A.J. Allan, Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek, Tekst van het handvest van 1292 met hertaling en toelichting

in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 4 4 1
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0