Memory Practices: The Red and White Terrors in Hungary as Remembered after 1990

in East Central Europe
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This article examines the memory of the Red and White Terrors as they relate to public monuments after the collapse of state socialism. It shows how the memory of political violence has been exploited and instrumentalized by various actors to achieve political and cultural ends, and the role of civic organizations and private individuals in keeping the memory of these two key events in Hungarian history alive. Finally, the article discusses the commoditization of memory and memory practices in the last fifteen years, and the role of the Red and White Terror in identity politics.

Sections

References

Supreme Court of the Hungarian Republic (Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága), Verdict (Végzés). Budapest, 28 November 1994, Budapest City Archive (Fővárosi Levéltár Budapest or fl), xxv. 4.a. 1798/57 fb Bttö, Fr. Kiss Mihály, 7483.

“1919-es áldozatok emlékére” [Dedicated to the martyrs of 1919]. 2013. Köztérkép, last updated 13 April 2013. Accessed 15 May 2015. www.kozterkep.hu/~/14885/1919_es_aldozatok_emlekere_szolnok_pogany_gabor_beno_2004.html.

“1919-es mártírok emlékműve” [Memorial of the martyrs of 1919]. 2014. Köztérkép, last updated 18 July 2014. Accessed 18 May 2015. www.kozterkep.hu/~/386/1919_es_martirok_emlekmuve_szekszard_makrisz_agamemnon_1959.html.

Ablovatski Eliza Johnson . 2004. “Cleansing the Red Nest: Counterrevolution and Terror in Munich and Budapest 1919.” PhD diss., Columbia University, New York.

Abramson Henry . 1999. A Prayer for the Government: Ukrainians and Jews in Revolutionary Times, 1917–1920. Cambridge: Harvard University Press.

Apor Péter . 2010. “Bizonyosság bizonytalansága. Elbeszélés és bizonyitás a Tanácsköztársaság historiájában 1959–1965” [The unreliable nature of facts: Discourse and proof in the historiography of the Council Republic, 1959–1965]. buksz 22, no. 4: 342352.

Apor Péter . 2014. Elképzelt Köztársaság: a Magyar Tanácsköztársaság Utóélete, 1945–1989 [The imagined republic: The afterlife of the Hungarian Council Republic, 1945–1989]. Budapest: mta Történettudomány Intézet.

Assmann Aleida . 2006. Der lange Schatten der Vergangenheit: Errinerungspolitik und Geschichtspolitik. Munich: C. H. Beck.

Assmann Aleida . 2013. Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: Eine Intervention. Munich: C.H. Verlag.

Bálint I. János , ed. 1990. A Rongyos Gárda Harcai 1919–1939 [The battles of the ragged guard, 1919–1939]. Budapest: Magyar Ház.

Balogh Eva S. 2014. “Jobbik-Fidesz Cooperation: The Case of the Western Hungarian Uprising of 1921.” Hungarian Spectrum, 24 August 2014. Accessed 21 May 2015. www.hungarianspectrum.org/2014/08/24/jobbik-fidesz-cooperation-the-case-of-the-western-hungarian-uprising-of-1921.

Balogh Gábor . 2011. “Horthyra várva” [Waiting for Horthy]. Alfahír, 18 November 2011. Accessed 10 May 2015. www.alfahir.hu/balogh_g%C3%A1bor_horthyra_v%C3%A1rva-20111118.

Berend T. Ivan . 1996. Central and Eastern Europe, 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery. Cambridge: Cambridge University Press.

Bodó Béla . 2008. “The Tószegi Affair: Rumors, ‘the People’s Verdicts’ and Provincial Antisemitism in Hungary, 1919–1921.” Yad Vashem Studies 36, no. 2: 115153.

Bodó Béla . 2010a. “Hungarian Aristocracy and the White Terror.” Journal of Contemporary History 45, no. 4: 703724.

Bodó Béla . 2010b. “Iván Héjjas: The Life of a Counterrevolutionary.” East Central Europe, nos. 2–3: 247279.

Bodó Béla . 2011 . “The White Terror in Hungary, 1919–1921: The Social World of Paramilitary Groups.” Austrian History Yearbook 42: 132164.

Bodó Béla . 2015. “Heroes or Thieves? Nepotism, Clientage, and Paramilitary Violence in Hungary, 1919–1921.” Střed/Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries 7, no 1: 66117.

