Cotton Textile Manufacture and Marketing in Late Imperial China and the ‘Great Divergence’

in Journal of the Economic and Social History of the Orient
No Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

By 1800 cotton cloth was China’s most important domestic trade commodity after grain. This paper reviews the history of cotton textile production in the Jiangnan region (or Lower Yangzi River area) where it thrived from 1300 to 1830, and discusses the factors contributing to its commercialization. It reveals the impact of the Ming and Qing governments in its institutionalization, and how the social organization of the industry was framed around the household economy and women’s labor. This essay also documents the problems that cotton production and marketing encountered by the end of the eighteenth century, and demonstrates how the recent debates about the ‘great divergence’ and the nature of the Chinese political economy resonate in the history of China’s cotton textile enter-prise. Finally, it shows how in the first decades of the nineteenth century, empire-wide demographic and environmental constraints brought economic stasis to Jiangnan’s cotton industry.

Cotton Textile Manufacture and Marketing in Late Imperial China and the ‘Great Divergence’

in Journal of the Economic and Social History of the Orient

Sections

References

AllenRobert C.BassinoJean-PascalMaDebinMoll-MurataChristinevan ZandenJan Luiten “Wages, Prices, and Living Standards in China, 1738-1925; In Comparison with Europe, Japan, and India,” Economic History Review 2011 64 S1 8 38

AmanoMotonosuke天野元之助 Chūgoku nōgyōshi kenkyū 中國農業史研究 1962 Tokyo Ochanomizu

BeckertSven BentleyJerry H.BridenthalRenateYangAnand A. “Cotton: A Global History,” Interactions: Transregional Perspectives on World History 2005 Honolulu University of Hawai’i Press 48 63

BowenHuw RielloGiorgioRoyTirthankar “British Exports as Raw Cotton from India to China during the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries,” How India Clothed the World: Cotton Textiles and the Indian Ocean 1500-1850 2009 Leiden Brill Academic Publishers 115 138

BrayFrancesca Technology and Gender: Fabrics of Power in Late Imperial China 1997 Berkeley University of California Press

BrayFrancesca “Science, Technique, Technology: Passages between Matter and Knowledge in Imperial Agriculture,” British Journal for the History of Science 2008 41 3 319 344

BrookTimothy The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China 1998 Berkeley University of California Press

BussagliMario Cotton and Silk Making in Manchu China 1980 New York Rizzoli

CartierMichel “Sapèques et tissus à l’époque des T’ang (618-906): remarques sur la circulation monétaire dans la Chine médiévale,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 1966 19 3 323 344

CartierMichel “Á propos de l’histoire du cotton en Chine: Apprôche technologique, économique et sociale,” Études chinoises 1994 13 1 417 435

ChaoKang The Development of Cotton Textile Production in China 1977 Cambridge, MA Harvard University Press

ChenShuping陳樹平 “Ming Qing shiji de jingguan” 明清時期的井灌 Zhongguo shehui jingjishi yanjiu 中國社會經濟史研究 1983 4 29 43

ChuHua褚華 Mumian pu 木棉譜 in the Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 1937 vol. 975 Shanghai Shangwuyin shuguan

ClunasCraig Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China 1991 Cambridge Polity

Cooke JohnsonLinda Shanghai: From Market Town to Treaty Port 1074-1858 1995 Stanford Stanford University Press

DietrichCraig WillmontW.E. “Cotton Culture and Manufacture in Early Ch’ing China,” Economic Organization in Chinese Society 1972 Stanford Stanford University Press 109 135

DunstanHelen State or Merchant? Political Economy and Political Process in 1740s China 2006 Cambridge, MA Harvard University Asia Center

ElvinMark SkinnerG.W. “Market Towns and Waterways: The County of Shanghai from 1480 to 1910,” The City in Late Imperial China 1977 Stanford Stanford University Press 441 473

ElvinMark “The Environmental Legacy of Imperial China,” China Quarterly 1998 156 733 756

ElvinMark ZurndorferH.T. “Blood and Statistics: Reconstructing the Population Dynamics of Late Imperial China from the Biographies of Virtuous Women in Local Gazetteers,” Chinese Women in the Imperial Past: New Perspectives 1999 Leiden E.J. Brill 135 222

