsH. P. H.Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312I De Meierij van ’s-Hertogenbosch. ’s-Gravenhage 1979.

 • CarnoyAlbertOrigines des noms des communes de Belgique (y compris les noms des rivières et principaux hameaux)Louvain 1949.

 • GysselingM.Toponymisch woordenboek van België Nederland Luxemburg Noord-Frankrijk en West-DuitslandTongeren 1960.

 • JegeringsJ. G.Oud Gestel tussen Gender en TongelreepHapert 1985.

 • KempeneersP.K. LeendersV. Mennen en B. VannieuwenhuyzeDe Vlaamse waternamen. Leuven 2016.

 • KroonenGuusEtymological Dictionary of Proto-GermanicLeiden-Boston 2013.

 • Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te Amsterdam.

 • MoermanM. J.Nederlandse plaatsnamenBrussel 1956.

 • PijnenburgW. J. J.K. H. van DalenK. A. C. DepuydtT. H. SchoonheimVroegmiddelnederlands WoordenboekLeiden 2002.

 • PijnenburgW.A. Quak en T. H. SchoonheimOudnederlands woordenboekLeiden (digitale versie).

 • Plaats- en Waternamen. Hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap. In de Studiereeks: Bouwen aan een levend landschap. 22. Den Haag 1992

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SchönfeldM.Nederlandse waternamen. Brussel 1955.

 • VMNW = Pijnenburg e.a. 2002.

Index Card
Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 45 45 5
Full Text Views 6 6 1
PDF Downloads 4 4 0
EPUB Downloads 0 0 0