The Response to George Berkeley’s Philosophy in Twentieth-Century Danish Experimental Psychology: Edgar Rubin and Edgar Tranekjær Rasmussen

In: Danish Yearbook of Philosophy

The purpose of this paper is to explore the reception of George Berkeley in a particular corner of 20th-century Danish psychology and philosophy. In contrast to philosophers, such as Peter Zinkernagel and David Favrholdt, Danish experimental psychologists, including Edgar Rubin and Edgar Tranekjær Rasmussen, made highly appreciative reference to the methodology and experimental observations of Berkeley and David Hume. This paper focuses on these psychologists’ interest in Berkeley’s ideas. I will first present Rubin’s path from a mosaic-like understanding of psychological phenomena (elemental psychology) to a holistic view, detailing what he termed adspective psychology and its method. I then turn to Rubin’s embrace of certain experimental observations made by Berkeley and, in particular, by Hume concerning the minima visibilia. The second part of the paper deals with Tranekjær Rasmussen’s interpretation of Berkeley’s work, and in particular of his immaterialism, his notion of God, and his critique of abstract ideas.

 • Berkeley George . The Works of George BerkeleyBishop of Cloyne. Vol. I–IX edited by A. A. Luce and T. E. Jessop. London Thomas Nelson and Sons 1948–1959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • From Franz; Moustgaard Ib Kristian; Petersen Friemuth Arne and Willanger Rolf . Københavns Universitet 14791979 ed. Povl Johannes Jensen Vol. X. [Det filosofiske Fakultet Bd. 3 Psykologi]. KøbenhavnC.E.C. Gads Forlag1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Funch Bjarne Sode . “Gestaltpsykologi.” In Klassisk og moderne psykologisk teori edited by Karpatschof Benny & Katzenelson Boje 3760. København: Hans Reitzels Forlag2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carsten Rosenberg Hansen and Karpatschof Benny eds. Københavnerfænomenologien. Bisat eller genfødt?. København: Danmarks Pædagogiske Universitet2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hjelmslev Johannes . “Die Geometrie der Wirklichkeit.” Acta mathematica Vol. 40 (1915): 3566.

 • Hjelmslev Johannes . “Die natürliche GeometrieHamburger mathematische Einzelschriften I. Heft (1923): 136.

 • Hume David . A Treatise of Human Nature edited by L. A. Selby-Bigge Second edition revised by P. H. Nidditch. Oxford: Oxford University Press, Clarendon1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iversen Herbert . To Essays om vor Erkendelse.København: H. Aschehoug & Co.1918.

 • Jacobsen Bo Fænomenologisk psykologi.” In Klassisk og moderne psykologisk teori ed. Karpatschof Benny and Boje Katzenelson 7785. København: Hans Reitzels Forlag2007.

  • Export Citation
 • Katz David . Psykologiska Laborationer. Stockholm: Svenska Bokförlaget/Bonniers1941.

 • Carl Henrik Koch . Dansk filosofi i positivismens tidsalder. Den danske filosofis historie Vol. 5. København: Gyldendal 2004.

 • Moustgaard Ib Kristian and Petersen Arne Friemuth eds. Udviklingslinier i dansk psykologi fra Alfred Lehmann til i dag. Udgivet i anledning af Psykologisk Laboratoriums 100 års jubilæum (København: Gyldendal1986).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller-Lyer Franz Carl . ”Optische Urteilstauschungen.” Archiv für Anatomie und PhysiologiePhysiologische Abteilung2 (1889): 263270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pedersen Johannes Mørk . “Rubin og Københavnerfænomenologien.” In Københavnerfænomenologienbisat eller genfødt edited by Hansen & Karpatschof 3348. København: Danmarks Pædagogiske Universitet2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petersen Arne Friemuth . “The Humanities and Psychology in a Historical Perspective.” In The Object of Study in the Humanitiesin: Proceedings from the Seminar at the University of CopenhagenSeptember 2001 edited by Jensen Julio Hans Casado 127148. København: Museum Tusculanum Press2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pind Jörgen L. Edgar Rubin and Psychology in Denmark. Figure and Ground. Heidelberg, New York etc.: Springer2014.

