Cholera, Health for All, Nation-Building, and Racial Degeneration in Nineteenth-Century Romania

in East Central Europe
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The emergence of social modernity in the Romanian principalities can be traced to the founding of quarantinist outposts against the last waves of plague and the first waves of cholera. The crisis of this sanitary arrangement opened the way for a series of failed but productive projects of modernization. The collective political body was imagined and created through the nationalization of the medical profession and the attempts to create a sanitary social body. The failure to connect urban and rural bodies inside a democratic all-embracing network opened up spaces for discourses questioning the identity of the collective body. Was there a “Romanian element”? What did that mean and was it degenerating? Demographic anti-Semitism and the first attempts to think of socioeconomic and sanitary failures in terms of racial degeneracy emerged from the fissures of the national sanitary system. Bacteriology was able to partially absorb these critiques and propose a larger interventionist project in the space opened by the old-style sanitary police.

Cholera, Health for All, Nation-Building, and Racial Degeneration in Nineteenth-Century Romania

in East Central Europe

Sections

References

AgappiV.I.1876. Cercetări demografice asupra populaţiunii României şi în special a districtului şi oraşului Jassi [Demographic research on Romania’s population and especially on the district and town of Iași]. Bucharest: Tipografia Laboratorilor Români.

BabeşVictor. 1894. L’État en face des nouvelles recherches bactériologiques. Bucharest: Litho-Typographie Carol Göbl.

——— and CornilVictor. 1885. Les Bactéries et leur role dans l’anatomie et l’histologie pathologique des maladies infectieuses. Paris: Felix Alcan.

———. 1901a. Regenerarea Poporului Român [The regeneration of the Romanian people]. Bucharest: I. V. Socecu.

———. 1901b. Le nouvel Institute sanitaire de pathologie et de bactériologie de Bucarest. Paris: C. Naud.

BaldwinPeter. 1999. Contagion and the State in Europe 1830–1930. Cambridge: Cambridge University Press.

BărbulescuConstantin. 2015. România medicilor. Medici ţărani şi igienă rurală în România de la 1860 la 1910 [The physicians’ Romania: Physicians peasants and rural hygiene in Romania from 1860 to 1910]. Bucharest: Humanitas.

BibicescuIoan. 1880. Mişcarea poporaţiunii în România de la 1870 până la 1878 [The movement of population in Romania from 1870 to 1878]. Bucharest: Tipografia Românul, Carol Göbl.

BrătescuGheorghe and CernovodeanuPaul. 2002. Biciul holerei pe pământ românesc [Cholera’s scourge on Romanian lands]. Bucharest: Editura Academiei Române.

BogdanNicolai. 1919. Societatea Medico-Naturalistă şi Muzeul Istorico-Natural din Iaşi 1830–1919 [The Medical-Naturalist Society and the Historical-Natural Museum from Iaşi 1830–1919]. Iaşi: Tipografia Naţională.

BologaVictor. 1930. Începuturile medicinii ştiinţifice româneşti [The beginnings of Romanian scientific medicine]. Cluj: Tipografia “Lumea şi Ţara.”

BuklijasTatjana. 2007. “ Surgery and National Identity in late Nineteenth-Century Vienna.” Stud. Hist. Philos. Biomed. Sci. 38 no. 4: 756774.

DichterGeorge. 1907. Dr. Constantin I. Istrati. Intim [Dr. Constantin I. Istrati. Intimate]. Bucharest: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl.

EvansRichard. T.1988. “ Epidemics and Revolutions: Cholera in Nineteenth-Century Europe.” Past and Present 120: 123146.

FelixIacob. 1870. Tractat de hygienă publică şi poliţie sanitară [Treatise on public hygiene and sanitary police]. Bucharest: Tipografia Ion Weiss.

———. 1880. Mişcarea populaţiunii României: Discursu de recepţiune în Academia Română [The population movement of Romania: Discourse of reception at the Romanian Academy]. Bucharest: Tipografia Academiei Române.

———. 1883a. Dare de semă asupra congresului al patrulea internaţionalu de igienă [Account of the fourth International Hygiene Congress]. Bucharest: Tipografia Academiei Române.

———. 1883b. Prophylaxia pellagrei [Pellagra’s prophylaxis]. Bucharest: Tipografia Academiei Române.

———. 1888. Alu vi-lea Congresu Internaţionalu de Igienă şi Demografie din Viena [The sixth International Congress of Hygiene and Demography from Vienna]. Bucharest: Tipografia Academiei Române.

———. 1889. Tractat de Igienă publică şi poliţia sanitară [Treatise of public hygiene and sanitary police] vol. 2. Bucharest: Tipografia Academiei Române.

———. 1890. Igiena la Expoziţiunea universală de la Paris din anulu 1889 [Hygiene at the Paris Universal Exhibition from 1889]. Bucharest: Tipografia Carol Göbl.

———. 1901. Istoria igienei în România în secolul al xix-lea şi starea ei la începutul secolului al xx-lea [The history of hygiene from Romania in the 19th century and its state at the beginning of the 20th century] pt. 1.Bucharest: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl.

GhevrasStella. 2014 [2008]. Reinventarea Traditiei. Alexandru Sturdza şi Europa Sfintei Alianţe [The reinvention of tradition: Alexandru Sturdza and Holy Alliance Europe]. Cartier: Chişinău.

GrecescuDimitrie. 1903. Schiţare din viaţa şi activitatea generalului dr. Carol Davila [Sketches from the life and work of general Dr. Carol Davila]. Bucharest: Tipografia Clemenţa.

HaţieganuIoan. 1926. “ Dr. Victor Babeş.” Revista Societatea de mâine 3 nos. 49–50: 767768.

