The Legal Position of Vulnerable People in the Future: Improving or Going Backwards?

in European Journal of Health Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Two vulnerable groups in our society are children with psychiatric problems and people with intellectual disabilities. The demand for care is growing every year in both groups. The current (Dutch) legal status of people with intellectual disabilities and children with psychiatric problems is one in which too much attention is devoted to the right to self-determination. An important question is whether this central feature is enough to support clients in both groups in such a way that they can develop their abilities. The Dutch government is currently preparing new legislation to replace the Psychiatric Hospitals Act. We recommend that this legislation should also take account of the right to development and the right to good care in order to deal with the dilemmas that will arise in the near future.

The Legal Position of Vulnerable People in the Future: Improving or Going Backwards?

in European Journal of Health Law

Sections

References

1)

J. Legemaate“Het zelfbeschikkingsrecht: een oud debat in nieuw licht”Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 28 (2004) pp. 18-20.

6)

A.C. HendriksIn beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept (Leiden: Stichting NJCM-Boekerij2006) p. 11.

7)

V.E.T. DörenbergKind en stoornis. Een systematisch onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrie (diss.), (The Hague: Boom Juridische Uitgevers2010) pp. 372-373.

8)

B.J.M. Frederiks“The rights of people with an intellectual disability in the Netherlands: From restriction to development”European Journal of Health Law 14 (2007) 149-163.

10)

See S. Sytema et al.Verkenningen in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Utrecht: Trimbos Institute2006) p. 12 referring to the HBSC study in 2002 (T. ter Bogt S. van Dorsselaer and W. Vollebergh Psychische gezondheid risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren (Utrecht: Trimbos Institute 2003) and the study of Verhulst et al. in 1997 (F.C. Verhulst et al. “The prevalence of DSM-III-R diagnoses in a national sample of Dutch adolescents” Archives of General Psychiatry 54 (1997) pp. 329-336).

11)

H.G. Bosweger et al.Jeugd-ggz breed beschikbaar. Ambities voor de jaren 2006-2008 (Amersfoort: GGZ Nederland2007) p. 15 note 2. The note refers to F.C. Verhulst “Kinder en Jeugdpsychiatrie” in: A. de Jong et al. Handboek Psychiatrische Epidemiologie (Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom 1999). It is noted that prevalence rates vary mainly because of differences in definitions and research methods.

16)

GGZ NederlandZorg op waarde geschat. Update. Sectorrapport ggz 2010 (Amersfoort: GGZ Nederland2010) p. 19. This report also reveals that between 2005 and 2009 the largest increase in mental health clients was in the child and youth mental health sector where the number of clients increased by 60-75 per cent (p. 27).

30)

B.J.M. FrederiksDe rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Van beperking naar ontplooiing (diss.), (The Hague: Sdu Uitgevers BV2004).

33)

B.J.M. Frederiks“Juridische houdbaarheid van vrijheidsbeperking rammelt. Brandon is meer dan een gevaar”Medisch Contact 66 (2011) pp. 548-550; Inspectie voor de Gezondheidszorg Kwaliteit van zorg bij langdurige vrijheidsbeperking van mensen met een verstandelijke beperking: vooral de dialoog ontbreekt (The Hague: 2011).

39)

H. van de KlippeDwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische opname. Een juridische beschouwing (Nijmegen: Ars Aequi Libri1997) p. 205.

54)

See M. de LangenRecht voor jeugdigen. Een onderzoek naar rechten en rechtsbeginselen in het jeugdrecht (Alphen aan den Rijn: Samsom Uitgeverij1973) p. 24.

61)

Act of 25 February 2008Bulletin of Acts and Decrees 2008 80; Articles 38a-38c.

63)

Act of 13 July 2002Bulletin of Acts and Decrees 2002 431 as amended by Act of 25 February 2008 Bulletin of Acts and Decrees 2008 80 Articles 14a-14g.

64)

R.B.M. KeurentjesRapport van de derde Evaluatiecommissie van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. 1. Evaluatierapport: voortschrijdende inzichten (The Hague: Ministry of Health, Welfare and Sport2007) p. 106.

69)

B.J.M. Frederiks“Compulsory care and coercion: a new Dutch Legal Framework for restraints in the care for people with an intellectual disability”Challenging behaviour & Mental Health SIRG newsletter (2010).

73)

J. Legemaate“Besluiten over dwang in de psychiatrie: ken je klassieken!”Nederlands Juristenblad (2008) pp. 1852-1856; T.P. Widdershoven “Dwangpsychiatrie: rechters deskundigen kwaliteit en geld” Nederlands Juristenblad (2008) pp. 1863-1864; J.R. van Veldhuizen “Adviseren of beslissen? De positie van de Commissie Psychiatrische Zorg in de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg” Journaal Ggz en recht (2009) pp. 155-171; and several articles in Journaal Ggz en recht 7(2) (2011).

74)

See J.R. van Veldhuizen“Wat wordt er van de Wet verplichte ggz zonder een commissie?”Journaal Ggz en recht 7(3-4) (2011) pp. 63-68.

75)

V.E.T. Dörenberg“Het Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg”Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 35 (2011) pp. 291-292.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 6
Full Text Views 6 6 3
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0