FanJinmin范金民 Ming Qing Jiangnan shangye de fazhan 明清江南商業的發展 1998 Nanjing Nanjing daxue chubanshe

FanJinmin范金民 “Qingdai Jiangnan mianbu zihao tanshe” 清代江南棉布字號探折 Lishi yanjiu 歷史研究 2002 1 88 98

FanJinminJinWen金文 Jiangnan sichou shi yanjiu 江南絲綢史研究 1993 Beijing Nongye chubanshe

FanLian范濂 Yunjian jumu chao 雲間據目抄 (1593) in the Biji xiaoshuo daguan 筆記小説大觀 c.1981 Shanghai Shanghai jinbu shuju (fl.16th century)

FanShuzhi樊樹志 Ming Qing Jiangnan shizhen tanwei 明清江南市鎮探微 1990 Shanghai Fudan daxue chubanshe

FangXing方行 “Lun Qingdai qianqi mianfangzhi de shehui fen gong” 論清代前期棉紡的社會分工 Zhongguo jingjishi yanjiu 中國經濟史研究 1987 2 1 79 94

FarnieDouglas A.JeremyDavid The Fibre That Changed the World: The Cotton Industry in International Perspective 1600-1990s 2004 Oxford Oxford University Press

FuYiling傅衣淩 Ming Qing shidai shangren ji shangye ziben 明清時代商人及商業資本 1963 Shanghai Renmin chubanshe

GommansJosZurndorferHarriet T. Roots and Routes of Development in China and India: Highlights of Fifty Years of the Journal of the Economic and Social History of the Orient (1957-2007) 2008 Leiden Brill

GroveLinda “Rural Manufacture in China’s Cotton Industry, 1890-1990,” Farnie and Jeremy 2004 431 459

GuGongxie顧公燮 Xiaoxia xianji zhaochao 消夏閑記摘鈔 in the Congshu jicheng xubian 續編 1994 96 Shanghai Shanghai shudian

HamashimaAtsutoshi “Communal Religion in Jiangnan Delta Rural Villages in Late Imperial China,” International Journal of Asian Studies 2011 8 2 127 162

HamiltonGaryWei-anChangLaiChi-kong HamilitonGary “The Importance of Commerce in the Organization of China’s Late-Imperial Economy,” Commerce and Capitalism in Chinese Societies 2006 London Routledge 93 126

HeChangling賀長齡 Huangchao jingshi wenbian 皇朝經世文編 1785-1848 1964 edition Taibei Shijie shuju

HobsbawnEric Industry and Empire: An Economic History of Britain since 1750 1968 London Weidenfeld and Nicholson

HuangGuosheng GungwuWangChin-keongNg “The Chinese Maritime Customs in Transition, 1750 to 1830,” Maritime China in Transition 1750-1850 2004 Wiesbaden Harrasowitz 169 189

HuangPhilip C. The Peasant Economy and Social Change in North China 1985 Stanford Stanford University Press

HummelArthur Eminent Chinese of the Ch’ing Period 1944 Washington Government Printing Office

IsettChristopher State Peasant and Merchant in Qing Manchuria 1644-1862 2007 Stanford Stanford University Press

KawakatsuHeita LathamA.J.H.KawakatsuHeita “The Emergence of a Market for Cotton Goods in East Asia in the Early Modern Period,” Japanese Industrialization and the Asian Economy 1994 London Routledge 9 34

KöllElizabeth From Cotton Mill to Business Enterprise: The Emergence of Regional Enterprises in Modern China 2004 Cambridge, MA Harvard University Press

LavelyWilliamWongR. Bin “Revising the Malthusian Narrative: The Comparative Study of Population Dynamics in Late Imperial China,” Journal of Asian Studies 1998 57 3 714 748

LiBozhong Agricultural Development in Jiangnan 1620-1850 1998 Basingstoke MacMillan

LiBozhong李伯重 “Kongzhi zengchang yi bao fuyu—Qingdai qianqi, Jiangnan de renkou xingwei “控制增長以保富裕:清代前期中江南的人口行為 Xin shixue 新史學 1994 5 3 25 71

