Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland: Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1998. 361 blz.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?



Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.



Help

Have Institutional Access?



Access content through your institution. Any other coaching guidance?



Connect

Abstract

No Abstract

Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland: Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1998. 361 blz.

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 15 15 7
Full Text Views 14 14 11
PDF Downloads 4 4 1
EPUB Downloads 0 0 0