Schriftelijk Rapport Gedaan door den Predicant Justus Heurnius, Aengaende de Gelegentheijt van 't Eijlandt Ende, tot het Voortplanten van de Christelijcke Religie, en van Wegen de Gelegentheijt van Bali 1638

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Schriftelijk Rapport Gedaan door den Predicant Justus Heurnius, Aengaende de Gelegentheijt van 't Eijlandt Ende, tot het Voortplanten van de Christelijcke Religie, en van Wegen de Gelegentheijt van Bali 1638

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 26 26 14
PDF Downloads 7 7 1
EPUB Downloads 0 0 0