Ernstige godsvrucht en gezond verstand. Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756–1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Bert Dop, onder eindredactie van Piet Visser. Verloren, Hilversum 2010, 408 pp. ISBN 978 9 087 04149 6. €37.

in Church History and Religious Culture
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Church History and Religious Culture

Formerly: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 2
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0