ERRATA voorkomende in de "Bijdrage// Sërawajsche en Bësëmahsche spreek- wijzen en Raadsels, medegedeeld door O. L HELFRICH, controleur Binnenlandsch Bestuur (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, zesde volgreeks , eerst

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

ERRATA voorkomende in de "Bijdrage// Sërawajsche en Bësëmahsche spreek- wijzen en Raadsels, medegedeeld door O. L HELFRICH, controleur Binnenlandsch Bestuur (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, zesde volgreeks , eerst

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 8
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0