Jan Bos en August den Hollander (Eds.), Disgenoten. Short-Title Catalogue van “Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael”, met studies door W.J. op ’t Hof en Herman Postema. EON Pers, Amstelveen 2007, 308 pp. isbn 9789077246177. €42. — Jos van Heel (Ed.), Gisbertus Voetius. Over de noodzaak van het opsporen, verzamelen en bewaren van Oude Drukken [Aangeboden aan Willem Heijting bij zijn afscheid van de UB van de Vrije Universiteit te Amsterdam]. EON Pers, Amstelveen 2007, 16 pp. isbn 9789077246191. €13.

in Church History and Religious Culture
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Church History and Religious Culture

Formerly: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 7 7 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0