Coen!: Geroemd en verguisd. Aad van Amstel, Barbaren, rebellen en mandarijnen: De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. Frits van Dulm, ‘Zonder eigen gewinne en glorie’: Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden. Margaret Leidelmeijer, Plantages in Nederlands-Indië, de lange negentiende eeuw: ‘Het verhaal van Indië’ uitgediept. Andréa A. Kroon en Audrey Wagtberg Hansen, Smaragd: Indisch erfgoed in Den Haag. Sophie De Smet, Indië door de lens van koningin Elisabeth: Beeldverslag van een bijzondere reis. Denise Frank, Cultuur onder vuur: Het Tropeninstituut in oorlogstijd. Ad van Liempt, Nederland valt aan: Op weg naar oorlog met Indonesië. Hans E. Aitink, De Indiëlijn van de KLM herboren 1945-1950. Gerard Kramer, Schaakmat in Jakarta: Soeharto’s revanche op de Haagse politiek. Liesbeth Dolk, Vindplaatsen: De Indische jaren van F. Springer. Reimar Schefold, Wees goed voor je ziel: Mijn jaren bij de Sakuddei. Lenny van Gessel, Een gevoelige snaar: Muziekbeoefening van Indo’s en Molukkers in Nederland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 3 3 0
Full Text Views 7 7 7
PDF Downloads 5 5 5
EPUB Downloads 0 0 0