In whose service? The 1960s’ Czechoslovak Sociologists and their Party

in Comparative Sociology
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

This article examines the relationship between sociologists and the Communist Party headquarters in 1960 Czechoslovakia. It is based on the archives of the coordinating body of Czechoslovak sociology, the Scientific Board of Philosophy and Sociology at the Czechoslovak Academy of Sciences. First, the article depicts the synergy between sociology and the powers: the research commissioned by the supreme Party bodies or the Party sponsorship of sociology’s institutionalization. However, instances of lacking material support to the discipline are noted as well. Second, the conflicts between social scientists and the Party headquarters are discussed: namely, the layoff of the philosopher Ivan Sviták in 1964 and the following interventions into the Institute of Philosophy. Finally, the article maps the demands for autonomy as formulated by the scholars in 1968. In concluding, it points to the fact that despite requesting independence from the Communist headquarters, the Marxist elite in the social sciences never abandoned their own claim to hegemony. They resisted both the challenge of non-Marxist scholars in 1968, and the spontaneous claims and complaints that might come from the society at large. In that respect, the sociology of the 1960s seems a perfect child of the Czechoslovak reformist movement.

Sections

References

AhlbergRené, '“Stalinismus und Soziologie”' (1993) 43 Osteuropa: 259-270.

BecskehazyAttilaTiborKuczi, '“The Sociology of Reformist Socialism: The Hungarian Model”', in M. F. Keen and J. Mucha (eds), Eastern Europe in Transformation: The Impact on Sociology, (Greenwood Press, Westport, CT 1994) 39-52.

BikbovAlexander, '“Fragliche Autonomie: Zur Lage der Soziologie im heutigen Russland”' (2005) 3 Berliner Journal der Soziologie: 309-330.

Další rozvoj socialismu a úkoly společenských věd, (Nakladatelství politické literatury, Praha 1963).

DrulákPetr, '“Záblesk v totalitní temnotě – pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu”' (2002) 37 Mezinárodní vztahy: 40-57.

FialováSvatava, '“K článku “Sociologie v akci””' (1965) Literární noviny, April: 6.

GabalováAlena, '“Z činnosti Čs. sociologické společnosti”' (1965) 1 Sociologický časopis: 629-631.

HrzalLadislav, '“Letter to Vilém Nový, dated 25 May 1967”' (1968) 16 Filosofický časopis: 627-628.

'“Informace o situaci v oblasti filosofie, zvláště ve Filosofickém ústavu ČSAV, a zhodnocení sympozia Paulus Gesellschaft, konaného v Mariánských lázních”' (1968) 16 Filosofický časopis: 629-634.

KadlecováErika, '“Sympozium na téma ‘Schöpfertum in einer humanen Gesellschaft’ v Mariánských Lázních v dubnu 1967”' (1967) 3 Sociologický časopis: 627-630.

KalábMiloš, '“I. celostátní porada československých sociologů”' (1967) 3 Sociologický časopis: 347-357.

KaplanKarel, Kořeny československé reformy 1968, (Doplněk, Brno 2000–2002) 2 vols.

KlofáčJaroslav, '“Marxistická sociologie”' (1965) 19 Nová mysl: 351-360.

KohnPavelKubecováH., '“Příspěvek k vytvoření evidence sociologických pracovišť v ČSSR”' (1965) 1 Sociologický časopis: 336-344.

KraśkoNina, Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

KřesťanJiří, '“Opožděná reportáž o neopožděném kultu: vyhnání Ivana Svitáka z Akademie věd v roce 1964”', in B. Zilynská and P. Svobodný (eds), Česká věda a Pražské jaro (1963–1970): Sborník z konference (Praha, 22.–23. listopadu 2000), (Karolinum, Praha 2001) 259-267.

LamserVáclav, '“Mimořádný sjezd československých sociologů.”' (1968) 4 Sociologický časopis: 741.

MachoninPavel, '“Studie o rozvoji československé sociologie”' (1967) 3 Sociologický časopis: 389-397.

MachoninPavel, Změny v sociální struktuře Československa a dynamika sociálně politického vývoje, (Svoboda, Praha 1967).

MachoninPavel, Československá společnost: Sociologická analýza sociální stratifikace, (Epocha, Bratislava 1969).

MazurekMałgorzata, '“W służbie przemysłu? Socjologowe w zakładach pracy w PRL (1956–1970)”', in S. Kott, M. Kula and T. Lindenberger (eds), Socjalizm w życiu powszednim: Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL, (TRIO, Warszawa 2006) 25-37.

MusilJiří, '“Poznámky o české sociologii za komunistického režimu”' (2004) 40 Sociologický časopis / Czech Sociological Review: 573-595.

PátekZdeněk, '„Rurální sociologie v období totality: příspěvek do diskuse“' (2004) 40 Sociologický časopis: 665-672.

RichtaRadovan, Civilizace na rozcestí: Společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce, (Svoboda, Praha 1966).

SlejškaDragoslav, '“Proč výzkum veřejného mínění”' (1964) 18 Nová mysl: 756-762.

SlejškaDragoslav, '“Možnosti a meze sociologie”' (1965) Literární noviny, October: 6-7.

SlejškaDragoslav, '“Sociologický výzkum a jeho metody”' (1966) 3 Nová mysl, February: 43-44.

'“Stanovisko katedry marxistické filosofie Vysoké školy politické ÚV KSČ”' () 16 Filosofický časopis: 638.

'“Stanovisko stranické skupiny Vědeckého kolegia filosofie a sociologie ČSAV k usnesení Sekretariátu ÚV KSČ o situaci ve filosofii ze dne 8.11.1967, přijaté na schůzi stranické skupiny dne 29. února 1968”' (1968) 16 Filosofický časopis: 634-637.

SrovnalJindřich, '“Letter to the Polish Embassy, dated 29 March 1968”' (1968a) 4 Sociologický časopis: 519-520.

SrovnalJindřich, '“Letter to the Embassy of the GDR, dated 29 March 1968”' (1968b) 4 Sociologický časopis: 520.

SzackiJerzy, '“Polish Sociology 1944–1989: In Service of Society or in Service of the Regime?”' (1998) 122 Polish Sociological Review: 115-131.

Usnesení a dokumenty ÚV KSČ: 1964, (Nakladatelství politické literatury, Praha 1965).

VoříšekMichael“The Reform Generation: 1960’s Czechoslovak Sociology in a Comparative Perspective”2009Ph.D. Dissertation, Dept. of Political and Social Sciences, European University Institute, Florence

Výbor čs. sociologické společnosti a redakční rada sociologického časopisu, '“Letter to Alexander Dubček, dated 29 March 1968”' (1968a) 4 Sociologický časopis: 519.

Výbor čs. sociologické společnosti a redakční rada sociologického časopisu, '“Letter to the Polish Embassy, dated 29 March 1968”' (1968b) 4 Sociologický časopis: 519-520.

Výbor čs. sociologické společnosti a redakční rada sociologického časopisu, '“Letter to the Embassy of the GDR, dated 29 March 1968”' (1968c) 4 Sociologický časopis: 520.

'“Z jednání stranických orgánů Ústředního výboru Komunistické strany Československa o sociologii v ČSSR”' (1965) 1 Sociologický časopis: 357-365.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 5
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0