Vernacular Marxism: Proletarian Readings in Russian Poland around the 1905 Revolution

in Historical Materialism
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

The article seeks to fill a lacuna in Marxist scholarship concerning the actually-existing Marxism of politically-mobilised workers as an organic philosophy in its own right. To shed light on this issue, I investigate the reading-material which stimulated Marxist conversion and the accompanying intellectual invigoration of workers at the turn of the twentieth century in Russian Poland. For proletarian readers Marxism was the main political language, ushering them into the public sphere and allowing them to comprehend the emerging capitalist world. As a particular liaison of scientific knowledge and a practical political weapon, it allowed its adherents to redefine themselves and make political claims. Such a situational Marxism, drawing from but not reducible to the prevailing ‘orthodoxy’, allows one to see the latter as a socially diverse plethora of ideas.

Vernacular Marxism: Proletarian Readings in Russian Poland around the 1905 Revolution

in Historical Materialism

Sections

References

AminzadeRonald 1993Ballots and Barricades: Class Formation and Republican Politics in France 1830–1871Princeton, NJ.: Princeton University Press.

AndersonBenedict Richard O’Gorman 2006Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of NationalismRevised EditionLondon: Verso.

BaumanZygmunt 2009Memories of Class: The Pre-History and After-Life of ClassLondon: Routledge.

BernsteinBasil B. 1967Elaborated and Restricted Codes: Their Social Origins and Some ConsequencesIndianapolis, IN.: Bobbs-Merrill.

BlackledgePaul 2006‘Karl Kautsky and Marxist Historiography’Science & Society703: 337359.

BlancEric 2014‘National Liberation and Bolshevism Reexamined: A View from the Borderlands’John Riddell: Marxist Essays and Commentary20 Mayavailable at: <http://johnriddell.wordpress.com/2014/05/20/national-liberation-and-bolshevism-reexamined-a-view-from-the-borderlands/>accessed 9 October 2014.

BlitLucjan 1971The Origins of Polish Socialism: The History and Ideas of the First Polish Socialist Party 1878–1886Cambridge: Cambridge University Press.

BlobaumRobert 1984Feliks Dzierżyński and the SDKPiL: A Study of the Origins of Polish CommunismEast European Monographs № 154Boulder, CO./New York: Columbia University Press.

BlobaumRobert 1995Rewolucja: Russian Poland 1904–1907Ithaca, NY.: Cornell University Press.

BonnellAndrew G. 2002‘Did They Read Marx? Marx Reception and Social Democratic Party Members in Imperial Germany, 1890–1914’Australian Journal of Politics and History481: 415.

BoyarinJonathan (ed.) 1993The Ethnography of ReadingBerkeley, CA.: University of California Press.

BrackeWilhelm 1904Precz z socjalistami!London: Drukarnia Partyjna PPS.

BrockDitmar 1991Der schwierige Weg in die Moderne: Umwälzungen in der Lebensführung der deutschen Arbeiter zwischen 1850 und 1980Frankfurt am Main: Campus-Verlag.

BrooksJeffrey 1985When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature 1861–1917Princeton, NJ.: Princeton University Press.

BrzozowskiStanisław 1910Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowejWarsaw: Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego.

CalhounCraig J. 1982The Question of Class Struggle: Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial RevolutionChicago: University of Chicago Press.

CastoriadisCornelius 1987The Imaginary Institution of Societytranslated by Kathleen BlameyCambridge, MA.: The MIT Press.

ChwalbaAndrzej 1992Sacrum i rewolucja: socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych 1870–1918Kraków: Universitas.

ChwalbaAndrzej 1993‘Rola socjalistycznych druków ulotnych w kształtowaniu wiedzy i postaw politycznych robotników w dobie rewolucji 1905–1907’ in Społeczeństwo i politykaWarsaw: DiG.

CywińskiBohdan 2010Rodowody niepokornychWarsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

DonaldMoira 1993Marxism and Revolution: Karl Kautsky and the Russian Marxists 1900–1924New Haven, CT.: Yale University Press.

DuninJanusz 1974Papierowy bandyta: książka kramarska i brukowa w PolsceŁódź: Wydawnictwo Łódzkie.

EngelsFryderyk 1986Rozwój socjalizmu od utopii do naukiWarsaw: Książka i Wiedza.

FeelyCatherine 2010‘From Dialectics to Dancing: Reading, Writing and the Experience of Everyday Life in the Diaries of Frank P. Forster’History Workshop Journal691: 90110.

FrankStephen P. and Mark D. Steinberg 2001Cultures in Flux: Lower-Class Values Practices and Resistance in Late Imperial RussiaPrinceton, NJ.: Princeton University Press.

