Identity and Spiritual Care

in Journal of Empirical Theology
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

This article is an empirical study of the attitudes of spiritual caregivers in health care institutions in the Netherlands towards identity and the goals of their profession. Identity can be classified into a personal aspect (definition of oneself in general) and a worldview aspect (attitudes towards life). A distinction is made between an immediate professional goal (communication on worldviews) and an ultimate goal (contribution to spiritual health). We examine the effects of beliefs about identity on professional goals while controlling for relevant population and institutional characteristics. Orientation to the immediate and ultimate goals of spiritual care is influenced mainly by personal identity attitudes and attitudes towards suffering. The relation between identity and its relevance to patients’ health (the ultimate goal of spiritual care) needs further research.

Sections

References

AnbeekC.W. GortJ.D.JansenH.StokerW. Christian and Buddhist Spiritualities: Their Differences and Complementarities Crossroad Discourses between Christianity and Culture 2010 Amsterdam New York Rodopi 413 430

BakkerC. HermansC.A.M. De levensbeschouwelijke biografie van de leerkracht De school als gemeenschap. Participerend organiseren van identiteit 2003 Budel Damon 101 124

BeckH.L. Moslims en moderniteit 2004 Tilburg Universiteit van Tilburg

BellC. Ritual theory, ritual practice 1992 New York Oxford University Press

BorgM. B. Waarom geestelijke verzorging? Zingeving en geestelijke verzorging in de moderne maatschappij 2000 Nijmegen KSGV

BouwerJ. Grondslagen van geestelijke zorgverlening als wetenschappelijke discipline 1998 Zeist Christelijke Vereniging Zorginstellingen

DupontJ. Identiteit is kwaliteit 2010 Nijmegen Radboud Universiteit

EisingaR. Religie in de de Nederlandse samenleving in 1995 1995 Nijmegen ITS

FellingA.J.A.PetersJ.W.MSchepersP. Individualisering in Nederland aan het einde van de twintigste eeuw 2000 Assen Van Gorcum

GeertzC. The religion of Java 1960 Chicago University of Chicago Press

GeertzC. Person, time and conduct in Bali; an essay in cultural analysis 1966 New York Yale University Press

GeertzC. Islam observed. Religious development in Morocco and Indonesia 1968 New York Yale University Press

GeertzC. The interpretation of cultures. Selected essays 1973 New York Basic Books

GeertzC. De antropoloog als schrijver 1989 Kampen Kok Agora

GeertzC. Available ligth. Anthropological reflections on philosophical topics 2000 Princeton Princeton University Press

GennepA. van The rites of passage 1961 Chicago University of Chicago Press

GiddensA. BeckU.GiddensA.LashS. Living in a posttraditional society Reflexive modernization. Politics, tradition and aesthetics in the modern social order 1994 Stanford Stanford University Press 56 109

GraafN.D. de De beperkte verklaringskracht van cultuur. Een empirisch-theoretische benadering 2002 Nijmegen Katholieke Universiteit

HanegraaffW.J. PlatvoetJ.MolendijkA. Defining religion in spite of history The pragmatics of defining religion 1999 Leiden Brill

Hartde J. Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld 2005 Den Haag Sociaal Cultureel Planbureau

HellemansG.A.F.KloppenborgM.A.G.T.TielemanH.J. De moderniteit van religie Zoetermeer Meinema

HemenwayJ. E. Inside the circle: A historical and practical inquiry concerning process groups in clinical pastoral education 1996 S.l. Journal of Pastoral Care Publications

HijweegeN.M.PieperJ.Z.T.SmeetsW.HamersHMeursJ. van Rituals in General Spiritual Care Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 2011 27 29 48

InglisF. Clifford Geertz. Culture, custom and ethics 2000 Cambridge Polity Press

KronjeeG.LampertM. DonkW. v.JonkersA.KronjeeG.PlumR. Leefstijlen en zingeving Geloven in het publieke domein 2006 Amsterdam Amsterdam University Press 171 208

LegetC.BorryP.De VriesR. ‘Nobody tosses a dwarf!’ The relation between the empirical and the normative re-examined Bioethics 2009 23 4 226 235

LootensD. Leven in tegenspraak. Perspectieven op pastoraat 2008 Antwerpen Halewijn

LukkenG. Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur 1999 Baarn Gooi en Sticht

Mc CauleyR.N. AndresenJ. Ritual, memory and emotion: comparing two cognitive hypotheses Religion in mind. Cognitive perspectives on religious belief, ritual and experience 2001 Cambridge University Press 115 140

Menken-BekiusC. Rituelen in het individuele pastoraat. Een praktisch-theologisch onderzoek 1998 Kampen Kok

