INTRODUCTION: PERFORMING ARTS AND THE AVANT-GARDE

Experiment

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Anon., "L.ektsiia o futurizme," Russkie vedomosti, No. 284, Dec. 10, 1913, p. 5. 2. Nikolai Radlov remarked that Larionov's "traktal o 'luchizme' i 'pnevmoluchizme', v ko- torom ssylkami na ul'traftoletovye i iks-luchi, na tol'ko chto vychitannye, no neponiatye zakony optiki avtor dokazyvaia, chto vidim, i prizyval izobrazhat' ne predmety, a kakie-to nevidimoe izlucheniia etikh predmelov." Nikolai Radlov, 0 Futurizm i pr. (Petersburg: Akvilon, 1923), p. 19.

内容统计数据

全部期间 过去一年 过去30天
摘要浏览次数 28 13 1
全文浏览次数 42 1 0
PDF下载次数 3 1 0