Bibliographical Note on the Russian Censorship under Alexander II

in Canadian-American Slavic Studies
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Bibliographical Note on the Russian Censorship under Alexander II

in Canadian-American Slavic Studies

References

1. N. E. Engel'gardt, "Tsenzura v epokhu velikikh reform, 1855-75," Istori- cheskü vestnik (September-December 1902); N. A. Engel'gardt, Ocherki istorii russkoi tsenzury v sviazi s razvitiem pechati 1703-1903 (St. Petersburg, 1904).

2. B. Rigberg, "The Tsarist Press Law, 1894-1905," Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, XIII, 3 (September 1965), 331-43; "Efficiency of Tsarist Censor- ship Operations, 1894-1911," op. cit., XIV, 3 (September 1966), 327-46; and "Tsarist Censorship Performance, 1894-1905," op. cit., XVIII, 1 (March 1969), 59-76. 3. See the following official sources for press policy from 1855 to 1862: lstoricheskyia svedenüa o tsenzure v Rossü (St. Petersburg, 1862) in three editions. Of the two editions printed at the press of the Naval Ministry, one has a history of the censorship from Peter the Great's reign to 1862 and three suppléments containing edicts from 1862; the second lacks the suppléments. A third abridged edition was printed at the press of F. Person. See also Sbornik postanovlenü i rasporiazhenü po tsenzure s 1720 po 1862 god (St. Petersburg: Naval Ministry press, 1862); Sbornik stat'ei nedozvolennykh tsenzuroiu v 1862 g. (St. Petersburg, 1862); Proekty i zapiski o tsenzure (n.p., n.d.). This last volume, found in the Library of Congress, was prepared for the Minister of Education and contains a number of titles that are often listed as separate publications. 'i 4. For deliberations see: Proekt ustava o knigopechatanü (St. Petersburg, 1862); Proekt ustava o knigopechatanii (St. Petersburg, 1863); Zhurnaly vyso- chaishe uchrezhdennoi kommissii dlia razsmotrenüa proekta ustava o knigope- chatanü (St. Petersburg, 1863). (I have not seen this last source, but it is the journal of either the first or second Obolenskii Commission whose projects are listed in the preceding citation.); Kratkoe obozrenie napravlenüa periodicheskikh izdanü i otzyvov ikh po vazhneishim pravitel'stvennim i drugam voprosam za 1862 g. (St. Petersburg, 1862) and also in Sochinenüa grafa P. I. Kapnista, 2 vols. in 1 (Moscow, 1901), II, 429-509; Sbornik rasporiazhenü po delam ; pechati s 1863 po-1-e sentiabr' 1865 goda (St. Petersburg, 1865). 5. Materialy sobrannye osoboiu komissieiu vysochaishe uchrezhdennoiu 2 - rtoiabria 1869 goda dlia peresmotra deistvuiuchikh postanovlenü o tsenzure i pechati (St. Petersburg, 1870), 5 vols. in 4; Zhurnaly osoboi komissü vyso- chaishe uchrezhdennoi 2-go noiabria 1869 goda dlia peresmotra deistvuiuchikh postanovlenü o tsenzure i pechati, 2 vols. (St. Petersburg, 1870). (The cata- logue of Harvard Law School has an entry for this source, but it was not located on the shelves.); Proekt ustava o pechati i tsenzure (St. Petersburg, 1870).

6. There is no printed material available on Valuev's commission except for the account given in P. A. Zaionchkovskii, Krizis samodetzhavüa na rubezne 1870-1880-kh godov (Moscow, 1964), pp. 261-69. 7. A. V. Mez'er, Slovarnü ukazatel' po knigovedenüu (Leningrad, 1924); and Slovarnü ukazatel' po knigovedeniiu, 3 vols. (Moscow-Leningrad, 1931-1934); K. D. Muratova, ed., Istorüa russkoi diteratury kontsa XIX-nachala XX veka; bibliograficheskii ukazatel' (Moscow, 1963); L. M. Dobrovol'skii, "Bibliogra- ficheskii obzor dorevoliutsionnoi i sovetskoi literatury po istorii russkoi tsen- zury," T'rudy biblioteki Akademü Nauka SSSR, V (1961), 245-52. See also: N. A. Rubakin, Sredi knig: opyt obzora russkikh knizhnykh bogafstv, 2nd. ed., 3 vols. (Moscow, 1911-15); D. V. Ul'ianinskii, Biblioteka D. V. UI'ianinskago; bibliograficheskoe opisanie, 3 vols. (Moscow, 1912-15). 8. M. K. Lemke, "K sorokaletiiu 'velikoi reformy'," Mir Bozhü (April 1905), pp. 1-26; Samoderzhavie i pechat' v Rossai (St. Petersburg, 1906); "Materialy dlia kharakteristiki polozheniia russkoi pressy," Vsemirnü vestnik, 7 (1908), pp. 33-60 and 8 (1908), pp. 27-54. The last item also appeared earlier in V. V. Vodovozov, Materialy dlia kharakteristiki polozhenü russkoi pechati, Issue I (Genève, 1898). 9. K. K. Arsen'ev, Zakonodatel'stvo o pechati (St. Petersburg, 1903).

