Deutscher, Lenin and the East-European Perspectives

On the History of the Theory of Socialism

in Historical Materialism
No Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The article introduces the reception of Isaac Deutscher’s work in Eastern Europe in a historical context and shows how deeply this reception was connected to the various transformations of the system, which had been established after the victory of the Russian October Revolution. The author gives a Marxist analysis of the historical development of state socialism and the various changes in Eastern-European Marxist thought which accompanied this history. He belongs to that school of thought which defines this system as state socialism, and he gives a theoretical analysis of its main characteristics, adding that 1989 failed to fulfil the expectations and hopes of many Western and Eastern-European Marxists.

Deutscher, Lenin and the East-European Perspectives

On the History of the Theory of Socialism

in Historical Materialism

Sections

References

AliTariq ‘The Life and Death of Trotsky’ The Guardian 2009 October 31 available at: <https://www.theguardian.com/books/2009/oct/31/trotsky-stalin-service-patenaude>

BánfalviCsaba ‘Isaac Deutscher potréjához [Towards a Portrait of Isaac Deutscher]’ Filozófiai Figyelő 1985 4 55 64

BarthaEszter Alienating Labour: Workers on the Road from Socialism to Capitalism in East Germany and Hungary 2013 Oxford Berghahn Books

BéládiLászlóKrauszTamás Sztálin. Történelmi vázlat [Stalin: A Historical Outline] 1988 Budapest Láng

BéládiLászlóKrauszTamás Stalin 1989 Moscow Politizdat

BenceGyörgyKisJánosMark Rakovski ‘A szovjet típusú társadalom marxista szemmel’ Magyar füzetek könyvei 1983 Volume 5 Paris Magyar füzetek kiadása

CliffTony ‘The End of the Road: Deutscher’s Capitulation to Stalinism’ International Socialism 1963 I 15 available at: <https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1963/xx/deutscher.htm>

DaleGareth Reconstructing Karl Polanyi: Excavation and Critique 2016 London Pluto Press

DavidsonNeil ‘Isaac Deutscher: The Prophet His Biographer and the Watchtower’ International Socialism 2004 104 available at: <http://isj.org.uk/isaac-deutscher-the-prophet-his-biographer-and-the-watchtower/>

DavidsonRjurik ‘On Rereading Isaac Deutscher’ Overland 2012 November 27 available at: <https://overland.org.au/2012/11/on-rereading-isaac-deutscher/>

DeutscherIsaac ‘Lenin’s Last Dilemma’ The American Socialist 1959 April 5 7 available at: <https://www.marxists.org/history/etol/newspape/amersocialist/deutscher02.htm>

DeutscherIsaac Stalin: A Political Biography 1967 London Oxford University Press

DeutscherIsaac ‘Germany and Marxism’ New Left Review 1968a I 47 61 69

DeutscherIsaac DeutscherTamara ‘The Russian Revolution and the Jewish Problem’ The Non-Jewish Jew and Other Essays 1968b London Oxford University Press

DeutscherIsaac A befejezetlen forradalom [The Unfinished Revolution] 1968c Budapest Kossuth Kiadó

DeutscherIsaac Lenin’s Childhood 1970a London Oxford University Press

DeutscherIsaac Russia China and the West: A Contemporary Chronicle 1953–1966 1970b London Oxford University Press

DeutscherIsaac DeutscherTamara ‘Marxism in Our Time’ Marxism in Our Time 1971 [1965] Berkeley The Ramparts Press

DeutscherIsaac ‘Korabeli krónika Sztálin halálától Malenkov bukásáig 1953–1966’ Adalékok Kelet-Európa történetéhez [More on the History of Eastern Europe] 1983 Volume II Budapest Független Kiadó

DeutscherIsaac ‘Az orosz forradalom és a zsidókérdés [The Russian Revolution and the Jewish Problem]’ Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában. Fejlődés-Tanulmányok [The Jewish Question in East-Central Europe: Studies on Developments] 1985 Budapest ELTE, ÁJTK Department of Social Sciences

DeutscherIsaac Sztálin. Politikai életrajz 1990 Budapest Európa Könyvkiadó

DeutscherIsaac The Prophet Unarmed: Trotsky 1921–1929 2003 London Verso

EbelJohn ‘Forging History: Isaac Deutscher and E.H. Carr’ n.d. available at: <https://www.academia.edu/4091635/Forging_History_Isaac_Deutscher_and_E.H._Carr>

FehérFerencHellerÁgnesMárkusGyörgy Dictatorship over Needs: An Analysis of Soviet Societies 1984 Oxford Basil Blackwell

FitzpatrickSheila ‘The Old Man’ London Review of Books 2010 April 22 27 29 available at: <http://www.lrb.co.uk/v32/n08/sheila-fitzpatrick/the-old-man>

HabermasJurgen MorganBen ‘What Does Socialism Mean Today? The Rectifying Revolution and the Need for New Thinking on the Left’ New Left Review 1990 I 183 3 21

