Varia Americana and Race

Kuyper as Antagonist and Protagonist

in Journal of Reformed Theology
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This article explores the place of African Americans in the account of Abraham Kuyper’s 1898 American séjour found in his untranslated text Varia Americana. Utilizing Wellman’s Portraits of White Racism, its working definition of racism includes both intentional and unintentional acts that support a prejudicial racial status quo. In that light, Kuyper’s text is read as intentionally critiquing American society as racist, while also unintentionally furthering the narrative that maintained the racism he wished to condemn. As such, the article aims to prompt more nuanced engagement with the ‘deep logic’ of Kuyper’s thought, in order to aid his later inheritors in their task of reading Kuyper against himself on the topic of race.

Varia Americana and Race

Kuyper as Antagonist and Protagonist

in Journal of Reformed Theology

Sections

References

 • 1

  Lanre Bakare“Benedict Cumberbatch apologises after calling black actors ‘coloured’,” GuardianMonday 26th January 2015 (http://www.theguardian.com/culture/2015/jan/26/benedict-cumberbatch-apologises-after-calling-black-actors-coloured) accessed 23rd April 2015.

 • 2

  James Riach“Dave Whelan: When I was growing up we used to call the Chinese ‘chingalings’,” GuardianFriday 5th December 2014 (http://www.theguardian.com/football/2014/dec/05/dave-whelan-wigan-chinese-chingalings) accessed 23rd April 2015.

 • 3

  David WellmanPortraits of White Racism (Cambridge: Cambridge University Press1993).

 • 4

  WellmanPortraits of White Racism211.

 • 5

  David Gillbourn and Deborah YoudellRationing Education: Policy Practice Reform and Equity (Buckingham: Open University Press2000) 5.

 • 6

  Abraham KuyperVaria Americana (Amsterdam: Höveker and Wormser1898).

 • 7

  Richard J. MouwAbraham Kuyper: A Short and Personal Introduction (Grand Rapids: Eerdmans2011) 80–85.

 • 9

  Allan BoesakBlack and Reformed: Apartheid Liberation and the Calvinist Tradition (New York: Orbis Press1984).

 • 10

  Vincent BacoteThe Spirit in Public Theology: Appropriating the Legacy of Abraham Kuyper (Grand Rapids: Baker Academic2005).

 • 12

  James BrattAbraham Kuyper: Modern Calvinist Christian Democrat (Grand Rapids: Eerdmans2013) 381.

 • 13

  See for example Bratt“Kuyper in America,” in Abraham Kuyper261–279.

 • 14

  Abraham KuyperLectures on Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans1943).

 • 15

  Abraham Kuyper George Harinck (ed.)Mijn reis was geboden: Abraham Kuypers Amerikaanse tournee (Hilversum: Uitgeverij Verloren2009).

 • 16

  Abraham Kuyper George Harinck (ed.)Kuyper in America: “This is where I was meant to be” (Sioux City: Dordt College Press2012).

 • 17

  Herman Bavinck George Harinck (ed.)Mijne reis naar Amerika (Barneveld: Uitgeverij de Vuurbaak2010). Herman Bavinck George Harinck (ed.) James Eglinton (tr.) “Herman Bavinck’s ‘My Journey to America’” in Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies (2017) 1–14.

 • 19

  KuyperMijn reis was geboden68.

 • 20

  KuyperMijn reis was geboden70. “Dan weer lunch bij een schatrijke man op zijn buitenplaats. Nog een bezoek bij een negerfamilie. En dan morgenavond naar Philadelphia.”

 • 22

  Seth RockmanScraping By: Wage Labor Slavery and Survival in Early Baltimore (Baltimore: John Hopkins Press2009). For the socioeconomic conditions of African Americans in twentieth century Baltimore see Andor Skotnes A New Deal for All? Race and Class Struggles in Depression-Era Baltimore (Durham: Duke University Press 2013).

 • 26

  KuyperVaria Americana8. “Ze zijn minder afgesloofd. Ze zien er physiek beter uit. Hun oog is intelligenter. Hun houding fierder en vrijer.”

 • 27

  KuyperVaria Americana9. “Het loonde de moeite ook met die negerbevolking nader kennis te maken en hen op te zoeken in hun huizen ten einde zoowel met de lager staande als met de meer ontwikkelde afstammelingen van wie nog zoo kort geleden slaven waren kennis te maken.”