FreirePaolo 2014Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Editiontranslated by Myra Bergman RamosNew York: Bloomsbury Academic.

GarfinkelHarold 1984Studies in EthnomethodologyCambridge: Polity Press.

GerasNorman 1981‘Classical Marxism and Proletarian Representation’New Left ReviewI125: 7589.

GorzAndré 1997Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialismtranslated by Michael SonenscherLondon: Pluto Press.

GouldnerAlvin W. 1974‘The Metaphoricality of Marxism and the Context-Freeing Grammar of Socialism’Theory and Society14: 387414.

GramsciAntonio 2002Intellectuals Culture and the Partyedited by James MartinLondon: Routledge.

HalfinIgal 2000From Darkness to Light: Class Consciousness and Salvation in Revolutionary RussiaPittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Press.

HalfinIgal 2011Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik SelfSeattle, WA.: University of Washington Press.

HernandezRichard L. 2001‘The Confessions of Semen Kanatchikov: A Bolshevik Memoir as Spiritual Autobiography’Russian Review601: 1335.

JanowskiMaciej 2004Polish Liberal Thought before 1918Budapest: Central European University Press.

JastrzębskiWincenty 1966Wspomnienia 1885–1919Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

JaszczukAndrzej 1986Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870–1903Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

JedlickiJerzy 2008Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918: Inteligencja na rozdrożach 1864–1918Warsaw: Instytut Historii PAN.

JoycePatrick 1991Visions of the People: Industrial England and the Question of Class 1848–1914Cambridge: Cambridge University Press.

JoycePatrick 1994Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth-Century EnglandCambridge: Cambridge University Press.

KaczyńskaElżbieta 1970Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaboramiWarsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KaczyńskaElżbieta 1989Ludzie ukarani: więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

KaczyńskaElżbieta 1994Człowiek przed sądem: społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim (1815–1914)Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

KalabińskiStanisław and Feliks Tych 1976Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905–1907 na ziemiach polskichWarsaw: Wiedza Powszechna.

KancewiczJan 1961Rozłam w polskim ruchu robotniczym na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wWarsaw: Książka i Wiedza.

KancewiczJan 1984Polska Partia Socjalistyczna w latach 1892–1896Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KarwackiWładysław L. 1964Łódzka organizacja PPS-Lewicy 1906–1918Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

KarwackiWładysław L. 1975Łódź w latach rewolucji 1905–1907Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

KasprzakowaJanina 1965Ideologia i polityka PPS-Lewicy w latach 1907–1914Warsaw: Książka i Wiedza.

KatznelsonIra and Aristide R. Zolberg (eds.) 1986Working-Class Formation: Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United StatesPrinceton, NJ.: Princeton University Press.

KautskyKarl 1911Zasady Socjalizmu (program Erfurcki)Warsaw: Życie.

KautskyKarol 1950Nauki ekonomiczne Karola MarksaBiblioteka socjalizmu naukowegoWarsaw: Książka i Wiedza.

Kelles-KrauzKazimierz 1903Czy teraz nie ma pańszczyzny?London: Drukarnia Partyjna PPS.

Kelles-KrauzKazimierz 1906Jak się narody rządzą?Warsaw: Towarzystwo Wydawnictw Ludowych.

KiepurskaHalina 1963Bibliografia pism ulotnych rewolucji 1905–7 w Królestwie Polskim Bibliografia pism ulotnych rewolucji 1905–7 w Królestwie PolskimWarsaw: Biblioteka narodowa.

KmiecikZenon 1980Prasa polska w rewolucji 1905–1907Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Nauk.

KołakowskiLeszek 2005Main Currents of Marxism: The Founders the Golden Age the BreakdownNew York: W.W. Norton & Company.

KołodziejczykRobert 1974‘Pochodzenie i źródła rekrutacji klasy robotniczej’ in Polska klasa robotnicza. Zarys dziejówVolume 1Part 1Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

KormanowaŻanna 1949Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach 1866–1918Warsaw: Książka i Wiedza.

KorzecPaweł (ed.) 1958Źródła do dziejów rewolucji 1905–1907 w okręgu łódzkimVolume 1Part 2Warsaw: Książka i Wiedza.

KotkinStephen 1995Magnetic Mountain: Stalinism as a CivilizationBerkeley, CA.: University of California Press.

KowalikTadeusz 1965KrzywickiMyśli i ludzieWarsaw: Wiedza Powszechna.

KrajewskaJadwiga 1979Czytelnictwo wśród robotników w Królestwie Polskim 1870–1914First EditionWarsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KujawczykTomek 1896Ojciec SzymonLondon: n.p.

LaclauErnesto and Chantal Mouffe 2001Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic PoliticsSecond EditionLondon: Verso.