LiBozhong李伯重 Jiangnan de zaoqi gongyehua 江南的早期工業化 1550-1850 2000 Beijing Shehui kexue wenxian chubanshe

Li Bozhong李伯重 Duo shijue kan Jiangnan jingnishi 多視角看江南經濟史 (1250-1850) 2003 Beijing Sanlian shudian

LiLillian Fighting Famine in North China 2007 Stanford Stanford University Press

LinLiyue林麗月 “Yishang yu fengjiao—Wan Ming de fushi fengshang yu ‘fuyao’ yilun” 衣裳與風教—晚明的服飾風尚與服妖議論 Xinshixue 新史學 1999 10 3 111 157

LittleDaniel “Eurasian Historical Comparisons: Conceptual Issues in Comparative Historical Inquiry,” Social Science History 2008 32 2 235 261

LiuShi-chi “Some Reflections on Urbanization and the Historical Development of Market Towns in the Lower Yangtze Region, ca. 1500-1900,” American Asian Review 1984 2 1 1 27 (Liu Shiji)

LiuShiji劉石吉 Ming Qing shidai Jiangnan shizhen yanjiu 明清時代江南市鎮研究 1987 Beijing Zhongguo shehui kexue chubanshe

LiuXiusheng劉秀生 “Qingdai mianbu shichang de bianqian yu Jiangnan mianbu shengchan de shuailuo” 清代棉布市場 的變遷與江南棉布生産的衰落 Zhongguo shehui jingjishi yanjiu 中國社會經濟史研究 1990 2 54 61

LiuYongcheng劉永成 “Shilun Qingdai Suzhou shougongye hanghui” 試論清代蘇州手工業行會 Lishi yanjiu 歷史研究 1959 11 21 46

LongDenggao龍登高 Jiangnan shichangshi 江南市場史 2003 Beijing Qinghua daxue chubanshe

LuHanchao “Arrested Development: Cotton and Cotton Markets in Shanghai, 1350-1843,” Modern China 1992 18 4 468 499

LuRong陸容 Shuyuan zaji 菽園雜記 in the Congshu jicheng chubian 1436-94 vols. 329-30 Shanghai Shangwu yinshuguan 1937

MaWanming馬万眀 “Songdai yihou Taihu diqu mianye xingsheng de yuanyin” 宋代以 后太湖地區棉業興盛的原因 Zhongguo nongshi 中國農史 2002 21 2 34 43

MannSusan Local Merchants and the Chinese Bureaucracy 1750-1950 1987 Stanford Stanford University Press

MannSusan EntwisleBarbaraHendersonGail E. “Work and Households in Chinese Culture: Historical Perspectives,” Re-drawing Boundaries: Work Households and Gender in China 2000 Berkeley University of California Press 15 32

MarksRobert “Commercialization without Capitalism: Processes of Environmental Change in South China, 1550-1850,” Environmental History 1996 1 1 56 82

McKeownAdam “Different Transitions: Comparing China and England, 1600-1900,” Journal of Global History 2011 6 2 309 319

Ming shilu 明實錄 1962-66 133 vols Taibei Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo

MyersRamon “Cotton Textile Handicraft and the Development of the Cotton Textile Industry in Modern China,” The Economic History Review 1965 18 3 614 632

MyersRamonYeh-chienWang PetersonWillard J. “Economic Developments, 1644-1800,” The Cambridge History of China vol. 9 Part One—The Ch’ing Empire to 1800 2002 Cambridge Cambridge University Press 563 645

NishijimaSadao西嶋定生 Chūgoku keizaishi kenkyū 中國經濟史研究 1966 Tokyo Tokyo Daigaku Shuppankai

NishijimaSadao西嶋定生 GroveLindaDanielsChristian “The Formation of the Early Chinese Cotton Industry,” State and Society in China: Japanese Perspectives on Ming-Qing Social and Economic History 1984 Tokyo University of Tokyo Press 17 77 [Translation of Nijishima (1966) 805-72 “Chūgoku shoki mengyō no keisei to sono kōzō” 中國初期棉業 の 形成 とその構造.