HellerÁgnesFehérFerencMárkusGyörgy Diktatúra a szükségletek felett 1981 Budapest Cserépfalvi Kiadó

JacobsonJulius JacobsonJulius ‘Isaac Deutscher: The Anatomy of an Apologist’ Soviet Communism and the Socialist Vision 1972 [1956] New Brunswick, NJ. Transaction Books available at: <https://www.marxists.org/history/etol/writers/jacobson/1965/10/deutscher.htm>

KrauszTamás Pártviták és történettudomány [Party Debates and the Historical Sciences] 1991 Budapest Akadémiai Kiadó

KrauszTamás Megélt rendszerváltás [Regime Change: The Experience] 1994 Budapest Cégér

KrauszTamás ‘Ahistorical Political Economics’ Social Scientist 1996 24 1–3 111 127

KrauszTamás ‘Az 1956-os munkástanácsokról’ Eszmélet 2006 January 1 available at: <http://eszmelet.hu/krausz_tamas-az-1956-os-munkastanacsokrol/>

KrauszTamás Krausz ‘Előszó [Introduction]’ 2010 2010

KrauszTamás Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa xx. századi történetében Ruszisztikai Könyvek xxxiii 2011 Budapest Russica Pannonica

KrauszTamás ‘On the Workers’ Councils of 1956’ Hindu istenek sziámi tigrisek Balogh András 70 éves [Hindu Gods Siamese Tigers: For the Seventieth Birthday of András Balogh] 2014 Budapest ELTE, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék

KrauszTamás BethlenfalvyBalintFenyoMario Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography 2015 New York Monthly Review Press

KrauszTamás Lukács György és a szocialista alternatíva: tanulmányok és dokumentumok 2010 Budapest Eszmélet Alapítvány

KrauszTamásSzigetiPéter Államszocializmus. Értelmezések—viták—tanulságok [State Socialism: Interpretations—Debates—Lessons] 2007 Budapest L’Harmattan

KrauszTamásTütőLászló Válaszúton: Politikai Átmeneti korszak? Szocializmus? Kapitalizmus? 1988 Budapest ELTE, ÁJTK Department of Social Sciences

LeninVladimir Ilyich ‘On Cooperation’ Collected Works 1965 [1923] Volume 33 Second English Edition Moscow Progress Publishers available at: <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/jan/06.htm>

LeninVladimir Ilyich ‘Draft Theses on the Role and Functions of the Trade Unions under the New Economic Policy’ Collected Works 1971 [1922] Volume 42 Moscow Progress Publishers available at: <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/dec/30b.htm>

LomaxBill Magyarország 1956 1986 Budapest Aura Kiadó

LukácsGyörgy A társadalmi lét ontológiájáról [On the Ontology of Social Being] 1976a Volume I: Történeti fejezetek [Historical Chapters] Budapest Magvető Kiadó

LukácsGyörgy A társadalmi lét ontológiájáról [On the Ontology of Social Being] 1976b Volume III Prolegomena Budapest Magvető Kiadó

LukácsGeorg FernbachDavid The Ontology of Social Being 1978a Volume 1: Hegel’s False and his Genuine Ontology London The Merlin Press

LukácsGeorg FernbachDavid The Ontology of Social Being 1978b Volume 2: Marx’s Basic Ontological Principles London The Merlin Press

LukácsGeorg FernbachDavid The Ontology of Social Being 1980 Volume 3: Labour London The Merlin Press

MandelErnest FaganGus Beyond Perestroika: The Future of Gorbachev’s USSR 1991 Revised Edition London Verso

MészárosIstván Beyond Capital: Toward a Theory of Transition 1995 London The Merlin Press

MészárosIstván ‘Lényegi egyenlőség és lényegi demokrácia [Substantive Equality and Essential Democracy]’ Eszmélet 2015 107 5 11

RogovinVadim Byla li alternativa?: Trotskizm vzgliad cherez gody 1996 Moscow Terra

SartreJean-Paul ‘Socialism in One Country’ New Left Review 1976 I 100 143 163

ServiceRobert Trotsky: A Biography 2011 Cambridge, MA Harvard University Press

TőkeiFerenc Az ázsiai termelési mód kérdéséhez [On the Issue of the Asiatic Mode of Production] 1965 Budapest Kossuth Könyvkiadó

TőkeiFerenc A társadalmi formák elméletéhez [On the Theory of Social Formation] 1968 Budapest Kossuth Könyvkiadó

ToselAndré ‘Az idős Lukács és a Budapesti Iskola’ Eszmélet 2003 January 1 available at: <http://eszmelet.hu/andre_tosel-az-idos-lukacs-es-a-budapesti-iskola/>

TütőLászlóKrauszTamás ‘Lenin a szocializmusba való politikai átmenet időszakáról [Lenin on the period of political transition to socialism]’ Társadalmi Szemle 1984 39 7–8 108 116

van der LindenMarcel BendienJurriaan Western Marxism and the Soviet Union: A Survey of Critical Theories and Debates Since 1917 2007 Leiden Brill Historical Materialism Book Series

ZimmermannSusan BeckerJoachimWeissenbacherRudy ‘Geschlechterregime und Geschlechterauseinandersetzung im ungarischen “Staatssozialismus” ’ Sozialismen. Entwicklungsmodelle von Lenin bis Nyerere 2009 Vienna Promedia

ZimmermannSusan ‘Gender Regime and Gender Struggle in Hungarian State Socialism’ Aspasia: International Yearbook for Women’s and Gender History of Central Eastern and Southeastern Europe 2010 4 1 24

ZimmermannSusan ‘In and Out of the Cage: Hungarian Historical Writing on Women and Gender, late 1940s to late 1980s’ Aspasia: International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History 2014 8 125 149

4

Deutscher 1968a.

