Plicht tot leren & plichten leren. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (ca. 1540–1811), aan de hand van de in druk verschenen geloofspedagogische geschriften, written by Alfred van WijkRudolf CordesPieter PostM.R. KremerFerdinand van Melle

in Church History and Religious Culture
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Church History and Religious Culture

Formerly: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 10 10 2
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0