O’BrienPatrick K. BuddeGunillaConradSebastianJanzOliver “The Divergence Debate: Europe and China 1368-1846,” Transnationale Geschichte: Themen Tendenzen und Theorien 2006 Göttingen Vandenhoeck and Ruprecht 68 82

PangShangpeng龐尚鵬 Pangshi jiaxun 龐氏家訓 in the Bai bu congshu jicheng. 百部叢集成 1524-81 vol.93 Taibei Yiwen yinshuguan 1968

ParthasarathiPrasannanRielloGiorgio The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles 1200-1850 2009 Oxford Oxford University Press

PelliotPaul Notes on Marco Polo 1959 Paris Imprimerie Nationale et Libraire Adrien-Maisonneuve

PerduePeter China Marches West: The Qing Conquest of Eurasia 2005 Cambridge, MA Harvard University Press

PoloMarco LathamRonald The Travels 1958 Harmondsworth Penguin Books

PomeranzKenneth The Great Divergence: Europe China and the Making of the Modern World Economy 2000 Princeton Princeton University Press

PomeranzKenneth “Is There an East Asian Development Path? Long-term Comparisons, Constraints, and Continuities,” The Journal of the Economic and Social History of the Orient 2001 44 3 322 362

PomeranzKenneth TetlockPhilip E.LebowRichard NedParkerGeoffrey “Without Coal? Colonies? Calculus?: Counterfactuals and Industrialization in Europe and China,” Unmaking the West: ‘What-if?’ Scenarios that Rewrite World History 2006 Ann Arbor The University of Michigan Press 241 276

PomeranzKenneth “Chinese Development in Long-Run Perspective,” Proceedings of the American Philosophical Society 2008 152 1 83 100

PomeranzKenneth BurkeEdwardIIIPomeranzKenneth “The Transformation of China’s Environment, 1500-2000,” The Environment and World History 2009 Berkeley University of California Press 118 164

PomeranzKenneth ArmitageDavidSubrahmanyamSanjay “Their Own Path to Crisis? Social Change, State-Building and the Limits of Qing Expansion, c. 1770-1840,” The Age of Revolutions in Global Context c.1760-1840 2010a Basingstoke Palgrave Macmillan 189 208

PomeranzKenneth McAnanyPatricia A.YoffeeNorman “Calamities without Collapse: Environment, Economy, and Society in China, ca.1800-1949,” Questioning Collapse: Human Resilience Ecological Vulnerability and the Aftermath of Empire 2010b Cambridge Cambridge University Press 71 110

QiuPengsheng “You fangliao dao gongchang: Qingdai qianqi mianbu zihao de jingji yu falu fenxi” 由放料到工廠: 清代前期棉布字號的經濟法律分析 Lishi yanjiu. 歴史研究 2002 1 75 87 (Ch’iu Peng-sheng) 邱澎生

QiuPengsheng HegelRobertCarlitzKatherine “The Discourse on Insolvency and Negligence in Eighteenth Century China,” Writing and Law in Late Imperial China: Crime Conflict and Judgment 2007 Seattle University of Washington Press 125 142

QuanHansheng “Yapian zhanzheng qian Jiangsu de mianfang zhiye” 鴉片戰爭前江蘇的棉紡織業 Qinghua xuebao 清華學報 1958 1 3 1 45 (Ch’üan Han-sheng) 全漢昇

RosenthalJean-LaurentWongR. Bin Before and Beyond Divergence: The Politics of Economic Change in China and Europe 2011 Cambridge, MA Harvard University Press

RoweWilliam BlusséLeonardGaastraFemme “Domestic Interregional Trade in Eighteenth-century China,” On the Eighteenth Century as a Category of Asian History: Van Leur in Retrospect 1998 Aldershot Ashgate 173 192

RoweWilliam PetersonWillard J. “Stability and Social Change,” The Cambridge History of China: vol.9 Part One—The Ch’ing Empire to 1800 2002 Cambridge Cambridge University Press 473 562

RoweWilliam China’s Last Empire: The Great Qing 2009 Cambridge, MA Harvard University Press

SchwarzRainer Yue Jun Geschichten vom Hörensagen: Novellen der Qing-Zeit 2003 Wiesbaden Harrassowitz

