HET GERAARDSBERGSE HANDSCHRIFT. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845. Diplomatische editie bezorgd door MarieJosé Govers, Mariken Goris, Peter van Heusden, Anda Schippers, Gerard Sonnemans en Wilma Wissink, met een codicologische beschrijving door Hans Kienhorst. - Hilversum: Verloren 1994. (= Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Bd. 1.) 191 S.

in Daphnis
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

HET GERAARDSBERGSE HANDSCHRIFT. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845. Diplomatische editie bezorgd door MarieJosé Govers, Mariken Goris, Peter van Heusden, Anda Schippers, Gerard Sonnemans en Wilma Wissink, met een codicologische beschrijving door Hans Kienhorst. - Hilversum: Verloren 1994. (= Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Bd. 1.) 191 S.

in Daphnis

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 21 21 5
Full Text Views 7 7 4
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0