LangeAntoni 1906Analfabetyzm i walka z ciemnotą w Królestwie polskiemWarsaw: J. Fiszer.

ŁęczyckiFranciszek 1969Mojej ankiety personalnej punkt 35Warsaw: Czytelnik.

LidtkeVernon L. 1985The Alternative Culture: Socialist Labor in Imperial GermanyNew York: Oxford University Press.

LyonsMartyn 2008‘The Reading Experience of Worker-Autobiographers in Nineteenth-Century Europe’ in Reading Culture and Writing Practices in Nineteenth-Century FranceToronto: University of Toronto Press.

LyonsMartyn 2012The Writing Culture of Ordinary People in Europe 1860–1920Cambridge: Cambridge University Press.

MacintyreStuart 1980A Proletarian Science: Marxism in Britain 1917–1933Cambridge: Cambridge University Press.

MarzecWiktor 2012‘Proletariacka biografia i dzielenie postrzegalnego. Rozmywanie granic klasowych w okresie rewolucji 1905 roku’Folia Sociologica41: 177193.

MarzecWiktor 2013a‘The 1905–1907 Revolution in the Kingdom of Poland – Articulation of Political Subjectivities among Workers’Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest11: 5374.

MarzecWiktor 2013b‘Reading Polish Peripheral Marxism Politically’Thesis Eleven1171: 619.

MarzecWiktor and Kamil Piskała 2013‘Proletariaccy czytelnicy – marksistowskie i socjalistyczne lektury we wczesnej proletariackiej sferze publicznej Królestwa Polskiego’Sensus Historiae123: 83103.

MaynesMary Jo 1995Taking the Hard Road: Life Course in French and German Workers’ Autobiographies in the Era of IndustrializationChapel Hill, NC.: University of North Carolina Press.

MencwelAndrzej 2009Etos lewicy: esej o narodzinach kulturalizmu polskiegoSecond EditionWarsaw: Wydawnictwo ‘Krytyki Politycznej’.

MiąsoJózef 1960Uniwersytet dla WszystkichWarsaw: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

MiłoszCzesław 1983The History of Polish LiteratureSecond EditionBerkeley, CA.: University of California Press.

MłotJan 1952Kto z czego żyje?Warsaw: Książka i Wiedza.

MyślińskiJerzy 1982Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborówWarsaw: Książka i Wiedza.

NaimarkNorman M. 1979The History of the ‘Proletariat’: The Emergence of Marxism in the Kingdom of Poland 1870–1887East European Monographs № 54Boulder, CO./New York: Columbia University Press.

NegtOskar and Alexander Kluge 1993Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public SphereMinneapolis: University of Minnesota Press.

PalatMadhavan K. 2001‘Regulating Conflict through the Petition’ in Social Identities in Revolutionary Russiaedited by Madhavan K. PalatBasingstoke: Palgrave.

PelsDick 1998‘The Proletarian as Stranger’History of the Human Sciences111: 4972.

PestkowskiStanisław 1961Wspomnienia rewolucjonistyŁódź: Wydawnictwo Łódzkie.

PimlottHerbert 2011‘“Eternal Ephemera” or the Durability of “Disposable Literature”: The Power and Persistence of Print in an Electronic World’Media Culture & Society334: 515530.

PiskałaKamil 2012‘Notatki z (nie)przegranej rewolucji. Uwagi na marginesie pism Róz. y Luksemburg z lat 1905–1906’Praktyka Teoretyczna6: 129154.

PłochockiMarian 1956Wspomnienia działacza SDKPILWarsaw: Iskry.

PodgórskaEugenia 1966Szkolnictwo elementarne w Łódzi w latach 1808–1914Prace Wydziału ii Nauk Historycznych i SpołecznychŁódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

PustołaZbigniew 1978‘Dynamika liczebności proletariatu przemysłowego’Polska klasa robotnicza. Zarys dziejówedited by Stanisław KalabińskiVolume 1Part 2Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

RadlakBronisław 1979Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893–1904Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

RancièreJacques 1989The Nights of Labor: The Workers’ Dream in Nineteenth-Century Francetranslated by John DruryPhiladelphia: Temple University Press.

RancièreJacques 1991The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipationtranslated by Kristin RossStanford, CA.: Stanford University Press.

RancièreJacques 2007On the Shores of Politicstranslated by Liz HeronLondon: Verso.

RancièreJacques 2011Staging the People: The Proletarian and His Doubletranslated by David FernbachLondon: Verso Books.

RéeJonathan 1984Proletarian Philosophers: Problems in Socialist Culture in Britain 1900–1940Oxford: Clarendon Press.

RentonDavid 2002Classical Marxism: Socialist Theory and the Second InternationalCheltenham: New Clarion Press.

