Eenige gegevens omtrent land en volk der Noord-Oostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang. Ontleend aan het rapport van D.A.P. KONING (Commandant van Hr Ms 'Ceram'). Met 7 platen en eene kaart

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Eenige gegevens omtrent land en volk der Noord-Oostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang. Ontleend aan het rapport van D.A.P. KONING (Commandant van Hr Ms 'Ceram'). Met 7 platen en eene kaart

in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 32 32 11
PDF Downloads 5 5 2
EPUB Downloads 0 0 0