PijnenburgM. Sources of care. Catholic healthcare in modern culture. An ethical study 2010 Nijmegen Radboud Universiteit

RappaportR.A. Ritual and religion in the making of humanity 1999 Cambridge Cambridge University Press

RicoeurP. Lectures on ideology and utopia 1986 New York Columbia University Press

RicoeurP. Oneself as another 1992 Chicago University of Chicago Press

RicoeurP. Figuring the sacred. Religion, narrative and imagination 1995 Minneapolis Fortress

RicoeurP. La mémoire, l’histoire, l’oubli 2000 Paris Seuil

RiemslaghM. (In)correcte gespreksvoering in fundamenteel onderzoek 2011 Leuven Katholieke Universiteit

RoestH. de Theodicee in de Nederlandse praktische theologie Nederlands Theologisch Tijdschrift 2004 58 nr. 4 254 272

SchreiberS.SiemonsS. Das Jenseits. Perspektiven christlicher Theologie Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft

SchwemmerS. J. Den Tod durchdringt das Leben 1997 Göttingen Vandenhoeck

SlikF.W.P. van der Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen 1992 Tilburg Katholieke Universiteit Brabant

SmeetsW. Geestelijke verzorging en Klinische Pastorale Vorming millenniumbestendig 2000 Nijmegen UMC St Radboud

SmeetsW. Spiritual Care in a Hospital Setting. An Empirical-theological Exploration 2006 Leiden Brill

SmeetsW. Het spirituele aspect in het detecteren van psychosociale behoeften in de oncologische praktijk Psyche en Geloof 2010 21 nr. 3 178 192

SmeetsW.HijweegeN.M. JordensK.NeijnensI. Geestelijke verzorging als ondersteunende discipline in de oncologische zorg Oncologie en geestelijke verzorging 2010 Apeldoorn Garant 50 69

SmeetsW.GribnauF.van der VenJ.A. Quality Assurance and Spiritual Care Journal of Empirical Theology 2011 24 1 80 121

SmeetsW.SteggerdaM. Onderzoek naar geestelijke verzorging Tijdschrift geestelijke verzorging 2011 14 62 40 47

SpiroH.M.MacCrea CurnenM.G.WandelL.P. Facing death. Where culture, religion and medicine meet 1996 New Haven Yale University Press

SterkensC. Interreligious learning. The problem of interreligious dialogue in primary education 2001 Leiden Brill

StevensJ.HerreboschE.VandenhoeckA. Praktijkbegeleiding van pastores 2006 Antwerpen Halewijn

StiverD.R. Theology after Ricoeur. New directions in hermeneutical theology 2001 Louisville-Leiden Westminster

UdenM.H.F van Religious and non-religious coping among cancer patients Journal of Empirical Theology 2009 22 2 195 215

UdenM.H.F. HeineS.WesterinkH. Ritual counseling and religious coping processes in cancer patients Constructs of meaning and religious transformation 2011 Van den Hoeck & Ruprecht, Gottingen, 2011 (forthcoming)

VenJ.A. van der Theodicy or cosmodicy: a false dilemma? Journal of Empirical Theology 1989 2 nr. 2 5 27

VenJ.A. van derVossenH.J.M. Lijden, religie en communicatie als pastoraal-hermeneutisch probleem Praktische Theologie 1990 nr. 2 130 145

VenJ.A. van derBiemansB. Religie in fragmenten. Een onderzoek onder studenten 1994 Kampen Kok

VenJ.A. van derVossenE. Suffering: Why for God’s sake? 1995 Kampen Kok

VenJ.A. van der Ecclesiology in context 1996 Grand Rapids Eerdmans

VenJ.A. van der Education for reflective ministry 1998a Leuven Peeters

VenJ.A. van der God reinvented? A theological search in texts and tables 1998b Leiden Brill

VenJ.A. van der ZiebertzH.G. God: Search and research Religious individualization and Christian religious semantics 2001 Münster LIT 63 84

VenJ.A. van der Identity enacted 2002 Nijmegen Katholieke Universiteit

VenJ.A. van der Interactie en dialoog tussen religies in het perspectief der mensenrechten Tijdschrift voor Theologie 2004 44 nr. 2 151 176

VermeerP. Learning theodicy. The problem of evil and the praxis of religious education 1999 Leiden Brill

WiddershovenG. Empirical Ethics in Psychiatry 2008 Oxford Oxford University Press

ZockH. Niet van deze wereld. Geestelijke verzorging en zingeving vanuit godsdienstpsychologisch perspectief 2007 Tilburg KSGV

Figures

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 3
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0