Rapport over een Onderzoek naar den Toestand der Bataviasche Groote Rivier na de aardbeving van den 5den Januari 1699

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Rapport over een Onderzoek naar den Toestand der Bataviasche Groote Rivier na de aardbeving van den 5den Januari 1699

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 13 13 7
PDF Downloads 8 8 4
EPUB Downloads 0 0 0