 • Rasmussen Edgar Tranekjær . “Zur Terminologie der Wahrnehmungssätze.” Actes du congrès international de philosophie scientifiqueSorbonneParis 1935. Fasc. V: Logique & expérience. Paris 1936: 62–68. Reprint in Psykologiske Tekster Bd. 6 ETranekjær Rasmussen. København: Akademisk Forlag 1967713.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edgar Tranekjær Rasmussen . “Berkeley and modern psychology." British Journal for the Philosophy of Science 4 (1953a): 212. Reprint in Psykologiske Tekster Bd. 6 ETranekjær Rasmussen. København: Akademisk Forlag 1967 102–112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edgar Tranekjær Rasmussen . “Om erkendelsen som psykologisk fænomen og om psykologien som erkendelse.” Offprint from the journal Nordisk Psykologi (1953b): 129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edgar Tranekjær Rasmussen . “On perspectoid distances.” Nordisk Psykologi 7 (1955): 121–126. Reprint in Psykologiske Tekster Bd. 6 E. Tranekjær Rasmussen. København: Akademisk Forlag 1967113118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rasmusssen Edgar Tranekjær. Bevidsthedsliv og erkendelse. Nogle psykologisk-erkendelsesteoretiske betragtninger. København: Munksgaards Forlag1956 [second. ed. 1964].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edgar Tranekjær Rasmusssen . Dynamisk psykologi og dens grundlag. Nogle metodisk-principielle betragtninger og forslag. København: Munksgaard1960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rasmussen Edgar Tranekjær . “Prinzipielles über Geometrie und Raumanschauung.” [1932] In Vision og illusion. Udvalgte perceptionspsykologiske undersøgelser. Udgivet i anledning af Psykologisk laboratoriums 100 års jubilæum edited by Moustgaard Ib Kristian & Petersen Arne Friemuth 101105. København: Dansk Psykologisk Forlag1986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rasmussen Edgar Tranekjær and Vejleskov Hans [1967]: “Visually experienced parallelity.” In Vision og illusion. Udvalgte perceptionspsykologiske undersøgelser. Udgivet i anledning af Psykologisk laboratoriums 100 års jubilæum edited by Moustgaard Ib Kristian & Petersen Arne Friemuth 107129. København: Dansk Psykologisk Forlag1986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rasmusssen Edgar Tranekjær . “On the Concept of ‘being conscious of something’ and ‘that of which one is conscious’.” In Contemporary Research in Psychology of Perception edited by J. Järvinen (1969) 161–173. Reprinted in Københavnerfænomenologienbisat eller genfødt edited by Hansen & Karpatschof 197212. København: Danmarks Pædagogiske Universitet2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rasmusssen Edgar Tranekjær. Om Emners fremtræden og om Forståelse som et særligt Emne. Undersøgelser over Erkendelsen. København: Psykologisk Laboratorium1980 [1938].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ross Alf . “Kritiske bemærkninger til professor Tranekjær Rasmussens emnelære.” Reprint in Psykologiske Tekster Bd. 6 E. Tranekjær Rasmussen. København: Akademisk Forlag19677590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . Synsoplevede Figurer. Studier i psykologisk Analyse. København & Kristiania: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag1915.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . Den menneskelige tænkning som psykisk Virksomhed og gyldigt Erkendemiddel [Human thinking as psychic activity and a valid means of knowledge]. (Unpublished ms. 1916). Royal Library Copenhagen Additamenta 432cFol. [Of that treatise a part dealing with teleological explanation have been published viz.“Vorteile der Zweckbetrachtung für die Erkenntnis” Zeitschrift für Psychologie Bd. 85 (1920). Reprint in Rubin Edgar. Experimenta Psychologica. København: Ejnar Munksgaard 1949 66–81. A fragment of the Danish manuscript is published as “Tjenlighedsbestemmelser” in Vision og illusion: Udvalgte perceptionspsykologiske undersøgelser ed. Moustgaard & Friemuth Pedersen. København: Dansk Psykologisk Forlag19865773.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . En ung dansk Filosof og hans Værk. København: Gyldendalske Boghandel1920.

 • Rubin Edgar . Visuell wahrgenommene Figuren. Kopenhagen: Gyldendalske Boghandel1921.

 • Rubin Edgar . “Almindelige Betragtninger over psykologisk Metode” (Ms. 1920–1930 perhaps the inaugural lecture from 1922). Published in Til minde om Edgar Rubin. Af efterladte papirer 1956. Nordisk psykologisk monografiserie nr. 8. København1956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . “Einige prinzipielle Gesichtspunkte” (1927). Reprint in Edgar Rubin. Experimenta Psychologica. København: Ejnar Munksgaard1949917.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . “Bemærkninger angående psykologisk Metode” (ms. to a lecture 1935–1940). In Til minde om Edgar Rubin. Af efterladte papirer 1956. Nordisk psykologisk monografiserie nr. 8. København. 1956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . “Nogle elementære Tidserfaringer.” Fysisk Tidsskrift (1932) 1–7. Reprint in Psykologiske Tekster Bd. 1. København: Akademisk Forlag1965199205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . “Some Elementary Time Experiences.” (1934 1935). Reprint in Edgar Rubin. Experimenta Psychologica. København: Ejnar Munksgaard19495965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . “Erkendelsens Uafsluttelighed som et Grundmotiv hos Høffding.” In Harald Høffding in Memoriam. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel1932515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . “L’inachèvement forcé de la connaissance dans la philosophie de Höffding” (1932). Reprint in Edgar Rubin. Experimenta Psychologica. København: Ejnar Munksgaard19491828.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . Experimenta psychologica. Collected scientific papers in GermanEnglish & French. København: Ejnar Munksgaard1949.

 • Rubin Edgar . “Visual figures apparently incompatible with geometryActa psychol. 7 (1950): 365–387 Reprint in Psykologiske Tekster Bd. 2. København: Akademisk Forlag1965 7–29.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubin Edgar . Synsoplevet bevægelse og hastighed. Perceptionspsykologiske undersøgelser af virkelige objekters bevægelse og hastighed. Med en indledning om betydningen af psykologiske laboratorier edited by Arne Friemuth Petersen. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Sci. Dan. H. 8 – vol. ii2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sprung Lothar & Sprung Helga Georg Elias Müller and the Beginning of Modern Psychology” in Portraits of Pioneers in Psychology Vol. IV ed. Gregory A. Kimble & Michael Wertheimer (Washington DC: American Psychological Association2000) 7091.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vestergaard Flemming : “Så se dog efter! Edgar Rubin og Maurice Merleau-Ponty” in Hansen & Karpatschof (eds.): Københavnerfænomenologienbisat eller genfødt?4967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 114 115 14
Full Text Views 74 74 1
PDF Downloads 24 24 2