Vlaanderen in 1302: Alleen Kroon-Vlaanderen? De Romeinsrechtelijke regel ’de bijzaak volgt de hoofdzaak’ toegepast op Rijks-Vlaanderen

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Vlaanderen in 1302: Alleen Kroon-Vlaanderen? De Romeinsrechtelijke regel ’de bijzaak volgt de hoofdzaak’ toegepast op Rijks-Vlaanderen

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 13 13 6
Full Text Views 28 28 17
PDF Downloads 5 5 1
EPUB Downloads 0 0 0