Is Green Better than Blue? The Danish jha Opt-out and the Unilateral Attempt to Attract Highly Skilled Labour

in European Journal of Migration and Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

In 20–30 years Denmark will, just like the rest of the eu, be in need of an increasing number of highly skilled workers from outside the eu to sustain its welfare society. While the eu has adopted a common Blue Card aiming at making it possible for foreign workers to live and work in most of the eu, Denmark has, due to its opt-out in Justice and Home Affairs, chosen its own Green Card Scheme. This article looks into this choice and compares the recent Danish attempt to attract high skilled workers with the Blue Card directive. It analyses the differences and similarities between the two schemes and investigates why initiatives to attract highly skilled workers have not been successful at either the Danish nor the European level.

Sections

References

AlbertsenK.B. Hvor er Danmarks migrationspolitiske ambitioner? Berlingske 2012a 10 May

AlbertsenK.B. Europeanising labour migration policies and pursuing national objectives. Danish Institute for International Studies (diis) Policy Briefs 2012b July 2012

Aliens Consolidation Act (Aliens Act) Bekendtgørelse af udlændingeloven lbk no. 1021 of 19 September 2014

Bay-LarsenA. Eksperter: Frygten for udlændingespøgelset hæmmer Danmarks konkurrenceevne Ugebrevet A4 2015

BrobergM.B. Ordning for udenlandsk arbejdskraft har fejlet Jyllands-Posten 2013 10 May

Bury (Kość)P. Domestic adaptation and modalities of implementation of the Blue Card directive 2013 Paper presented at the European Consortium for Political Research 7th General Conference 4–7 September 2013 Bordeaux, France

CernaL. The eu Blue Card: preferences, policies, and negotiations between Member States 2 Migration Studies 2013a 73 96

CernaL. Understanding the diversity of eu migration policy in practice: the implementation of the Blue Card initiative Policy Studies 2013b 34 180 200

Council Directive 2009/50/ec of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment Blue Card directive O.J. 155 of 18 June 2009

Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Årsrapport for International Citizen Service 2011 2011 16 July 2012

Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Nyhed om de foreløbige tal for erhvervs- og studieområdet 2012 2012

Danish Chamber of Commerce, Dansk Erhverv Dansk Erhvervs uddannelsespolitiske vision. 25 procent af en ungdomsårgang skal have en universitetsuddannelse i 2025 2009 Fremtidsscenarier for efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft i Danmark, 31 July 2009 available online at https://www.danskerhverv.dk/Materialer/Documents/Temapublikation-Dansk-Erhvervs-fremtidsvisioner-for-universitetet-2009.pdf.

djøf Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft 2010 23. November 2010, available online at http://djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/dj-oe-fs-politikker/~/media/Documents/Djoef/D/Djoefernes%20arbejdsmarked%20frem%20mod%202030.ashx.

EiseleK. Why come here if I can go there? Assessing the ‘Attractiveness’ of the eu’s Blue Card Directive for ‘Highly Qualified’ Immigrants neujobs 2013 Working Paper No. D18.2/September 2013, Centre for European Policy StudiesEuropean Commission (2015) 13 May 2015 Brussels Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, com (2015) 240 final

European Commission Communication from the Commission, Policy Plan on Legal Migration, com 2005 Brussels Commission of the European Communities (2005) 669 final, 21 December 2005

European Commission Commission Communication The demographic future of Europe – from challenge to opportunity, com 2006 Brussels 12 October 2006 (2006) 571 final

European Commission Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2009/50/ec on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment com 2014 Brussels 22 May 2014 (2014) 287 final

European Commission, Directorate-General for Economic Financial Affairs The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 eu Member States (2010–2060), Joint Report prepared by the European Commission (dg ecfin) and the Economic Policy Committee (awg), European Economy 2012 2/2012

FarguesP. International Migration and Europe’s Demographic Challenge, eu–us Immigration Systems 2011/09 2011 San Domenico di Fiesole European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies

FarguesP.McCormickA. Ageing of skills and complementary immigration in the eu, 2010–2025, eui Working Paper rscas 2013/81 2013 San Domenico di Fiesole European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration Policy Centre

Government Regeringen På vej mod en ny integrationspolitik 2002 5 March 2002, available online at http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/1B8DFA83-01D5-4C53-B800-08B35D149E1C/1625/ny_integrationspolitik.pdf.

Government Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden 2006 April 2006, available online at http://www.stm.dk/publikationer/velfaerdsreform/velfaerd_web.pdf.

Government Regeringen Regeringens plan for international rekruttering Danmark – et godt sted at arbejde 2007 Oktober 2007, available online at http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/07E204F2-A862-48EB-84FA-4FB47637F970/0/danmark_et_godt_sted_at_arbejde.pdf.