Bödők Gergely . 2015. “Politikai erőszak az első világháború után: forradalmak és ellenforradalmak Magyarországon és közép európában” [Political violence after the First World War: Revolution and counterrevolutions in Hungary and Center Europe]. In Az első világháború következményei Magyarországon [The consequences of the First World War in Hungary], edited by Tomka Béla , 85108. Budapest: Országggyűlés Hivatala.

Boros Géza . 2001. “Szobor—Second Hand” [Statue—Second hand]. In Emlék/Mű. Művészet–köztér-vizualitás a rendszerváltástól a milleniumig [Memorial: Art and public spaces from the change of the regime to 2000], 6166. Budapest: Enciklopedia Kiadó.

Botlik József . 2008. Nyugat-Magyarország sorsa. 1918–1921 [The fate of western Hungary, 1918–1921] . Vasszilvány; Püski Könyvkiadó.

Csepeli György , Murány István , and Prazsák Gergő . 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon [New authoritarianism in today’s Hungary] . Budapest: Apeiron Kiadó.

Cubitt Geoffrey . 2008. History and Memory. Manchester: Manchester University Press.

Czegei Wass Albert . 2014. “Emlékezzünk: az első judeobolsevik horrordiktatúra—95 év távlatából” [Let’s remember the first Judeo-Bolshevik horror dictatorship—from a distance of 95 years]. Kuruc.info, 21 March 2014. Accessed 15 March 2015. www.kuruc.info/r/9/37378.

Czene Gábor . 2014. “Maradhat-e lelkész i fj. Hegedűs?” [Can Hegedűs Jr. remain a preacher?]. nol, 20 February 2014. Accessed 9 May 2015. www.nol.hu/belfold/20140220-maradhat-e_lelkesz_-1445847.

Dekel-Chen Jonothan , Gaunt David , Meir Natan M. , and Bartal Israel , eds. 2011. Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogroms in East European History. Bloomington: Indiana University Press.

“Éjjel érkeztek Károlyiért” [They arrived at night for Károlyi]. 2012. Népszava online, 30 March 2012. Accessed 17 May 2015. www.nepszava.hu/articles/article.php?id=535509.

Feischmidt Margit , ed. 2014. Nemzet a nindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája [The nation in everyday life: The popular culture of new nationalism] . Budapest: L’Harmattan Kiadó.

“Felavatták Tormay Cecile Szobrát Budapesten” [Cecile Tormay’s statue has been unveiled in Budapest]. 2012. Demokrata.hu, 31 March 2012 (no longer online). Accessed 19 September 2016. www.demokrata.hu/cikk/felavattak_tormay_cecile_szobrat_budapesten.

“Festékel öntötték le Szabó Dezső-szobor üvegburáját” [They poured paint on the glass cover of Dezső Szabó’s statue]. 2008. Magyar Nemzet Online, 12 March 2008. Accessed 10 October 2017. https://mno.hu/belfold/festekkel-ontottek-le-a-szabo-dezsoszobor-uvegburajat-377422.

Földi Pál . 2012. Rongyos Gárda [The ragged guard] . Budapest: Anno.

Freifeld Alice . 2000. Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848–1914. Baltimore: John Hopkins University Press.

Gerwarth Robert . 2008. “The Central European Counter-Revolution: Paramilitary Violence in Germany, Austria and Hungary after the Great War.” Past and Present 200, no. 1: 175209.

Gerwarth Robert , and Horne John , eds. 2013. War in Peace: Paramilitary Violence in Europe after the Great War . New York: Oxford University Press.

Groh Gáspár , ed. 2002. Az elsodort író: in memoriam Szabó Dezső [The forgotten writer: In Memoriam Dezső Szabó] . Budapest: Nap Kiadó.

Gyáni Gábor . 2001. “1956 elfelejtésének régi-új mítosza” [The old-new myth about the lost memory of the 1956 revolution]. Élet és Irodalom 45, no. 6.

György Péter . 2010. Apám helyett [In place of my father] . Budapest: Magvető.

Hajba Ferenc . 2012. “Horthy-szobor a csókakői Nagy-Magyarország téren” [Horthy statue on the Greater Hungary Square in Csókakő]. nol, 16 June 2012. Accessed 16 May 2015. www.nol.hu/belfold/horthy_szobor_a_csokakoi_nagy-magyarorszag_teren-1313906.