ShafferLinda “Southernization,” The Journal of World History 1994 5 1 1 21

ShenDaming沈大明 ‘Da Qing lü li’ yu Qingdai de shehui kongzhi. ‘大清律例’與清代的社會控制 2007 Shanghai Shanghai renmin chubanshe

ShibaYoshinobu斯波義信 Sōdai Kōnan keizaishi no kenkyū. 宋代江南經濟史の研究 2001 Tokyo Kyūko Shoin

SmithPaulvon GlahnRichard The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History 2003 Cambridge, MA Harvard University Asia Centre

SoBilly K.L. Prosperity Region and Institutions in Maritime China: The Southern Fukien Pattern 946-1368 2000 Cambridge, MA Harvard University Asia Center

SoBilly K.L.HoVincent W.K.TamK.C. SchottenhammerAngela “Overseas Trade and Local Economy in Ming and Qing China: Cotton Textile Exports from the Jiangnan region,” Trade and Transfer across the East Asian ‘Mediterranean’ 2005 Wiesbaden Harrassowitz Verlag 163 184

SongYingxing SunE-tu ZenSunShiou-chuan Tiangong kaiwu 1966 University Park, PA Pennsylvania State University

Songjiang fuzhi. 松江府志 (1506-22) reproduced in the Tianyige cang Mingdai fangzhi xuankan 天一閣藏明代方志選刊 1981 Shanghai Shanghai guji chubanshe

StylesJohn RielloGiorgioTarthasarathiPrasannan “What were Cottons for in the Early Industrial Revolution?” The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles 1200-1850 2009 Oxford Oxford University Press 307 326

SunJingzhi孫敬之 Huadong diqu jingji dili: Shanghai Jiangsu Anhui Zhejiang 華東地區經濟地理:上海 江蘇安徽浙江 1959 Beijing Kexue chubanshe

TanakaMasatoshi “The Putting-out System of Production in the Ming and Qing Periods: With a Focus on Clothing Production (Part 1)” Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko 1994 52 21 43

TaoZongyi陶宗儀 Chuogeng lu. 輟耕錄 (1366) in the Jindai mishu. 津逮秘書 集 9 121-26 Shanghai Boguzhai, 1923 reproduction (fl.1360)

TeradaTakanobu寺田隆信 “So Shō chihō ni okeru toshi no mengyō shōnin ni tsuite” 蘇松 地方 に 於 ける 都市の 棉業商人 につ ぃて Shirin 史林 1958 41 6 52 69

TeradaTakanobu寺田隆信 Sansei shōnin no kenkyū. 山西商人 の 研究 1972 Kyoto The Society of Oriental Research

TwitchettDenis “Provincial Autonomy and Central Finance in the Late T’ang,” Asia Major 1965 11 2 211 232

Yeh-chienWang Land Taxation in Imperial China 1750-1911 1973 Cambridge, MA Harvard University Press

WiensMi Chü “Cotton Textile Production and Rural Social Transformation in Early Modern China” Journal of the Institute of Chinese Studies of the Chinese University of Hong Kong 1974 7 2 515 534

WillPierre-Étienne ForsterElborg Bureaucracy and Famine in Eighteenth Century China 1990 Stanford Stanford University Press

WillPierre-Étienne “Développement quantitatif et développement qualitatif en Chine à la fin de l’époque impériale” Annales: Histoire Sciences Sociales 1994 4 863 902

WillPierre-Étienne TangXiyong湯煕勇 “Discussions about the Market-Place and the Market Principle in Eighteenth-Century Guandong” Zhongguo haiyang fazhan shi lunwen ji 中國海洋發展史論文集 1999 vol. 7 Taibei Academia Sinica, Sun Yat-sen Institute of Humanities and Social Sciences 323 389

XuDixinChengmingWu Chinese Capitalism 1522-1840 2000 Basingstoke MacMillan

XuGuangqi徐光啓 Nongzheng quanshu. 農政全書 (1628) 1562-1633 1979 Shanghai Shanghai guji chubanshe

XuXinwu徐新吾 Jiangnan tubu shi. 江南土布史 1992 Shanghai Shanghai shehui kexue chubanshe

