Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620, opnieuw uitgegeven en van een historische inleiding voorzien door A.M.J.A. Berkvens en G.H.A. Venner m.m.v. G. Spijkerboer (†). [Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, 25]. [Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht], Arnhem 1996. LXXIV + 391 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

No Abstract

Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620, opnieuw uitgegeven en van een historische inleiding voorzien door A.M.J.A. Berkvens en G.H.A. Venner m.m.v. G. Spijkerboer (†). [Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, 25]. [Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht], Arnhem 1996. LXXIV + 391 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 3
Full Text Views 8 8 6
PDF Downloads 4 4 2
EPUB Downloads 0 0 0