Hajdu András . 2014. “A magyar radikális jobboldali képviselők két generációja: A miép és Jobbik parlamenti képviselők összehasonlítása” [The two generations of radical-right representatives: A comparison between the parliamentary representative of the miép and the Jobbik]. Politikatudományi Szemle 22, no. 1: 5987.

“Harmadszor avatták fel a Hollán-emléktáblát a Lánchídon” [The memorial plaque of Hollán on the Chain Bridge was inaugurated for the third time]. 2011. Történelemportál, 27 April 2011. Accessed 8 April 2015. www.tortenelemportal.hu/2011/04/harmadszor-avattak-fel-a-hollan-emlektablat-a-lanchidon.

Héjjas, Jenő Dr. 2006. A nyugatmagyarországi felkelés: kecskemétiek az 1921. évi nyugat-magyarországi harcokban [The uprising in western Hungary: The role of the Kecskemét activists in the fights for western Hungary] . Budapest: Magyar Ház.

Hering József . 2012. “Újabb Jobbik-siker: a kormány felvállalja a Rongyos Gárda emlékének ápolását” [The latest success of Jobbik: The government takes up cultivating the memory of the Ragged Guard]. Kuruc.info, 2 November 2012. Accessed 16 May 2015. www.kuruc.info/r/2/103504.

Jaworski Rudolf . 2003. “Alte und neue Gedächtnisorte in Osteuropa.” In Gedächtnisorte in Osteuropa. Vergangenheiten auf dem Prüfstand, edited by Kusber Jan and Steindorff Ludwig , 1125. Frankfurt and Vienna: Peter Lang.

Joó Andor dr.2014. Köztérkép, last updated 16 October 2014. Accessed 17 May 2015. www.kozterkep.hu/~/13718/Joo_Andor_dr_Jaszapati_2009.html.

Kádár Gábor , and Vági Zoltán . 2005. Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése [The robbing of corpses: The economic destruction of Hungarian Jews]. Budapest: Jaffa Kiadó.

Kádár Gábor , and Vági Zoltán . 2008. “Pogromok és rendszerváltások” [Pogroms and regime changes]. Népszabadság, 21 June 2008. Weekend edition.

Karácsony Gergely , and Róna Dániel . 2010. “A Jobbik titka: a szélsőjobb magyarországi megerősödésének lehetséges okairól” [The secret of Jobbik: The possible causes behind the reinvigoration of the radical right in Hungary]. Politikatudományi Szemle 19, no. 1: 3163.

Klier John D. , and Lambroza Schlomo , eds. 1992. Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History . Cambridge: Cambridge University Press.

Klimó von Árpád . 2006. Ungarn seit 1945. Göttingen: Vandenhok & Rupprecht.

Kollarits Krisztina . 2010. Egy bujdosó írónő, Tormay Cécile [Cécile Tormay, a female writer in exile] . Vasszilvány: Magyar Nyugat Könyvkiadó.

“Kucsera-kereszt” [The Kucsera cross]. 2015. Köztérkép, last updated 13 September 2015. Accessed 22 May 2015. www.kozterkep.hu/~/9981/Kucsera_kereszt_Szentendre_1993.html.

“Kun Béla emlékmű” [Memorial of Béla Kun]. 2016. Köztérkép, last updated 1 July 2016. Accessed 08 July 2016. www.kozterkep.hu/~/12378/kun_bela_emlekmu_budapest_varga_imre_1986.html.

Lakner Dávid . 2014. “Orbán Tisza-szobrot avatott” [Orbán inaugurated a statue of Tisza]. vs.hu, 9 June 2014. Accessed 08 September 2016. www.vs.hu/kozelet/osszes/orban-tisza-istvan-szobrot-avatott-0609#!s0.

Lipusz Zsolt . 2011. “Prónay Pál, az elfeledett hazafi” [Prónay Pál, the forgotten patriot]. Kuruc.info, 15 December 2011. Accessed 10 September 2016. www.kuruc.info/r/9/89516.

Mark James . 2010. The Unfinished Revolution: Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe. New Haven: Yale University Press.

Marridale Catherine . 1999. “War, Death and Remembrance in Soviet Russia.” In War and Remembrance, edited by Winter Jay and Sivan Emmanuel , 6183. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

“Mártíremlékmű” [Martyrs’ memorial]. 2016. Köztérkép, last updated 27 July 2016. Accessed 10 September 2016. www.kozterkep.hu/~/13788/martiremlekmu_kaposvar_varga_imre_1985.html.

