Grammaticale schets van de Bareë-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes, beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeron bewesten genoemde rivier

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Grammaticale schets van de Bareë-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes, beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeron bewesten genoemde rivier

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 10 10 9
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0