B. BECKING, J. VAN DORP, A. VAN DER KOOIJ (red.), Door hel oog van de profeten. Exegetische studies aangeboden aan prof. dr. C. van Leeuwen (Utrechtse Theologische Reeks 8), Faculteit der Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, brosch., 171 S., k. Pr. ISBN 90-72235-08-8

in Journal for the Study of Judaism
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

B. BECKING, J. VAN DORP, A. VAN DER KOOIJ (red.), Door hel oog van de profeten. Exegetische studies aangeboden aan prof. dr. C. van Leeuwen (Utrechtse Theologische Reeks 8), Faculteit der Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, brosch., 171 S., k. Pr. ISBN 90-72235-08-8

in Journal for the Study of Judaism

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 14 14 1
Full Text Views 9 9 6
PDF Downloads 5 5 2
EPUB Downloads 0 0 0