S. Dauchy, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521), Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode. [Verhandelingen van de Koninklijke Aca Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Jaargang 57, 1995, Nr. 154]. KAWLSK, Brussel 1995. VI + 328 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

No Abstract

S. Dauchy, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521), Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode. [Verhandelingen van de Koninklijke Aca Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Jaargang 57, 1995, Nr. 154]. KAWLSK, Brussel 1995. VI + 328 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

Sections

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 3 3 2
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 3 3 3
EPUB Downloads 0 0 0