XueYong “A ‘Fertilizer Revolution’: A Critical Response to Pomeranz’s Theory of ‘Geographical Luck’” Modern China 2007 33 2 195 229

YamamotoSusumo山本進 “Shindai Ko-kan no suitō saku to mengyō” 清代湖廣の水稲作と棉業,” Shirin. 史林 1987 70 6 1 32

YanZhongping嚴中平 “Ming Qing liangdai difangguan changdao fangzhiye shili” 明清兩代地方官倡導紡織業示例 Dongfang zazhi. 東方雜志 1946 42 20 26

YanZhongping嚴中平 Zhongguo mianfangzhi shigao 中國棉紡織史稿 1963 Beijing Kexue chubanshe

YeMengzhu葉夢珠 Yueshi bian. 閱世編 (1700) 1981 Shanghai Shanghai guji chubanshe fl.17th century

YokoyamaSuguru橫山英 Chūgoku kindaika no keizai kōzō 中國近代化の經濟構造 1972 Tokyo Aki Shobō

YuXiangdou余象斗 TadaoSakaiYoshinobuSakadeYoichiOgawa Santai wanyong zhengzong 三台萬用正宗 in the Chūgoku nichiyō ruisho shūsei 中國日用類書集成 1588-1609 vols. 3-5 Tokyo Kyūko shoin, 2000 reproduction of the 1599 edition housed in the Tokyo daigaku Toyo Bunka Kenkyūjo Niida Bunko;

ZelinMadeleine The Magistrate’s Tael: Rationalizing Fiscal Reform in Eighteenth Century Ch’ing China 1984 Berkeley University of California Press

ZurndorferHarriet T. Change and Continuity in Chinese Local History: The Development of Hui-chou Prefecture 800-1800 1989 Leiden E.J. Brill

ZurndorferHarriet T. RielloGiorgioParthasarathiPrasannan “The Resistant Fibre: Cotton Textiles in Imperial China,” The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles 1200-1850 2009 Oxford Oxford University Press 43 62

ZurndorferHarriet T. MaDebinvan ZandenJan Luiten “Contracts, Property, and Litigation: Intermediation and Adjudication in the Huizhou Region (Anhui) in Sixteenth Century China,” Law and Long-Term Economic Change: A Eurasian Perspective 2011 Stanford Stanford University Press 91 114

1)

Hobsbawn (1968):34.

2)

Farnie and Jeremy (2004); Beckert (2005); and Parthasarathi and Riello (2009). The latter publication was a result of the ‘Global Economic History Network Project’ (2003-06) led by Professor Patrick O’Brien at the London School of Economics. For information about the Project and other related publications see the website http://www2.lse.ac.uk/economichistory/Research/GEHN/Home.aspx.

3)

Parthasarathi and Riello (2009): 2.

4)

Zurndorfer (2009): 44.

5)

Parthasarathi and Riello (2009): 2.

7)

Xu Dixin and Wu Chengming (2000): 170-4.

8)

Shiba (2001).

9)

Brook (1998); see also essays in Smith and von Glahn (2003).

10)

Marks (1996).

11)

See Pomeranz (2000). On population dynamics see Lavely and Wong (1998) which argues against the view that all Chinese families sought or had high fertility; for a different perspective see Elvin (1999).

12)

See Pomeranz (2000): 27-38116-21 Appendix F for his views which are challenged by Allen et al. (2011). Pomeranz (2010a): 190 counters the arguments of his critics who maintain that Chinese wage earners did not have a standard of living on par with Europeans before 1800 with other information that wage earners were only a small minority of the working population.

13)

O’Brien (2006): 67-9; Zurndorfer (2011).

14)

Pomeranz (2009): 119.

16)

See Shaffer (1994). On the historiography of this routinization see Gommans and Zurndorfer (2008).

17)

Chao (1977): 4; Kawakatsu (1994): 21-5.

18)

Cartier (1994).

19)

Cartier (1966).

20)

Twitchett (1965).

22)

Chao (1977): 11-12.

24)

Pelliot (1959): vol. 1 499-507.

