External Politics—Internal Rivalries

Social Science Scholarship and Political Change in Communist Hungary

in East Central Europe
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

In this article, the author discusses two episodes in the history of Hungarian communist era social scientific research where changes occurring within the academic field had major tremors of momentous political change as their background. The first case is the breakthrough of an empiricist research program in economics in 1954–56, no doubt enabled and conditioned by the New Course following Stalin’s death. The second case is the purge in social theory and sociology (the so-called “Philosophers’ Process”) in the first half of the 1970s propelled by the conservative backlash in high politics in the wake of the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in August 1968. The main objective of the article is to explain the seeming paradox that in these two seemingly opposite kinds of cases (the one in the mid-1950s was about the emancipation of the field from under the yoke of Stalinist ideology, while the one in the early 1970s was undoubtedly a case of political repression) the transformation of the field was reasoned about and justified with the same positivist scientific ethos of a politically and ideologically unbiased, “value-free” science.

External Politics—Internal Rivalries

Social Science Scholarship and Political Change in Communist Hungary

in East Central Europe

Sections

References

Document 1 [1988–1989]. Hegedüs András Kitörési kísérleteim manuscript n.d. [1988–89]. Open Society Archives (osa) András Hegedüs Papers.

Document 2 1955. “Beszámoló a mta Közgazdaságtudományi Intézetének munkájáról” [Report on the work of the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences] attached to the minutes of the managing board of the Academy’s 2nd section 5 April 1955 mta ltii. Oszt. 2/5.

Document 3 1955. “Feljegyzés a Közgazdaságtudományi Intézet munkájáról” [Note on the activities of the Institute of Economics] (Autumn 1955) mta ltii. Oszt. 182/7.

Document 4 1956. “Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete munkájáról” [Report on the activities of the Institute of Economics] March 1956 attached to the Minutes of the 2nd section’s managing board 8 May 1956 mta ltii. oszt. 3/3.

Document 5 1956. Minutes of the Managing Board of the 2nd Section of the Academy of Sciences 8 May 1956 mta ltii. Oszt. 3/3.

Document 6 1958. Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences “Jelentés” (Report) dated 3 Feb. 1958 pia 288.f 33/1958/19.őe. The report was prepared for the investigation committee led by István Tömpe themselves reporting to the Secretariat of János Kádár’s new Hungarian Socialist Workers’ Party in March 1958.

Document 7 1988. András Hegedüs “Útkeresés” (unpublished manuscript) no date (from around 1988–89) Open Society Archives (osa) András Hegedüs Papers.

Document 8 1968. András Hegedüs “Sociology in Hungary. The dilemma of development” (manuscript 1968) osa András Hegedüs Papers.

Document 9 1966. “Az mta Szociológiai Kutató Csoport három éves munkaterve (1969–1971)” dated 31 October 1968. mta lt Szociológiai Intézet iratai box 31 doss. 2.

Document 10 1968. András Hegedüs “‘Kelet’ és ‘Nyugat’ szociológusainak találkozója” manuscript of an article that was to appear in Élet és Irodalom (30 September 1966) osa András Hegedüs Papers.

Document 11 1969. Iván Szelényi “Jelentés az ‘Urbanizáció és az iparosodás hatása az életformára’ címü konferenciáról” (dated 16 December 1969) mta lt Szociológiai Intézet 33. doboz 6. dossz. (a/a Vegyes Szelényi 1969).

Document 12 1992. András Hegedüs Három évtized kronológiája (manuscript) 1992 osa András Hegedüs Papers.

Document 13 1970. Letter by György Aczél to András Hegedüs Budapest November 12 1970—osa András Hegedüs Papers.

Document 14 1970. Letter by István Friss President of the 9th Economic and Legal Sciences Section of the Academy of Sciences to András Hegedüs Budapest July 7 1970—osa; András Hegedüs Papers.

Document 15 1972. Knopp András. “Feljegyzés egy szociológiai-filozófiai csoportosulásról” [Note about the emergence of a sociological-philosophical group] Strictly Confidential! Registry Nr. Tu/1194/2 Budapest 15 September 1972. mta lt Főtitkári iratok Fh – 219/1972. Papers of Béla Köpeczi the Academy’s Secretary General.

Document 16 1973. Letter by Júlia Szalai and Gábor Vági to Béla Köpeczi n.d. (May 1973) mta lt Fötitkári iratok F-76/1973 Levelezés 1973 Folder titled “Tiltakozások 1973 máj.-jún.” [Protests May–June 1973].

Document 17 1973. Letter by Ágnes Losonczi and Iván Szelényi to Béla Köpeczi Budapest 26 May 1973. mta lt Főtitkári iratok F-76/1973 Levelezés 1973 Folder titled “Tiltakozások 1973 máj.-jún.” [Protests May–June 1973].

Document 18 1962. Sándor Szalai’s autobiography dated 5 December 1962 mta lt Nemzetközi Kapcsolatok box nr. 40 dossier 204/2.

Document 19 1960. Letter by Sándor Szalai starting as “My dear Friend” to András Hegedüs dated 26 December 1960 osa András Hegedüs Papers.

Document 20 1962. Letter by Sándor Szalai to András Hegedüs (addressing the latter very intimately as “Dear Andris”) 5 April 1962 mta lt Szociológiai Intézet box nr. 33.

Document 21 1962. Letter by Sándor Szalai to Ferenc Erdei 3 December 1962. mta lt Főtitkári iratok.

Document 22 1961. Letter by Ferenc Erdei to András Hegedüs 15 March 1961 osa András Hegedüs Papers.

