Christel M.O. Verhas, De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, ... tot onderhoudinge van de Politique ordre ende staet der Landen van Hollandt, Zeelandt, Vrieslant ... . [Algemeen Rijksarchief Publikatiereeks, 5]. Algemeen Rijksarchief, Den Haag 1997. 186 + 255 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

No Abstract

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 5 5 4
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0