10

Deutscher 1968c.

12

Deutscher 1959.

15

Service 2011.

19

In 1985a young Hungarian author saw a highly important methodological advantage to be drawn from the message of Deutscher’s works on history: ‘Unlike some of Collingwood’s pupils however Deutscher rejects the subjectification of history. The chance elements of history cannot be ignored when historical events are under examination he says in his critique of Carr’s volume History of Soviet Russia. To pretend that history is only furthered by the great necessities is equivalent to squeezing history into abstract theoretical models rather than observing it impartially in its animate flow.’ (Bánfalvi 1985 p. 64.)

22

Lukács 1978bpp. 76–7.

23

Lukács 1978bp. 157.

24

Lukács 1978bp. 159. (For the original Hungarian see Krausz (ed.) 2010.)

27

Deutscher 2003pp. 108–9.

29

Lukács 1976app. 380–1.

31

Krausz 2010pp. 7–13.

32

Cliff 1963p. 20: ‘Deutscher is a puny figure compared to Herzen. The blood of workers spilt in Budapest does not prevent him from proceeding with his toast to Khrushchev. Deutscher opposed all the popular uprisings in Eastern Europe from June 1953 in East Germany to October 1956 in Poland and Hungary. He declared the latter to be counter-revolutions trying “unwittingly to put the clock back”. He cheered the Russian tanks which smashed the workers’ uprisings: “Eastern Europe (Hungary Poland and East Germany) found itself almost on the brink of bourgeois restoration at the end of the Stalin era; and only Soviet armed power (or its threat) stopped it there.” ’ In regard to 1956 Isaac Deutscher framed the question as that of a choice between socialism or capitalism. See Deutscher 1970b as well as its Serbo-Croat and German translations.

33

Jacobson 1972p. 93. ‘The Hungarians driven to heroic frenzy by justifiable grievances were unwittingly turning back the clock of revolutionary progress as the insurrection moved into its counter-revolutionary “Thermidorean” phase; while the Russians sought to rewind the clock with bayonets. Not content with paradoxical clocks Deutscher also repeated in more civilized and temperate manner some of the most malicious Communist canards against the Hungarian revolution. “The ascendancy of anti-Communism found its spectacular climax with Cardinal Mindszenty’s triumphal entry into Budapest to the accompaniment of the bells of all the churches of the city broadcast for the whole world to hear. The Cardinal became the spiritual head of the insurrection. A word of his now carried more weight than Nagy’s appeals. If in the classical revolutions the political initiative shifts rapidly from Right to Left here it shifted even more rapidly from Left to Right. Parties suppressed years ago sprang back into being among them the formidable Smallholders’ Party.” ’.

39

See also van der Linden 2007pp. 50–1. In Eastern Europe and especially Hungary Poland and the Soviet Union we cannot speak of a notable influence upon the circles of ‘critical Marxists’ by the theory of state capitalism which cannot be adapted to Marx’s theory of social formation since it is simply impossible to describe the Stalinist system of profit generation as a capitalist market economy in which accumulation of private ownership is carried on in the interests of a state bourgeoisie with any arguments in favour simply unacceptable on empirical grounds since the bureaucracy could not inherit even a holiday home.

40

See on this van der Linden 2007p. 119.

42

Tőkei 1965 and 1968. On the debate in the Soviet Union see Krausz 1991 pp. 162–6. The purges of the 1930s took their toll in this field as well one of its victims being the excellent Hungarian thinker Lajos Magyar.

44

Sartre 1976.

50

Fehér Heller and Márkus 1984pp. ix and xiii. ‘The socialist (but anti-Leninist) brand of East-European opposition that our theory represents will perhaps appeal to those Leftists whose objective is socialism as radicalised democracy not as dictatorship of any kind.’

51

Bence and Kis 1983. In Hungarian: Heller Fehér and Márkus 1981.

52

Krausz and Tütő (eds.) 1988pp. 209ff.

53

See also Lukács 1976bpp. 270–1.

60

See also Mészáros 1995‘the extraction of surplus-labour is regulated politically and not economically’ (pp. 630–1).

64

Mandel 1991.

65

See also Habermas 1990.

66

See also Krausz 1994.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 45 45 9
Full Text Views 131 131 66
PDF Downloads 8 8 2
EPUB Downloads 0 0 0