Document 23 1963. Ferenc Erdei’s Note concerning the matter of the Sociological Research Group 11 January 1963. mta lt Főtitkári iratok.

Document 24 1973. Report by Ms. Fodor Pálné Major of the Security Police Head of Sub-Division within Division iii/4. Of the Ministry of Interior 10 December 1972 Budapest Nr. 22-12/136/973. Major Fodor reported of an eavesdropped conversation between Sándor Szalai and Iván Szelényi in Szalai’s apartment on 20 October 1973. Szalai’s apartment as well as his telephone were tapped by the Hungarian State Security. Állambiztonsági Történeti Levéltár (Historical Archives of the State Security Organizations of Hungary) ábtl-3.1.7.-T-9738/4. Fols. 81–84.

Document 25 1972. Kulcsár Kálmán 1972. A társadalom és a szociológia Budapest: Kossuth Könyvkiadó pre-publication manuscript held in mta lt Szociológiai Intézet box 38 doss. 4.

Aczél György et al . 1973a. Országos agitációs propaganda és művelődési tanácskozás 1973. január 24–25. [National conference on agitation propaganda and culture 24–25 January 1973]. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.

Aczél György et al. 1973b. “Az mszmp Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről” [The Pronouncement of the Standing Committee on Cultural Policy of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party with Regard to the Anti-Marxist Views of Certain Scholars in the Social Sciences]. 1973. Magyar Filozófiai Szemle nos. iii: 159169.

Bart István and Hernádi Miklós eds. 1972. Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről [Conveyor belt and culture. Essays on American cultural life today]. Budapest: Gondolat Kiadó.

Birnbaum Norman . 1969. The Crisis of Industrial Society . New York: Oxford University Press.

Birnbaum Norman . 1971. Toward a Critical Sociology. New York: Oxford University Press.

Ferge Zsuzsa . 1979. A Society in the Making. Hungarian Social and Societal Policy 1945–75 . New York: Penguin Books Ltd.

Ferge Zsuzsa and Rupp Kálmán . 1970. “A munkaerő és életszínvonal távlati tervezési hipotéziseinek vitája (A hipotézisekhez hozzászólók leveleinek összefoglaló elemzése)” [Debate on the Hypotheses Regarding the Long-Term Planning of Labor Force and Living Standards]. Gazdaság 6 no. 4: 6172.

Friss István . 1957. “Előszó” [Preface]. In vol. 1 of A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve [Yearbook of the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gábor László ed. 1990. A szociológia a politika felvonulási területe …” Dokumentumok a hetvenes évek szociológiai életéről (Válogatás Szalai Sándor hagyatékából) [“Sociology has become the marching grounds of politics …” Documents from Life in the Sociological Profession during the 1970s]. Budapest: mta Szociológiai Kutató Intézete.

Gorz Andre . 1967. Le socialisme difficile. Paris: Seuil.

Habermas Jürgen . 1971. Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.

Mills C. Wright . 1956. The Power Elite . New York: Oxford University Press.

Péteri György . 1993. “The Politics of Statistical Information and Economic Research in Communist Hungary, 1949–1956.” Contemporary European History 2 pt. 2 (July): 149167.

Péteri György . 1996. “Controlling the Field of Academic Economics: Hungary, 1953–1976.” Minerva 34 no. 4 (Winter): 367380.

Péteri György . 1997. “New Course Economics: The Field of Economic Research in Hungary after Stalin, 1953–1956.” Contemporary European History 6 pt. 3 (November): 295327.

Péteri György . 1998. “A fordulat a magyar közgazdaságtudományban” [The break in Hungarian economic research]. In A fordulat évei 1947–1949. Politika ideológia és müvészet a pártállam születésének időszakában [The years of transformation 1947–1949. Politics ideology and art during the time of the birth of the party-state] edited by Standeisky Éva 185201. Budapest: 1956-os Intézet.

Péteri György . 2002. “Purge and Patronage: Kádár’s Counterrevolution and the Field of Economic Research in Hungary, 1957–58.” Contemporary European History 11 pt. 1 (February): 125152.

Péteri György . 2016. “Contested Socialism: The Conflict between Critical Sociology and Reform Economics in Communist Hungary, 1967–71.” Social History 41 no. 3: 249266.

Rainer János . 2008. “Prága-Korcula-Budapest, 1968. Augusztus 21.” Élet és irodalom 52 no. 32 (8 August 2008). Last accessed on 19 August 2016 at http://www.es.hu/rainer_m_janos;praga-korcula-budapest_1968_augusztus_21;2008-08-11.html.

Riesman David . 1950. The Lonely Crowd. New Haven: Yale University Press.

Riesman David . 1964. Abundance for What? Garden City ny: Doubleday.

Rozgonyi Tamás and Szántó Miklós eds. 2007. Hatalom politika társadalomtudomány. Interjúk a magyar szociológia újjászületésének körülményeiről az 1960-as években [Power politics social science. Interviews on the conditions of the rebirth of Hungarian sociology in the 1960s]. Budapest: mta Szociológiai Kutatóintézet.

Szántó Miklós ed. 1979. Tanulmányok az életmódról [Studies about life styles]. Budapest: Gondolat Kiadó.

Varga Károly . n.d. [probably 1974 or 1975]. “Sociology in Hungary.” In Sociology in Eastern Europe edited by Kolaja Jiri Thomas and Das Man Singh 231266. New Delhi: Books & Periodicals.

Vass Henrik ed. 1979. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–1975. [The resolutions and documents of the Hungarian Socialist Workers’ Party 1971–1975]. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 24 24 12
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0