10. V. Rosenberg and V. Iakushkin, Russkaia pechat' v proshlom i nastoia- shchim (Moscow, 1905); M. K. Lemke, "V mire usmotreniia," Vestnik prava (September 1905), pp. 197-256; V. Bogucharskii [V. Ia. Iakovlev], Iz proshlago russkago obshchestva (St. Petersburg, 1904). Part of this last source duplicates the article "Tsenzurnye vzyzkaniia" in Slovar' Brokgauz-Efron, vol. 38. 11. Alfavitnyi katalog sochinenüam po frantsuzskom, nemetskom i anglüskom iazykakh zapreshchennykh inostrannoiu tsenzuroiu ili dozvolennykh k obrashche- nüu s iskliuchenüam nekotorykh mest s 1856 po 1 liulia 1869 goda (St. Peters- burg, 1870); Alfavitnyi katalog knigam na russkom iazyke zapreshchennym k obrashchenü i perepechataniia v Rossü po 1 liunia 1876 g. (St. Petersburg, 1876); Alfavitnyi katalog izdannüam na russkom iazyke zapreshchennym k obrashchenüu i perepechatanüu v Rossii (St. Petersburg, 1894). 12. M. K. Lemke, "Sozhzhennye i svarennye knigi," Kniga i revoliutsüa, 5 (1920), pp. 73-76 and 7 (1920), pp. 78-81; "Rasporiazheniia komiteta ministrov ob unichtozhenii proizvedenii pechati na 1872-1904 gody," Vestnik prava (April 1905), pp. 119-34; and "Neobkhodimiia dopolneniia," op. cit., (October 1905), pp. 229-31; L. M. Dobrovol'skii, Zapreshchennaia kniga v Rossai 1825-1904 (Moscow, 1962). 13. B. G. Berezina, N. P. Emel'ianov et al., eds., Ocherki po istorü russkoi zhurnalistiki i kritiki (Leningrad, 1965). 14. V. Evgen'ev-Maksimov, "Sovremennik" v 40-50 gg. Ot Belinskogo do Chernyshevskogo (Leningrad, 1934); "Sovremennik" pri Chernyshevskom i Dobroliubove (Leningrad, 1936); and Poslednie gody "Sovremennika" 1863- 1866 (Leningrad, 1939). 15. See, for example, articles by V. Evgen'ev: "Pisarev i okhraniteli," Golos Minuvshago, 1-4 (1919) and "I. A. Goncharov, kak chien Soveta Glavnago Upravleniia po delam pechati," op. cit., 11-12 (1916). 16. F. Kuznetsov, Zhurnal "Russkoe Slovo" (Moscow, 1965).

17. M. V. L'vova, "Kak podgotovlialos' zakrytie 'Sovremennika' v 1862 g.," Istoricheskie zapiski, XLVI (1954); Iu. I. Gerasimova, "Krizis pravitel'stvennoi politiki v gody revoliutsionnoi situatsii i Aleksandr II," Revoliatsionnaia situat- süa v Rossi v 1859-1861 gg., ed. by V. A. D'iakov, la. I. Linkov et al. (Mos- cow, 1962). See, for example, Stasiulevich i ego sovremenniki v ikh perepiske, 5 vols. (St. Petersburg, 1911-1915) and G. S. Lapshina, "Gazeta Nedelia v 1868-69 gg. i tsenzura," Vestnik Moskovskogo Universiteta. Zhurnalistika, 1 : (1968), pp. 46-56. 18. N. G. Chernyshevskii, Polnoe sobranie sochinenü, 16 vols. (Moscow, 1939-53) and A. N. Ostrovskii, Polnoe sobranie sochinenü, 16 vols. (Moscow, 1949-52). 19. L. Tolstoy, Tales of Army Lite, tr. by L. and A. Maude (Vol. III of series Tolstoy Centenary Edition) (London, 1928). 20. N. A. Nekrasov, Sobranie sochinenü Nekrasova, ed. by V. E. Evgen'ev- Maksimov and K. Chukovskii (Moscow-Leningrad, 1930), V. B. Papkovskii and . S. Makashin, "Nekrasov i literaturnaia politika samorderzhaviia," Literaturnoe nasledstvo 49-50 (1946), pp. 429-532. j 21. A. V. Nikitenko, Moia povest' o samom sebe i o tom "chema sviditel' v 1 zhizni byl". Zapiski i dnevnik, 1804-1877, ed. by M. K. Lemke, 2nd. ed., 2 vols. (St. Petersburg, 1904); A. V. Nikitenko, Dnevnik, ed. by L. Brodskii, V. V. Gladkov, F. M. Golovochenko, N. K. Gudzii, 3 vols. (Moscow, 1955-1956); P. A. Valuev, Dnevnik Valueva, ed. by P. A. Zaionchkovskii, 2 vols. (Moscow, 1961); E. M. Feoktistov, Za kalisami politiki i literatury 1848-1896 (Lenin- , grad, 1929). 22. Stasiulevich i ego sovremen»iki . ... , K. K. Arsen'ev, Za chetvert' veka 1871-94 (Petrograd, 1915); A. F. Koni, Na zhiznennom puti, 2 vols. (St. Petersburg, 1912).

23. A. Mazon, Un maître du roman russe. Ivan Gontcharov, 1812-1891 (Pa- ris, 1914).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 1
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0