Government Regeringen Regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen 2011 Oktober 2011, available online at http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf.

Government Regeringen Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 2012 Maj 2012, available online at http://www.stm.dk/multimedia/danmark_i_arbejde_-_udfordringer_for_danskkonomi_mod_2020_web.pdf.

Government Regeringen Regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden 2015 Juni 2015, available online at http://www.statsministeriet.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2016.pdf.

GümüsY.K. eu Blue Card Scheme: The Right Step in the Right Direction? European Journal of Migration and Law 2010 12 435 453

HansenS.G. Stort mis-match mellem udbud og efterspørgsel på universitetsuddannede Dansk Industri Indsigt 2013 Juni 2013, available online at http://publikationer.di.dk/dikataloger/281/.

KalantaryanS.MartinI. Reforming the eu Blue Card as a Labour Migration Tool? Policy Brief 2015 May 2015 (2015/8)

LarsenJ.B. Røde partier vil justere greencard-ordning Berlingske Nyhedsbureau 2013 May 11

MartinI.VenturiniA. A Comprehensive Labour Market Approach to eu Labour Migration Policy Migration Policy Centre eui, Policy Brief 2015 May 2015 (2015/7)

Ministry of Finance, Finansministeriet Aftale om en jobplan 2008 28. februar 2008, available online at http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2008/02/aftale-om-en-jobplan/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2008/jobplan.ashx.

Ministry of Justice The Danish Immigration Service and The Danish Agency for Labour Market and Recruitment Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen and Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Tal og fakta på udlændingeområdet 2012 2013 available online at http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/SearchStatistics.htm?searchtype=statistics.

PeersS. Legislative Update: ec Immigration and Asylum Law Attracting and Deterring Labour Migration: The Blue Card and Employer Sanctions Directive European Journal of Migration and Law 2009 11 387 426

PeersS. eu Justice and Home Affairs 2011 Oxford Oxford University Press

Rambøll Integrationsministeriet undersøgelse af greencardordningen 2010 Oktober 2010 .

Rambøll Analyse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Arbejdsindvandring i Danmark 2012 Juni 2012, available online at http://www.sfr.dk/da/International-rekruttering/Publikationer/Arkiv/Analyserapport-om-arbejdsindvandring-i-Danmark.aspx.

SeidelinC.A. Højtuddannede udlændinge øger produktiviteten og væksten i Danmark Confederation of Danish Industry 2011 available online at http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Arbejdskraft/analyser/Udenlandsk%20arbejdskraft/Topm%C3%B8de%20-%20Tiltr%C3%A6kning%20af%20arbejdskraft%20fra%20udlandet_medieegnet%20version.pdf.

StarupP. Grundlæggende udlændingeret i 2012 Copenhagen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

StubagerS.FlinkM. Kloge udlændinge dumper Danmark Jyllands-Posten 2013 November 2

The Danish Immigration Service Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 2014

The Danish Society of Engineers, ida Prognose for mangel på ingeniører og scient’er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient’er frem mod 2020 2011 August 2011, available online at https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/ida_analyse_prognose_for_mangel_paa_ingenioerer_og_scient_2011.pdf.

The National Labour Market Authority Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011 Rapport om rekruttering af arbejdskraft fra tredjelande Juli 2011 .

The Organisation for Economic Co-operation and Development, oecd Economic Survey of the European Union 2012 2012

Van ParijsP. Linguistic Justice for Europe and for the World 2011 Oxford Oxford University Press

WeisbrockA.HercogM. The Legal framework for highly-skilled migration to the eu: eu and US labour migration policies compared 2010 Maastricht Maastricht Graduate School of Governance Working Paper MGSoG/2010/001

3

A. Weisbrock and M. Hercog (2010), The legal framework for highly-skilled migration to the eu: eu and us labour migration policies compared, Maastricht: Maastricht Graduate School of Governance, Working Paper MGSoG/2010/001.

5

European Commission (2015), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, com(2015) 240 final, Brussels 13 May 2015.

7

Rambøll (2012), Analyse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Arbejdsindvandring i Danmark, p. 5.

11

S.G. Hansen (2013), ‘Stort mis-match mellem udbud og efterspørgsel på universitetsuddannede’, Dansk Industri Indsigt, pp. 1–3.

16

C.A. Seidelin (2011), Højtuddannede udlændinge øger produktiviteten og væksten i Danmark, Confederation of Danish Industry, p. 1.

17

Ibid., p. 2.

19

Ibid., p. 20.

23

Act no. 365 of 6 June 2002.

24

Government, Regeringen (2002), På vej mod en ny integrationspolitik.