RobertsEdwin A. 1997The Anglo-Marxists: A Study in Ideology and CultureLanham, MD.: Rowman & Littlefield Publishers.

RudnickiLucjan 1979Stare i noweWarsaw: Panstwowy Instytut Wydawniczy.

SamuśPaweł 1984Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893–1918Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

SewellWilliam 1986‘Artisans, Factory Workers, and the Formation of the French Working Class, 1789–1849’ in Katznelson and Zolberg (eds.) 1986.

ShtakserInna 2014The Making of Jewish Revolutionaries in the Pale of Settlement: Community and Identity during the Russian Revolution and Its Immediate Aftermath 1905–1907Basingstoke: Palgrave Macmillan.

SimmonsJames R. 2007Factory Lives: Four Nineteenth-Century Working-Class AutobiographiesPeterborough, ON.: Broadview Press.

SnyderTimothy 1997Nationalism Marxism and Modern Central Europe: A Biography of Kazimierz Kelles-Krauz 1872–1905Cambridge, MA.: Harvard University Press.

SpieralskiZdzisław (ed.) 1967Wspomnienia weteranów rewolucji 1905 i 1917 rokuŁódź: Wydawnictwo Łódzkie.

SteensonGary P. 1981‘Not One Man! Not One Penny!’: German Social Democracy 1863–1914Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Press.

SteensonGary P. 1991aAfter Marx Before Lenin: Marxism and Socialist Working-Class Parties in Europe 1884–1914Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Press.

SteensonGary P. 1991bKarl Kautsky 1854–1938: Marxism in the Classical YearsPittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Press.

SteinbergMarc William 1999Fighting Words: Working-Class Formation Collective Action and Discourse in Early Nineteenth-Century EnglandIthaca, NY.: Cornell University Press.

SteinbergMark D. 2002Proletarian Imagination: Self Modernity and the Sacred in Russia 1910–1925Ithaca, NY.: Cornell University Press.

SteinmetzGeorge 1992‘Reflections on the Role of Social Narratives in Working-Class Formation: Narrative Theory in the Social Sciences’Social Science History163: 489516.

StrobelGeorg W. 1974Die Partei Rosa Luxemburgs Lenin und die SPD: Der polnische ‘europäische’ Internationalismus in der russischen SozialdemokratieWiesbaden: Steiner.

StuartRobert C. 1992Marxism at Work: Ideology Class and French Socialism during the Third RepublicCambridge: Cambridge University Press.

StudnickiWładysław 1906Polityka Rosyi względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego: studyum polityczno-historyczneKraków: Gebethner i spółka.

ŚwiatłoAdam 1981Oświata a polski ruch robotniczy 1876–1939Warsaw: Książka i Wiedza.

TazbirStanisław (ed.) 1961Z dziejów ksiaąźki i bibliotek w WarszawieWarsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.

ThompsonEdward Palmer 1963The Making of the English Working ClassFirst EditionNew York: Vintage Books.

TomickiJan 1983Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948Warsaw: Książka i Wiedza.

VincentDavid 1982Bread Knowledge and Freedom: A Study of Nineteenth-Century Working Class AutobiographyLondon: Methuen.

VincentDavid 1989Literacy and Popular Culture: England 1750–1914Cambridge: Cambridge University Press.

VincentDavid 2000The Rise of Mass Literacy: Reading and Writing in Modern EuropeCambridge: Polity Press.

WalickiAndrzej 1989Stanisław Brzozowski and the Polish Beginnings of ‘Western Marxism’Oxford: Clarendon Press.

WalickiAndrzej 1995Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist UtopiaStanford, CA.: Stanford University Press.

WalickiAndrzej 2006Polish Conceptions of the Intelligentsia and Its CallingDepartment of East and Central European Studies, Lund University.

WelskoppThomas 2000Das Banner der Brüderlichkeit: die deutsche Sozialdemokratie vom Vormärz bis zum SozialistengesetzBonn: Dietz.

WilliamsRaymond 1977Marxism and LiteratureOxford: Oxford University Press.

ŻarnowskaAnna 1965Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904–1906Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

ŻarnowskaAnna 1974Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

ŻarnowskaAnna 1978‘Rodowód i ruchliwość społeczna’ in Polska klasa robotnicza. Zarys dziejówedited by Stanisław KalabińskiVolume 1Part 2Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

ŻarnowskaAnna 1985Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wiekuWarsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.

ŻarnowskaAnna and Stanisław Wolsza (eds.) 1993Społeczeństwo i polityka: dorastanie do demokracji: kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wiekuWarsaw: DiG.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 13 13 6
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 3 3 3
EPUB Downloads 0 0 0