 • 28

  KuyperVaria Americana9. “Terstond viel hierbij de booze nawerking van de harde slavernij in het oog. Gemeenlijk nog de slaafsche houding half kruipende manieren een schier sluipende geest bij de armeren; en bij die weinigen die social hooger waren geklommen de opgeblazenheid van den parvenu de valsche smaak van den pronker de hinderlijke overmoed van den man die trotseeren kan.”

 • 29

  FukeImperfect Equality16.

 • 33

  KuyperVaria Americana9. “Desniettemin is deze negerbevolking in den regel zeer godsdienstig. Ze heeft behoefte aan beslistheid en is daarom streng orthodox. Liefst houdt ze er eigen kerken op na waar geen blanke komt en voldaan is ze eerst als ze een prediker bezit van het eigen ras.”

 • 34

  KuyperVaria Americana10. “Deze kleurlingen waren in hun slavernij aan geen begrip van eigendom gewend en groeien niet dan langzaam in dit besef in. Het gebod: “Gij zult niet stelen” heeft daardoor voor hen nog veel beperkter beteekenis dan bij hun blanke landgenooten. Het “waarheid-spreken” vinden ze wel schoon maar de nawerking van de oude slavernij gedoogt nog niet dat het waarheidsbegrip zijn grenzen breed uitzet. En evenzoo staat het met de kuischheid. De schandelijke toestanden van weleer toen de slavenhouders elk bevallig jong meisje als goeden prijs beschouwden en hun slavinnen koppelden aan slaaf na slaaf naar hun goed dacht heeft alle strengere opvatting van het zedelijke leven te niet gedaan; en niet dan zeer langzaam gelukt het om dat atavistisch kwaad uit te roeien.”

 • 35

  KuyperVaria Americana11. “Alleen daaruit verklaart zich het wreede Lynch-recht dat onverbiddelijk door de blanken op een neger die zich aan een blanke vrouw vergrijpt wordt toegepast. En nu is het opmerkelijk dat de negerinnen zich het ernstigst beklaagden niet over de vrijpostigheid van den blanken wellusteling maar schier uitsluitend over dat Lynchen. Het scheen haar een beleediging dat de neger die zich aan de blanke vrouw vergrijpt buiten de wet wordt gesteld en dat wie haar zelve aanrandt vrijloopt.”

 • 36

  John WitteThe Reformation of Rights: Law Religion and Rights in Early Modern Calvinism (Cambridge: Cambridge University Press2008) 325 footnote 11.

 • 37

  WitteThe Reformation of Rights325.

 • 38

  KuyperVaria Americana11. “Vooral op dit punt is de wederzijdsche haat tusschen negers en blanken dan ook zoo sterk dat toen een neger-redacteur in zijn blad had durven schrijven dat de blanke vrouwen zelven soms zondige relatiën zochten den volgenden morgen heel de blanke bevolking met pistolen en geweren op zijn bureel lostrok er twee man doodschoot en heel het huis in den brand stak.”

 • 40

  KuyperLectures on Calvinism35–36.

 • 41

  See for example MouwAbraham Kuyper: A Short and Personal Introduction81–82.

 • 42

  KuyperVaria Americana11–12. “Is het nu niet te verstaan dat juist tegenover de donkere schaduw die nog op deze negerbevolking rust de werkman van het Arische ras gunstig afsteekt? Al is het toch ongetwijfeld waar dat nu reeds uit de kringen der negers enkele eminente mannen zijn voortgekomen en dat meer dan één ook onder de gewone negers tot nobeler zin is opgeklommen; voor wat de groote massa betreft mist de negerbevolking én kunde én fierheid én karakter; en het is niet het minst door de tegenstelling met deze weerzinwekkende zelf-verlaging dat de blanke werkman uit selfrespect geprikkeld wordt om edeler op te treden en zich beter sociale positie te veroveren.”

 • 43

  BrattAbraham Kuyper293.

 • 45

  FukeImperfect Equality11.

 • 49

  Eberhard BuschUnter dem Bogen des einen Bundes: Karl Barth und die Juden 1933–1945 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener1996).

 • 50

  Ad de Bruijne“ ‘Colony of Heaven’: Abraham Kuyper’s Ecclesiology in the Twenty-First Century,” Journal of Markets & Morality 17 no. 2 (Fall 2014): 445–490.

 • 51

  WellmanPortraits of White Racism211.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 31 31 2
Full Text Views 136 136 0
PDF Downloads 13 13 0
EPUB Downloads 0 0 0