Family life onder de VOC, Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken, written by Carla van Wamelen, 2014


in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Family life onder de VOC, Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken, written by Carla van Wamelen, 2014


in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review

References

  • 3

     Voor deze getallen zie NA VOC 3127802: 31 december 1766. Op esmeebais.com vindt men een scriptie vermoedelijk van Esmee Bais zonder jaar die een heldere grafiek geeft van de be­volkingsontwikkeling over de periode 1689–1789 met de aantallen voor Europeanen slaven Chinezen en overige Aziaten.

  • 7

     J.S. StavorinusReize naar Batavia Bantam Bengalen enz. Leiden 1793 p. 260–266.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 29 29 0
Full Text Views 189 189 2
PDF Downloads 10 10 0
EPUB Downloads 0 0 0