HauptGheorghe. 1955. Din istoricul legăturilor revoluţionare Romîno-Ruse 1849–1881 [From the history of revolutionary Romanian-Russian relationships]. Bucharest: Editura Academiei R.P.R.

vi. Internationaler Congress für Hygiene und Demographie zu Wien. 1887. Arbeiten der Hygienischen Sectionen. Heft nr. xviii. 18 Thema. Aetiologische und prophylaktische Erfahrungen über die Cholera-Epidemien in Europa während der letzen 3–4 Jahren. Vienna: Verlag der Organisations.

IstratiConstantin. 1877. Despre depărtarea cadaverelor: Studiu de hygienă publică [On the disposal of cadavers: A public hygiene study]. Bucharest: Tipografia Al. Grecescu

———. 1880a. Consideraţiuni asupra importanţei şi necesităţii gymnasticei din punctul de videre hygienic şi social [Considerations on the importance and necessity of gymnastics from a hygienic and social point of view]. Bucharest: Tipografia Alessandru Grecescu.

———. 1880b. O pagină din istoria contimpurană a României din punctul de videre medical economic şi naţional [A page from the contemporary history of Romania from a medical economic and national point of view]. Bucharest: Tipografia Alessandru Grecescu.

———. 1905. Expoziţiunea Generală Română din 1906. Circularele generale ale Comisariatului General [The Romanian General Exhibition from 1906: The general dispositions of the General Commissariat]. Bucharest: Atelierele Grafice I. Socecu.

JianuIon and VasiliuGeorge. 1964. Dr. C. I. Istrati. Bucharest: Editura Ştiinţifică.

LatourBruno. 1986. “ Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands.” In Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present edited by KuklickH.140. Greenwich: Jai Press.

———. 1988 [1984]. The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press.

LeskiErna. 1976. The Vienna Medical School of the 19thCentury. Baltimore: Johns Hopkins University Press

MendelsohnAndrew. 1996. Cultures of bacteriology: formation and transformation of a science in France and Germany 1870–1914. PhD dissertation Princeton University.

MarţianDimitrie P.1860. Coloniştii germani în România [The German colonists from Romania]. Bucharest.

MolAnnemarie and LawJohn. 1994. “ Regions, Networks, and Fluids: Anaemia and Social Topology.” Social Studies of Science 24 no. 4: 641671.

MurgescuBogdan. 2010. România şi Europa. Acumularea decalajelor economice: 1500–2010 [Romania and Europe. The accumulation of economic gaps: 1500–2010]. Iaşi: Polirom.

MurgescuCostin. 1994. Mersul ideilor economice la români [The development of economic ideas in the Romanian case]. Bucharest: Editura Enciclopedică.

NeagoeStelian. 1970. Nicolae Codreanu. Bucharest: Editura Politică.

ParhonConstantin. 1948. “ Profesorul Victor Babeş.” Analele Academiei Române 3 no. 23: 1421.

PetrescuAurel. 1974. “ Deux médecins Angevins à Bucarest aux xixe siècle: Charles Davila et Alphonse Lebiez.” Histoire des Sciences médicales 8 no. 4: 849854.

PickDaniel. 1989. Faces of Degeneration: A European Disorder c. 1848–1918.Cambridge: Cambridge University Press.

PruteanuPaul. 1955. “ Despre concepţiile lui Iacob Felix ca organizator de sănătate publică [On the ideas of Iacob Felix as public health organizer]”. Iaşi: Buletinul sesiunii ştiinţifice, Institutul de Medicină Iaşi: 129.

———. 1966. Iacob Cihac. Bucharest: Editura Ştiinţifică.

RabinowPaul. 1989. French Modern: Norms and Forms of the Social Environment. Cambridge: mit Press.

RamerSamuel. 1976. “ What was the Russian Feldsher?Bulletin of the History of Medicine 50 no. 2: 213225.

RomanIleana. 1998. I.G. Bibicescu sau viața ca operă [I.G. Bibicesu or life as work]. Drobeta Turnu Severin: Prier.

SechelDaniela. 2013. “ The Politics of Medical Translations and Its Impact upon Medical Knowledge in the Habsburg Monarchy 1770–1830.” East Central Europe 40: 296318.

Ştefănescui. v.1887. “ Raport asupra mişcării bolnavilor în Spitalul rural Horezu în cursul anului 1886” [Report on the movement of sick people in the rural hospital Horezu in the year 1886]. Analele Medicale Române 4 no. 10: 376388.

TurdaMarius. 2007. “ The Nation as Object: Race, Blood, and Biopolitics in Interwar Romania.” Slavic Review 66 no. 3: 413441.

WeindlingPaul. 1992. “ Scientific Elites and Laboratory Organization in Fin De Siècle Paris and Berlin: The Pasteur Institute and Robert Koch’s Institute for Infectious Diseases Compared.” In The Laboratory Revolution in Medicine edited by CunninghamA. and WilliamsP.170188. Cambridge: Cambridge University Press.

XenopolAlexandru. 1885. “ Memoriu asupra învăţământului” [Memoire on education]. In Serbarea şcolară de la Iaşi cu ocazia împlinirii a cincizeci de ani de la înfiinţarea învăţământului superior în Moldova. Acte şi documente [The school celebration from Iaşi fifty years since the institution of higher education in Moldavia. Acts and Documents] edited by A. D. Xenopol and C. Erbiceanu. Iaşi: Tipografia Naţională.

6

In august 1885Istrati published an article in “Spitalul” where he mounted a case for Victor Babeş and George Assaky (a physician and surgeon residing in Paris) to be brought to the Bucharest University. Together with Aurel Babeş the older brother of Victor and Istrati’s assistant they orchestrated the arrival of the bacteriologist from Budapest to Bucharest (Jianu and Vasiliu 1964: 72).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 10
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0