Abstract

The etymology of the name of the river Dommel in the Netherlands causes some serious difficulties. In fact it has up to now been seen as an unsolved problem. A new close examination of the oldest attestations, like Dudmala (AD 704), has resulted in a new analysis, viz. *dūd-mal-a in which dūd- means ‘folk’, mal- means ‘dingplaats’ and -a is the appellative for ‘water’ < *aχwa-: ‘running water near to a dingplaats’. The two first elements find their parallel in the German place name Detmold, traditionally considered as going back to Germanic *Þeud-maχla – 1263 detmalle, 783 theodmalli.

 • Berkel, Gerald van en Kees Samplonius, Nederlandse Plaatsnamen. Utrecht 1995.

 • Berkel, Gerald van en Kees Samplonius, Nederlandse Plaatsnamen verklaard (Nederlandse plaatsnamen 12). Amstelveen 2018.

 • Bont, A. P. de, Dialekt van Kempenland, deel III Geografische namen, Assen 1969.

 • Bree, Cor van, Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands, 2e uitgave Leiden 2016.

 • Camps, H. P. H., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, I De Meierij van ’s-Hertogenbosch. ’s-Gravenhage 1979.

 • Carnoy, Albert, Origines des noms des communes de Belgique (y compris les noms des rivières et principaux hameaux), Louvain 1949.

 • Gysseling, M., Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland, Tongeren 1960.

 • Jegerings, J. G., Oud Gestel tussen Gender en Tongelreep, Hapert 1985.

 • Kempeneers, P., K. Leenders, V. Mennen en B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse waternamen. Leuven 2016.

 • Kroonen, Guus, Etymological Dictionary of Proto-Germanic, Leiden-Boston 2013.

 • Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te Amsterdam.

 • Moerman, M. J., Nederlandse plaatsnamen, Brussel 1956.

 • Pijnenburg, W. J. J., K. H. van Dalen, K. A. C. Depuydt, T. H. Schoonheim, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, Leiden 2002.

 • Pijnenburg, W., A. Quak en T. H. Schoonheim, Oudnederlands woordenboek, Leiden (digitale versie).

 • Plaats- en Waternamen. Hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap. In de Studiereeks: Bouwen aan een levend landschap. 22. Den Haag 1992

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schönfeld, M., Nederlandse waternamen. Brussel 1955.

 • VMNW = Pijnenburg e.a. 2002.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 56 56 8
Full Text Views 7 7 1
PDF Downloads 5 5 1