G.P. Alders, J.G. Kruisheer, A. Schweitzer [en] J. van Venetiën, Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting, Met een editie van de stadskeur van 11 november 1298 (Latijnse tekst en vertaling in het Nederlands). Verloren, Hilversum 1998. 72 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

No Abstract

G.P. Alders, J.G. Kruisheer, A. Schweitzer [en] J. van Venetiën, Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting, Met een editie van de stadskeur van 11 november 1298 (Latijnse tekst en vertaling in het Nederlands). Verloren, Hilversum 1998. 72 p.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 8 8 4
Full Text Views 12 12 8
PDF Downloads 3 3 1
EPUB Downloads 0 0 0