“Mártírsirató” [Mourning for the martyrs]. 2016. Köztérkép, last updated 17 May 2016. Accessed 10 September 2016. www.kozterkep.hu/~/5489/.

mti. 2012. “Felavatták a Horthy-szobrot Kerekiben” [The Horthy statue in Kereki was inaugurated]. hvg, 13 May 2012. Accessed 11 September 2016. www.hvg.hu/itthon/20120513_horthy_szobor_kereki.

“Návay Lajos-emléktábla” [Memorial plaque of Lajos Návay]. 2017. Köztérkép, last updated 21 June 2017. Accessed 15 September 2016. www.kozterkep.hu/~/10275/navay_lajos_emlektabla_kiskunfelegyhaza_kligl_sandor_2006.html.

Novák Előd . 2012. “A Jobbik nem tűri a történelemhamisítást” [Jobbik does not tolerate the forging of history]. Alfahír, 30 August 2012. Accessed 18 September 2016. www.alfahir.hu/a_jobbik_nem_turi_a_tortenelemhamisitast-20120830.

Ormos Mária . 1998. Magyarország a két világháború korában 1914–1945 [Hungary in the age of the two World Wars, 1914–1945]. Debrecen: Csokonai Kiadó.

Orosz R. Zoltán . 2014. “Ismét megúszta Hegedűs” [Hegedűs got away with it again]. 24.hu, 7 March 2014. Accessed 20 September 2016. www.24.hu/belfold/2014/03/07/ismet-meguszta-hegedus.

“Pest megyében toboroz a Gárda” [The Guard is recruiting in Pest County]. 2009. Kuruc.info, 2 May 2009. Accessed 10 November 2015. www.kuruc.info/r/1/39719.

Pölöskei Ferenc . 2014. Tisza István és kora [István Tisza and his era] . Budapest: Éghajlat Könyvkiadó.

Pótó János . 2003. Az emlékeztetés helyei: Emlékművek és politika [The place of remembrance: Memorials and politics] . Budapest: Osiris.

Prohászka László . 2004. Szoborhistoriák [Statue stories] . Budapest: Városháza.

“Proletár” [Proletar]. 2015. Köztérkép, last updated 12 February 2015. Accessed 22 September 2015. www.kozterkep.hu/~/7810/proletar_debrecen_kiss_istvan_1961.html.

Rainer M. János . 2011. Bevezetés a kádárizmusba [Introduction to Kadarism] . Budapest: L’Harmattan; 1956-os Intézet.

Reichel Peter . 2006. Der schöne Schein des Dritten Reiches. Gewalt und Faszination des deutschen Faschismus. Hamburg: Ellert & Richter.

Rév István . 2001. “Covering History.” In Disturbing Remains: Memory, History, and the Crisis of the Twentieth Century, edited by Roth Michael S. and Salas Charles , 231251. Los Angeles: Getty Research Institute.

Robbers Hans . 1986. Jewish Polices and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley: University of California Press.

Romsics Ignác . 2007. “Kultusz és ellenkultusz: A Horthy kép változásai” [Cult and counter-cult: The changing image of Horthy]. Rubikon 18, no. 10: 615.

“Rongyos Gárda-emléknap Harkán” [Ragged Guard commemoration in Harka]. 2012. Kuruc.info, 4 September 2012. Accessed 19 September 2015. www.kuruc.info/r/23/100590.

Sakmyster Thomas . 1994. Hungary’s Admiral on Horseback. Miklós Horthy, 1918–1944. New York: East European Monographs.

Salamon Konrád . 2008. “Vörösterror—fehérterror: Okok és következmények” [Red terror—white terror: Causes and consequences]. In Megtorlások évszázada: Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon [The century of revenge: Political terror and violence in Hungary in the twentieth century], edited by Szederjedi Cecilía , 1117. Budapest/Salgótarján: 1956-os Intézet.

Schivelbusch Wolfgang . 2003. The Culture of Defeat: National Trauma Mourning and Recovery. Translated by Chase Jefferson . New York: Metropolitan Books.

Sinkó Katalin . 1992. “A politikai rítusai: emlékműállítás, szobordöntés” [The rituals of politics: The erection and destruction of statues]. In A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra [The soldiers of the art: Stalinism and culture] , edited by György Péter and Turai Hedvig , 6779. Budapest: Corvina.

Somogyváry Gyula . 2004. És mégis élünk [And we are still alive] . Budapest: Auktor.

Stone Norman , and Glenny Misha . 1991. The Other Russia. London: Viking.