25)

So (2000): 79-80.

26)

Nishijima (1984): 19.

27)

Chao (1977): 16. See also Ma Wanming (2002).

28)

Bray (1997): 213.

29)

Fan Jinmin and Jin Wen (1993): 59-80.

30)

Chao (1977): 18-19.

33)

Wiens (1974): 517.

34)

Yan Zhongping (1963): 15-17.

35)

Chao (1977): 21. Wiens (1974): 518 notes that people paid tax in cotton when the rice harvest failed such as in the years 1424 and 1446.

36)

Wiens (1974): 518.

38)

Chao (1977): 20.

39)

Chao (1977): 21.

41)

Chen Shuping (1983): 29-30.

43)

On Huang Daopo see Bray (1997): 215; and Nishijima (1984): 21-3.

44)

Bray (1997): 215.

47)

Sun Jingzhi (1959): 11. Xu Guangqi:965 wrote that in Jiading peasants rotated cotton with rice every two to three years.

48)

Fan Jinmin (1998): 10-13.

50)

Liu Shiji (1987): 11-16.

52)

Xu and Wu (2000): 53.

53)

Li Bozhong (1998): 109.

54)

Liu Shiji (1984): 18.

56)

Fan Shuzhi (1990).

57)

Quan Hansheng (1958).

59)

Huang (1985): 112. See also the comments of the Ming bibliophile Yu Xiangdou (fl.1588-1609) in his popular handbook Santai wanyong zhengzong 三台萬用正宗 (Santai’s orthodox instructions for myriad uses) juan 21:14b-15a on the superior quality of cotton grown in the Hebei-Shandong region.

60)

Wiens (1974): 520.

62)

Xu and Wu (2000): 54.

63)

Clunas (1991): 104-5.

64)

Cited in Bray (1997): 225.

65)

Cited in Lin Liyue (1999): 124.

68)

Cited in Chao (1977): 50.

69)

Bussagli (1980): plates I-XVIII (cotton-making).

70)

Dietrich (1972): 126-7.

72)

Song Yingxing: (1966): 66; Hamashima (2011): 148 posits that because those Songjiang peasant families engaging in cotton production had little capital to invest e.g. for the purchase of materials to make a loom there was a “minute division of labor.” As he writes: “In this way specialist families participated in only one particular step in the entire process that transformed raw cotton into products such as cotton thread and cotton cloth; each step in the process began with the purchase of materials and the products of that step were immediately brought to market in return for which the peasant received currency.”

73)

Mann (2000): 25.

75)

Bray (1997): 189.

76)

Chao (1977): 48.

77)

Fan Shuzhi (1990): 139-41.

78)

So Ho Tam (2005): 167.

79)

Terada (1972); Zurndorfer (1989): 54-5132-5.

81)

Dietrich (1972): 130-1.

82)

Bray (1997): 222.

83)

Brook (1998): 199.

84)

Fan Jinmin (1998).

86)

Hamashima (2011): 145 argues that those who profited on a great scale from cotton cloth production were unlikely to engage in long-distance trading of this commodity or other items when there was so much to gain within Jiangnan itself through finance brokerage and storage.

88)

Cooke Johnson (1995): 53-9; Elvin (1977).

92)

Fang Xing (1987): 83-9.

93)

Fang Xing (1987): 92-3.

94)

Lu Hanchao (1992): 493.

95)

Lu Hanchao (1992): 485 claims zhongji was renamed xin’gaibu 新改布 (new revised cotton cloth) in order to distinguish the Qing version from that of the Ming.

96)

Styles (2009): 322-24.

97)

So Ho and Tam (2005): 175.

98)

So Ho and Tam (2005): 168-74.

99)

Li Bozhong (2003): 345-76.

100)

So Ho and Tam (2005): 176.

102)

Cooke Johnson (1995): 168-75 argues that the downward spiral in the foreign nankeen trade did impinge upon the ‘economic health of Shanghai’ by the end of the 1830s but she links this malaise with other factors that did not necessarily concern the domestic cotton trade industry.

103)

Xu Dixin and Wu Chengming (2000): 174.

104)

So Ho and Tam (2005): 180-1.

