From “Clothing Strips” to Clothing Lists: Tomb Inventories and Western Han Funerary Ritual

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

“Clothing strips” refers to those sections of tomb inventories written on bamboo and wooden slips from the early and middle Western Han that record clothing items. The distinctive characteristics of the writing, check markings, and placement in the tomb of these clothing strips reflect funerary burial conventions of that period. “Clothing lists” from the latter part of the Western Han period are directly related to these clothing strips. Differences in format between these two types of documents are the result of changes in funerary ritual during the Western Han period.

From “Clothing Strips” to Clothing Lists: Tomb Inventories and Western Han Funerary Ritual

in Bamboo and Silk

Sections

References

Changjiang liuyu di’er qi wenwu kaogu gongzuo renyuan xunlianban 長江流域第二期文物考古工作人員訓練班 “Hubei Jiangling Fenghuangshan Xi Han mu fajue jianbao” 湖北江陵鳳凰山西漢墓發掘簡報 Wenwu 文物 1974.64154.

Fenghuangshan yiliuqi hao Han mu fajue zhengli xiaozu 鳳凰山一六七號漢墓發掘整理小組 “Jiangling Fenghuangshan yiliuqi hao Han mu fajue jianbao” 江陵鳳凰山一六七號漢墓發掘簡報 Wenwu 文物 1976.103137.

Guangxi Zhuangzu zizhiqu bowuguan 廣西壯族自治區博物館 Guangxi Guixian Luobowan Han mu 廣西貴縣羅泊灣漢墓 (Beijing: Wenwu1988).

Henan sheng wenwu yanjiusuo 河南省文物研究所 Xinyang Chu mu 信陽楚墓 (Beijing: Wenwu1986).

Huanggang shi bowuguan 黃岡市博物館 et al. “Hubei Huanggang liang zuo zhongxing Chu mu” 湖北黃岡兩座中型楚墓 Kaogu xuebao 考古學報 2000.225784.

Hubei sheng bowuguan 湖北省博物館 ed. Zeng Hou Yi mu 曾侯乙墓 (Beijing: Wenwu1989).

Hubei sheng Jingsha tielu kaogudui 湖北荊沙鐵路考古隊 Baoshan Chu mu 包山楚墓 (Beijing: Wenwu1991).

Hubei sheng Jingzhou diqu bowuguan 湖北省荊州地區博物館 “Jiangling Gaotai 18 hao mu fajue jianbao” 江陵高臺18號墓發掘簡報 Wenwu 文物 1993.81220.

Hubei sheng Jingzhou diqu bowuguan 湖北省荊州地區博物館 “Jiangling Yangjiashan 135 hao Qin mu fajue jianbao” 江陵揚家山135號秦墓發掘簡報 Wenwu 文物 1993.8125.

Hubei sheng Jingzhou shi Zhouliang Yuqiao yizhi bowuguan 湖北省荊州市周梁玉橋遺址博物館 ed. Guanju Qin Han mu jian du 關沮秦漢墓簡牘 (Beijing: Zhonghua2001).

Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 “Jiangling Fenghuangshan yiliuba hao Han mu” 江陵鳳凰山一六八號漢墓 Kaogu xuebao 考古學報 1993.4455512.

Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 Jiangling Wangshan Shazhong Chu mu 江陵望山沙塚楚墓 (Beijing: Wenwu1996).

Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 ed. Jiangling Fenghuangshan Xihan jiandu 江陵鳳凰山西漢簡牘 (Beijing: Zhonghua2012).

Hunan sheng bowuguan 湖南省博物館 and Zhongguo kexueyuan kaogu yanjiusuo 中國科學院考古研究所 eds. Changsha Mawangdui er san hao Han mu 長沙馬王堆二、三號漢墓 (Beijing: Wenwu2004).

Hunan sheng bowuguan 湖南省博物館 and yanjiusuo Zhongguo kexueyuan kaogu 中國科學院考古研究所 eds. Changsha Mawangdui yi hao Han mu 長沙馬王堆一號漢墓 (Beijing: Wenwu1973).

Hunan sheng bowuguan 湖南省博物馆 et al. Changsha Chu mu 長沙楚墓 (Beijing: Wenwu2000).

Hunan sheng wenwu guanli weiyuanhui 湖南省文物管理委員會 “Changsha Yangtianhu di 25 hao muguo mu” 長沙仰天湖第25號木槨墓 Kaogu xuebao 考古學報 1957.28594.

Jingzhou bowuguan 荊州博物館 “Hubei Jingzhou Xiejiaqiao yi hao Han mu fajue jianbao” 湖北荊州謝家橋一號漢墓發掘簡報 Wenwu 文物 2009.42642.

