De gammeltestamentlige Pseudepigrafer i oversættelse med indledning og noter ved E. Hammershaimb, J. Munck, B. Noack, P. Seidelin, 8. Hæfte: P. SEIDELIN, Den syriske Baruksapokalypse (pp. 827-886) ; E. HAMMERSHAIMB, Resten af Baruks Ord (pp. 887-909); Navne og sagregister og stedregister (pp. 911-951); Rettelser og tilfojelser (pp. 953-959), G. E. C. Gads For-lag, Kobenhavn 1976

in Journal for the Study of Judaism
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

De gammeltestamentlige Pseudepigrafer i oversættelse med indledning og noter ved E. Hammershaimb, J. Munck, B. Noack, P. Seidelin, 8. Hæfte: P. SEIDELIN, Den syriske Baruksapokalypse (pp. 827-886) ; E. HAMMERSHAIMB, Resten af Baruks Ord (pp. 887-909); Navne og sagregister og stedregister (pp. 911-951); Rettelser og tilfojelser (pp. 953-959), G. E. C. Gads For-lag, Kobenhavn 1976

in Journal for the Study of Judaism

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 2 2 1
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0