“Szabó Dezső-emlékmű” [Szabó Dezső memorial]. 2013. Köztérkép, last updated 9 December 2013. Accessed 19 September 2016. www.kozterkep.hu/~/3431/Szabo_Dezso_emlekmu_Budapest_1990.html.

Takaró Mihály . 2012. “Elfogulatlanul és teljes körüen kell bemutatni a 20. század magyar irodalmát” [The history of twentieth-century Hungarian literature should be shown objectively and in its complexity]. Demokrata.hu, 23 February 2012 (no longer online). Accessed 20 October 2015. www.demokrata.hu/cikk/takaro_elfogulatlanul_es_teljes_koruen_kell_bemutatnia_a_xx_szazad_magyar_irodalmat.

“Tanácsköztársasági emlékmű” [Memorial of the Hungarian Soviet Republic of 1919]. 2016. Köztérkép, last updated 24 February 2016. Accessed 19 June 2016. www.kozterkep.hu/~/9326/tanacskoztarsasagi_emlekmu_kiskunhalas_buda_istvan_1979.html.

Tormay Cécile . 2003. Bujdosó Könyv Feljegyzések 1918–1919-ből [An outlaw’s diary: Notes from 1918 and 1919]. Budapest: Gede Testvérek.

“Tormay Cécile ünnepségek és programmok” [Cécile Tormay celebration and programs]. 2012. Demokrata.hu, 10 October 2012 (no longer online). Accessed on 9 October 2015. www.demokrata.hu/cikk/tormay_cecile_unnepsegek_es_musorok.

Turbucz Dávid . 2016. A Horthy-Kultusz, 1919–1944 [The Horthy cult, 1919–1944] . Budapest: mta Bölcséstudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet.

Turbucz Dávid . 2013. “Antal József ministerelnök Horthy-képe” [József Antal’s Horthy images]. In Búvópatakok. Széttekintés. Évkönyv xix. [Aquifers. Outlook. Yearbook xix], edited by Rainer M. János , 177199. Budapest: Országos Széchenyi Könyvtár; 1956-os Alapítvány.

Ungváry Krisztián . 2000. “Sacco di Budapest, 1919. Gheorghe Mârdârescu tábornok válasza Harry Hill Bandholtz vezérőrnagy nem diplomatikus naplójára” [Sacco di Budapest, 1919: Marshall Gheorghe Mârdârescu’s response to the undiplomatic diary of General Harry Hill Bandholtz]. Budapesti Negyed, nos. 3–4: 173203.

Ungváry Krisztián . 2014. “Egy tábor, egy a zászló: a Fidesz történelemszemlélete” [One camp, one flag: Fidesz’s view of history]. In Magyar polip: a poszkommunista maffiaállam [The Hungarian squid: The post-communist mafia state], vol. 2, edited by Magyar Bálint , 389412. Budapest: Noran Libro.

Ungvári Krisztián , and Tabajdi Gábor . 2013. Budapest a diktatúrák árnyékában: titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek [Budapest in the shadow of dictatorships: Secret places, symbolic spaces, and locations of memorials] . Budapest: Jaffa.

Vermes Gábor . 2001. Tisza István . Budapest: Osiris.

Vörös Boldizsár . 2010. “Történelmi személyek—Új rendszerben: Emlékművek Szovjet-Oroszországban és a Magyarországi Tanácsköztárságban, 1917–1919” [Historical personalities—in the new regime: Memorials in Soviet-Russia and Council-Republic Hungary]. In 1919: A Magyarországi Tanácsköztársaság és a Kelet-Európai forradalmak [1919: The Hungarian Council Republic and the revolutions in Eastern Europe], edited by Pók Attila , 218236. Budapest: L’Harmattan.

vszk. 2009. “A ‘dicsőséges 133 nap’ valósága: 90 éve kezdődött a ‘patkánylázadás’” [The reality of the “glorious 133 days”: The “revolution of rats” started 90 years ago]. Alfahír, 21 March 2009. Accessed 24 September 2016. www.alfahir.hu/node/26196.

Zárug Péter Farkas . 2012. “Történelmi sodrásban a Tormay Cecile jelenség” [The Cecile Tormay phenomenon in the wind of history]. Demokrata.hu, 6 March 2012 (no longer online). Accessed 10 October 2016. www.demokrata.hu/ujsagcikk/tortenelmi_sodrasban_a_tormay_cecile_jelenseg.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 13 13 7
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0