- F.D.K. Bosch, R. Goris, Bali, Cultuurgeschiedenis in beeld, Dr R. Goris (tekst), Drs P.L. Dronkers (fotografie), Uitg. door de Regering van de Republiek Indonesia, z.j., P.L. Dronkers (eds.)- F.S. Eringa, A. Teeuw, Taal en versbouw. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de vergelijkende en algemene taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht oop 19 Mei 1952. Djambatan, Amsterdam, 1952.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 7 7 5
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0