105)

Lu Hanchao (1992): 493-4. On Qing government involvement in establishing these trade routes see Huang Guosheng (2004).

106)

Mann (2000): 26.

108)

Marks (1996): 62. See also Bowen (2009).

109)

Fan Jinmin (1998): 67.

110)

Xue Yong (2007). Pomeranz (2000); Li Bozhong (1998). See also Isett (2007): 228-38.

112)

Fan Jinmin (2002).

113)

Hamilton Chang and Lai (2006): 116-17based on Xu Xinwu (1992). The influence of merchant-owned brand names is satirized in novellas written by Yue Jun 樂浚 (1766-1828). See Schwarz (2003).

114)

Hamilton Chang and Lai (2006): 111.

115)

Myers and Wang (2002): 644; Rowe (1998): 180-81 and in particular the drawing on page 181.

116)

Rowe (1998): 180-81.

117)

Zelin (1984).

118)

Shen Daming (2007): 85.

119)

Perdue (2005); on the regulation of brokers’ licenses and taxation see Mann (1987).

120)

Qiu Pengsheng (2007): 130.

121)

Qiu Pengsheng (2002). One should not underestimate the numbers of workmen involved in dyeing and calendaring. According to Liu Yongcheng (1959) in 1720 there were 300 dyeing mills in Suzhou employing 10000 workers in 1730 the numbers increased to 450 with 19000 and in 1833 there were 2500 dyeing establishments employing 50000 men.

122)

Pomeranz (2009): 122.

123)

Dunstan (2006).

124)

Will 1999: 358. On page 367 Will suggests that the Qing authorities did not see the Canton system as a market properly speaking but rather as a site for efficient exploitation that also needed monitoring for strategic reasons.

125)

See Hummel (1944): 233-35 for Fang’s biography; and also Will (1990): 14-16.

126)

Cited in Amano (1962): 607-08. Fang’s advice confirmed what was already a growing trend in North China i.e. the building or expansion of irrigation facilities. Chen Shuping (1983): 49 writes that the number of irrigation wells in Shaanxi province in the 1750s increased roughly to 61000.

127)

Li (2007): 100; cf. P. Huang (1985): 112-14; and Wiens (1974): 519.

128)

Yan Zhongping (1946): 20-6.

129)

Will (1994): 869.

130)

Will (1994): 867.

131)

Will (1994): 867.

132)

Dunstan (2006).

133)

Will (1994): 868.

135)

Pomeranz (2009): 129.

136)

Pomeranz (2010b): 80.

137)

Li Bozhong (1994).

138)

Liu Xiusheng (1990) observes that in 1820 more than one-third of China’s total population (126 million out of a total 300 million) lived in regions where cotton production was not common.

139)

Pomeranz (2009): 128. See also Yamamoto (1987) which examines the expansion of cotton production in central and eastern Hubei and the marketing of both its raw cotton and finished cloth in Sichuan.

140)

Pomeranz (2006): 249; Rowe (2002): 513.

141)

Rowe (2009): 92.

142)

Pomeranz (2010b): 82; McKeown (2011): 313.

143)

Pomeranz (2006): 249.

144)

Pomeranz (2010a): 193; see also Elvin (1998): 754.

145)

See Rosenthal and Wong (2011): 5-6.

146)

Rowe (2009): 95 refers to how ecological deterioration affected central and southern China’s principal ‘floodwater receptacles’ Dongting Lake in Hunan and Boyang Lake in Jiangxi.

147)

Pomeranz (2008): 87based on Wang Yeh-chien (1973): 84-109; Pomeranz (2001): 333 330 stipulates that at this point Jiangnan’s land tax rates may have been as high as fifteen percent versus a national average of around four percent.

148)

Pomeranz (2008): 87.

149)

Pomeranz (2010a): 194.

150)

Pomeranz (2000): 323-6.

151)

Grove (2004): 437; Chao (1977): 30-47 argues that in the nineteenth century the domestic production system proved highly resistant to efforts to build up factory-based cotton weaving.

152)

Köll (2004).

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 245 245 41
Full Text Views 84 84 57
PDF Downloads 7 7 1
EPUB Downloads 0 0 0