Jingzhou diqu bowuguan 荊州地區博物館 “Jiangling Zhangjiashan liang zuo Han mu chutu dapi zhujian” 江陵張家山兩座漢墓出土大批竹簡 Wenwu 文物 1992.9 111.

Jingzhou diqu bowuguan 荊州地區博物館 “Jiangling Zhangjiashan san zuo Han mu chutu dapi zhujian” 江陵張家山三座漢墓出土大批竹簡 Wenwu 文物 1985.1 1–8.

Lianyungang shi bowuguan 連雲港市博物館 “Jiangsu Donghai xian Yinwan Han muqun fajue jianbao” 江蘇東海縣尹灣漢墓群發掘簡報 Wenwu 文物 1996.8 4–24.

Lianyungang shi bowuguan 連雲港市博物館 “Jiangsu Lianyungang Haizhou Xihan mu fajue jianbao” 江蘇連雲港海州西漢墓發掘簡報 Wenwu 文物 2012.3 4–17.

Lianyungang shi bowuguan 連雲港市博物館 et al. Yinwan Han mu jiandu 尹灣漢墓簡牘 (Beijing: Zhonghua1997).

Nan Bo 南波 “Jiangsu Lianyungang shi Haizhou Xihan Shiji Yao mu” 江蘇連雲港市海州西漢侍其䌛墓 Kaogu 考古 1975.3 169–77.

Nanjing Bowuyuan 南京博物院 “Jiangsu Lianyungang shi Haizhou Wangtuanzhuang muguo mu” 江蘇連雲港市海州網疃莊木槨墓 Kaogu 考古 1963.6 287–90.

Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組 Zhangjiashan Han mu zhujian (ersiqi hao mu) 張家山漢墓竹簡(二四七號墓) (Beijing: Wenwu2001).

Zhongguo guojia bowuguan 中國國家博物館 and Guangxi Zhuangzu zizhiqu bowuguan 廣西壯族自治區博物館 eds. Ouluo yicui: Guangxi baiyue wenhua wenwu jingpin ji 甌駱遺粹:廣西百越文化文物精品集 (Beijing: Zhongguo shehui kexue2006).

Chen Gongrou 陳公柔 “Shisangli Jixili zhong suo jizai de sangzang zhidu” 士喪禮、既夕禮中所記載的喪葬制度 Kaogu xuebao 考古學報 1956.4 67–84.

Chen Kelun 陳克倫 “Yili “Shisangli” zhong suojian sangzang jidian qiwu kaolüe” 《儀禮·士喪禮》中所見喪葬、祭奠器物考略 Zhengzhou daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報(哲學社會科學版) 1989.3 37–44.

Chen Zheyu 陳振裕 “Hubei Qin Han jiandu gaishu” 湖北秦漢簡牘概述 in Ai Lan 艾蘭 (Sarah Allan) and Xing Wen 邢文 eds. Xin chu jianbo yanjiu 新出簡帛研究 (Beijing: Wenwu2004) 5463.

Cheng Pengwan 程鵬萬 “Jiandu boshu geshi yanjiu” 簡牘帛書格式研究 (PhD dissertation Jilin daxue 吉林大學 2006).

Dou Lei 竇磊 “Han Jin yiwu shu jijiao ji xiangguan wenti kaocha” 漢晉衣物疏集校及相關問題考察 (PhD dissertation Wuhan daxue 武漢大學 2016).

Feng Feng 馮峰 “Dong Zhou sangzang lisu de kaoguxue guancha” 東周喪葬禮俗的考古學觀察 (PhD dissertation Beijing daxue 北京大學 2010).

Guo Ruoyu 郭若愚 “Changsha Yangtianhu Zhanguo zhujian wenzi de moxie he kaoshi” 長沙仰天湖戰國竹簡文字的摹寫和考釋 Shanghai bowuguan jikan 上海博物館集刊 3 (1986) 2134.

Habberstad Luke Texts, Performance, and Spectacle: The Funeral Procession of Marquis Yi of Zeng, 433 B.C.E .” Early China 37 (2014) 181219.

Hong Shi 洪石 “Dong Zhou zhi Jin dai mu suochu wushu jiandu ji qi xiangguan wenti yanjiu” 東周至晋代墓所出物疏簡牘及其相關問題研究 Kaogu 考古 2001.9 59–69.