27

See also the critique by Albertsen, K.B. (2012a), ‘Hvor er Danmarks migrationspolitiske ambitioner?’, Berlingske (10 May 2012).

28

L 152 of 28 February 2002, remarks on p. 37, cf., P. Starup (2012), Grundlæggende udlændingeret i, Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, at p. 160.

30

Government, Regeringen (2006), Fremtidens velstand og velfærd. Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden.

34

Starup (2012), at 255.

35

Government, Regeringen (2007), Regeringens plan for international rekruttering. Danmark – et godt sted at arbejde.

37

Ministry of Finance, Finansministeriet (2008), Pressemeddelelse 28 February 2008 – Aftale om en jobplan. The greencard scheme was expanded, along with the other job schemes put in place to attract foreign labour via act no. 486 of 17 June 2008 (Ændring af udlændingeloven. Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).

38

Ministry of Finance, Finansministeriet (2008), Pressemeddelelse 28 February 2008 – Aftale om en jobplan, p. 9.

40

Government, Regeringen (2012), Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 2020, at 102.

42

Government, Regeringen (2012), at 103.

46

Government, Regeringen (2012), at 6.

47

Rambøll (2010), Integrationsministeriet undersøgelse af greencardordningen, p. 10: in this study 59.3% of the respondents were undertaking unskilled jobs (the questionnaire was dealt among holders of Green Cards in 2008–2009).

49

Agreement of 26 June 2014, Aftale om en reform af international rekruttering, Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft.

50

Lovforslag no. 61 af 12 November 2014, Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).

53

A. Bay-Larsen (2015), ‘Eksperter: Frygten for udlændingespøgelset hæmmer Danmarks konkurrenceevne’, Ugebrevet A4.

54

Government, Regeringen (2015), Regeringsgrundlaget. Sammen for fremtiden, Juni 2015, p. 13.

55

European Commission (2005), Communication from the Commission, Policy Plan on Legal Migration, com(2005) 669 final, 21 December 2005, Brussels.

59

K.B. Albertsen (2012b), Europeanising labour migration policies and pursuing national objectives, Danish Institute for International Studies (diis) Policy Briefs, July 2012.

60

Cerna (2013a), at 16.

62

Cerna (2013a), ibid.

63

S. Peers (2009), ‘Legislative Update: ec Immigration and Asylum Law Attracting and Deterring Labour Migration: The Blue Card and Employer Sanctions Directive’, 11 European Journal of Migration and Law (2009) 387–426, at 392 and 407.

64

K. Eisele (2013), Why come here if I can go there? Assessing the ‘Attractiveness’ of the eu’s Blue Card Directive for ‘Highly Qualified’ Immigrants, neujobs Working Paper No. D18.2/September 2013, San Domenico di Fiesole: Centre for European Policy Studies; P. Bury (Kość) (2013), Domestic adaptation and modalities of implementation of the Blue Card directive, Paper presented at the European Consortium for Political Research 7th General Conference. 4–7 September 2013, Bordeaux, France.

67

S. Kalantaryan and I. Martin (2015), ‘Reforming the eu Blue Card as a Labour Migration Tool?’, Policy Brief 2015/8, Florence: Migration Policy Centre.

69

See I. Martin and A. Venturini (2015), ‘A Comprehensive Labour Market Approach to eu Labour Migration Policy’, Migration Policy Centre eui, Policy Brief 2015/7, Florence: Migration Policy Centre, at p. 3.

74

S. Stubager and M. Flink, ‘Kloge udlændinge dumper Danmark’, Jyllands-Posten (2 November 2013).

75

M.B. Broberg, ‘Ordning for udenlandsk arbejdskraft har fejlet’, Jyllands-Posten (10 May 2013).

76

Broberg (2013), ibid.

77

J.B. Larsen (2013), ‘Røde partier vil justere greencard-ordning’, Berlingske Nyhedsbureau.

81

Rambøll (2010), Integrationsministeriet undersøgelse af greencardordningen.

84

The Danish Immigration Service (2014), Tal og fakta på udlændingeområdet 2013, Forår 2014, p. 66.

85

European Commission (2014), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2009/50/ec on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment, com(2014) 287 final, 22 May 2014, Brussels, p. 11.

86

European Commission (2014), ibid., p. 10.

87

European Commission (2015), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, com(2015) 240 final, Brussels 13 May 2015, p. 15.

88

Foresight (2011), Migration and Global Environmental Change. Final Project Report, London: The Government Office for Science.

Figures

  • The Aliens Act – Changes in the legislation on hsw.
    View in gallery
  • Comparison of the most important features of the eu Blue Card and the Danish Green Card.
    View in gallery

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 10 10 6
Full Text Views 6 6 5
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0