Post, P. & E.L. Molendijk (eds) (2010). Holy Ground: Re-inventing Ritual Space in Modern Western Culture. Liturgia Condenda 24. Leuven: Peeters. ISBN 978-90-429-2178-8.

Post, P. (2010). Voorbij het Kerkgebouw: De Speelruimte van een Ander Sacraal Domein. Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne. ISBN 978-90-8972-016-0.

in Journal of Empirical Theology
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 5
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0