Ji Liemin 紀烈敏 Zhang Bozhong 張柏忠 and Chen Yong 陳雍 “Fenghuangshan yiliuqi hao mu suojian Han chu dizhu jieji sangzang lisu” 鳳凰山一六七號墓所見漢初地主階級喪葬禮俗 Wenwu 文物 1976.10 47–50.

Jiang Wen 蔣文 “Shuo Mawangdui san hao mu qiance jian 408 de gouhua fu he ‘chou dao ci’” 說馬王堆三號墓遣策簡408的勾劃符和“讎到此” Wenshi 文史 2014.1 90 279–80.

Liu Guosheng 劉國勝 Chu sangzang jiandu jishi 楚喪葬簡牘集釋 (Beijing: Kexue2011).

Liu Shaogang 劉紹剛 and Tongxiu Zheng 鄭同修 “Rizhao Haiqu Han mu chutu qiance gaishu” 日照海曲漢墓出土遣策概述 Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 12 (2014) 20212.

Lu Xixing 陸錫興 “Guanyu Luobowan Han mu cong qi zhi de chongwen hao” 關於羅泊灣漢墓《從器志》的重文號 Wenwu 文物 1984.456.

Qian Xuan 錢玄 Sanli tonglun 三禮通論 (Nanjing: Nanjing shifan daxue1996).

Shen Wenzhuo 沈文倬 “Dui Shisangli Jixili zhong suo jizai de sangzang zhidu ji dian yijian” 對应该是中文前引号“士喪禮、既夕禮”中所記載的喪葬制度幾點意見 Kaogu xuebao 考古學報 1958.2 29–38.

Steele John trans. The Yili or Book of Etiquette and Ceremonial Probsthain’s Oriental Series vol. 8 (London: Probsthain1917; republished Taipei: Ch’eng-wen 1966).

Suzuki Naomi 鈴木直美 “Hōōzan Zenkanbo kandoku ni miru kensaku sakusei katei to sōrei junbi” 鳳凰山前漢墓簡牘にみる遣策作成過程と葬禮準備 in Momiyama Akira 籾山明 and Satō Makoto 佐藤信 eds. Bunken to ibutsu no kyōkai: Chūgoku shutsudo kandoku shiryō no seitaiteki kenkyū 文献と遺物の境界:中国出土簡牘史料の生態的研究 (Fuchū-shi: Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo 2014) 279308.

Tian He 田河 “Zhangjiashan ersiqi hao Han mu qiance buzheng” 張家山二四七號漢墓遣冊補正 Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫 2010.11 84–89.

Tian Tian 田天 “Guanyu Changsha Mawangdui Han mu qiance yiwu jian de ji ge wenti” 關於長沙馬王堆漢墓遣策衣物簡的幾個問題 paper presented at “Changsha Mawangdui Han mu jianbo jicheng xiuding guoji yantaohui” 《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》修訂國際研討會 Fudan daxue chutu wenxian yu guwenzi yanjiu zhongxin 復旦大學出土文獻與古文字研究中心 Shanghai 2015.

Tian Tian 田天 “Xihan zhongwanqi qiance de bianqian ji qi yiyi” 西漢中晚期遣策的變遷及其意義 in Wang Yu 王煜 ed. Wenwu wenxian yu wenhua 文物、文獻與文化 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2017) 2127.

Wang Guiyuan 王貴元 “Guangxi Guixian Luobowan yi hao Han mu mudu zici kaoshi” 廣西貴縣羅泊灣一號漢墓木牘字詞考釋 Xibei daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 西北大學學報(哲學社會科學版)2011.1 107–10.

Zhang Wenjie 張聞捷 “Baoshan er hao mu qiance zhong fushi ziliao kaobian” 包山二號墓遣策中服飾資料考辨 Zhongguo guojia bowuguan guankan 中國國家博物館館刊 2011.12 77–82.

Zhao Minmin 趙敏敏 “Jiangling Fenghuangshan 8 hao mu qiance bianlian xiaoyi” 江陵鳳凰山8號墓遣策編連小議 Luojia shiyuan 珞珈史苑 20164450.

Zhou Fengwu 周鳳五 “Shangbo si Jian dawang bo han chong tan” 上博四《柬大王泊旱》重探 Jianbo 簡帛 1 (2006) 11936.

Zhu Wei 朱蔚 “ Yili “Shisangli”, “Jixili” suo fanying de sangzang zhidu yanjiu” 《儀禮·士喪禮》、《既夕禮》所反映的喪葬制度研究 (Master thesis Xiamen daxue 廈門大學 2008).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 93 93 17
Full Text Views 15 15 9
PDF Downloads 9 9 8
EPUB Downloads 2 2 1